30 Sekund Do Dwunastej (116) “Międzykulturowe Ubogacenie”

Można przypuszczać, że niewiele ludzi zauważyło akt sojuszu między dwu islamskimi partiami rywalizującymi do niedawna ze sobą w dążeniach do władzy nad tzw. „Palestyńczykami” okupującymi terytoria Izraela w pasie Gazy oraz w Judzie i w Samarii. Dnia 23 kwietnia przedstawiciele islamskiej grupy terrorystycznej Hamas oraz Palestyńskiej Organizacji Wyzwolenia (ang. PLO – Palestine Liberation Organization) z Prezydentem Mahmoud Abbasem, liderem islamskiej grupy Fatah na czele ogłosiły pakt jedności. W ten sposób tzw. „Palestyńczycy” formalnie wskazują całemu światu, że nie mają żadnych, najmniejszych intencji tolerować istnienie Izraela na terytoriach Ziemi Obiecanej. Jedynym – powtarzam – jedynym naczelnym celem istnienia grupy Hamas jest anihilacja Izraela. Premier Izraela, B. Netanyahu powiedział: „…M. Abbas wybrał Hamas a nie pokój. Ktokolwiek wybiera Hamas, nie chce pokoju”. I to są rzeczywiste realia sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Od tego czasu nawet liberalny serwis internetowy yahoo.com raportował (dnia 28 sierpnia 2017 r.), że: „Hamas oraz Iran przyśpieszyły łatanie stosunków. Yehya al-Sinwar stwierdziła, że stosunki Hamas z Iranem są doskonałe oraz, że Iran jest największą siłą wspierającą Brygady organizacji Hamas, Izzi el-Deen al-Qassam w formie pieniędzy i broni”. W innym raporcie wydawnictwa The Times Of Israel z dnia 21 września 2017 r. czytamy, że duża część pieniędzy wysłanych do Iranu przez byłego Prezydenta USA, zdrajcę interesów USA B.H. Obamę w ramach paktu nuklearnego, jest używana w celach terrorystycznych: „Od czasu podpisania umowy Iran znacznie zwiększył wsparcie finansowe dla dwu największych terrorystycznych grup w regionie […], Hamas i Hezbollah”. Natomiast nagłówek w izraelskim wydawnictwie Arutz Sheva z dnia 22 października 2017 r. brzmi: „Islam Jest Przeciwny Normalizacji [Stosunków] Z Izraelem”. W raporcie czytamy między innymi: „Na konferencji kleryków w Instambule [w Turcji] ogłoszono, że jakakolwiek forma normalizacji z ‘Jednostką’ – zauważmy, że Muzułmanie degradują Izrael do tego stopnia, iż nawet nie są w stanie nazwać Żydowskiego Państwa po imieniu – …jakakolwiek forma normalizacji z ‘Jednostką’ jest zabroniona prawem religijnym i stanowi ‘akt kryminalny’, niezależnie czy jest to normalizacja ekonomiczna,czy też w sferach komunikacji, sportu czy społeczeństwa. Klerycy podkreślili, że cała tzw. ‘okupowana przez rozbójniczą ‘Jednostkę’ Palestyna’ jest islamska i że pod żadnym pozorem ani z żadnego powodu nie może być [tej ‘Jednostce’] poddana. ‘Oddanie Palestyny oraz uznanie prawa ‘Syjonistycznej Jednostki’ do ustanowienia państwa w kraju Islamu i Muzułmanów jest zdradą Allaha, jego wieszcza, Mohammada oraz wszystkich jego wyznawców”. Należy jeszcze raz powtórzyć; to są prawdziwe realia na Bliskim Wschodzie. Realia, których ani Waszyngton (USA) ani Moskwa (Rosja), ani Rzym (Watykan) nie są w stanie, lub celowo usiłują nie dostrzegać. Dlatego jakiekolwiek negocjacje w sprawie normalizacji stosunków z Izraelem a Muzułmanami są daremne, lekkomyślne i bezwartościowe.

Pismo Święte wyraźnie i jednoznacznie stwierdza: „Gdy będą mówić: ‘Pokój i bezpieczeństwo’, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na brzemienną kobietę, i nie ujdą”. (1 List do Tesaloniczan 5:3) Zagłada jest przygotowywana. W USA Demokraci oraz Komuniści, którzy nie mogąc ścierpieć rządów Republikanów z Prezydentem D. Trumpem na czele, usiłują wywołać rewoltę planowaną na dzień 4 listopada 2017 r., tj. w roku 100 letniej rocznicy Bolszewickiej Rewolucji w Rosji.

Rosja sama sobie szykuje zagładę przez sojusz z Iranem i Turcją w celu grabieżczej napaści na Izrael zgodnie z biblijnym opisem przepowiedzianym tysiące lat temu: „Pan skierował do mnie te słowa: ‘Synu człowieczy, zwróć się ku Gogowi z kraju Magog, wielkiemu księciu kraju Meszek i Tubal, i prorokuj przeciwko niemu, i mów: Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko […]. Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą. Zbrój się i bądź w pogotowiu, ty i wszystkie twe zastępy, które wokół ciebie się zebrały, będziecie na moje usługi. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Ty jednak zbliżysz się jak burza i przyjdziesz jak chmura po to, by nakryć kraj: będziesz tam ty i całe twoje wojsko, i rozliczne narody z tobą.
Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram – by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto, by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?
Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Pan Bóg: Czy nie tak będzie, że gdy lud mój izraelski mieszkać będzie bezpiecznie, wybierzesz się w drogę i przyjdziesz ze swej siedziby, z najdalszej północy, ty i liczne ludy wraz z tobą, wszyscy na koniach, wielki zastęp, potężne wojsko? I nadciągniesz przeciwko memu ludowi, Izraelowi, jak chmura, by pokryć kraj. Przy końcu dni to się stanie, wtedy sprowadzę ciebie do kraju mojego po to, by poznały Mnie pogańskie ludy, gdy na twoim przykładzie, Gogu, okażę moją świętość przed ich oczami.
Tak mówi Pan Bóg: Ty jesteś przecież tym, o którym w dawniejszych czasach mówiłem przez moje sługi, proroków Izraela, którzy wtedy przepowiadali, że sprowadzę cię na nich. Ale w dniu, w którym przybędzie Gog do kraju Izraela – wyrocznia Pana Boga – gniew mój we Mnie zapłonie. I w uniesieniu moim, w ogniu mego gniewu, mówię to: Zaiste, w owym dniu przyjdzie wielkie trzęsienie ziemi na kraj Izraela. Przede Mną będą drżały ryby morskie i ptaki w powietrzu, zwierzęta polne i wszystko, co pełza po ziemi, i wszyscy ludzie, którzy są na ziemi. Góry się rozpękną, skały się zapadną i wszystkie mury runą na ziemię. I powołam przeciwko niemu wszelki strach – wyrocznia Pana Boga – miecz każdego zwróci się przeciwko bratu. I wymierzę im karę przez zarazę i krew, i ulewę, i grad [jakby] kamieni. Ogień i siarkę ześlę jak deszcz na niego i na jego wojsko, i na rozliczne ludy, które są z nim. Tak okażę się wielkim i świętym, tak ukażę się oczom wielu narodów: wtedy poznają, że Ja jestem Pan”. (Ks. Ezechiela 38)

Jest znamienne, że siły zbrojne Rosji znajdują się zaledwie kilka km od granic Izraela. Koalicja różnych wrogich Izraelowi narodów jest formowana na naszych oczach, w naszych czasach. Powtórzmy jeszcze raz; Rosja przygotowuje swą własną zgubę poprzez planowany atak na Izrael…

Wreszcie państwo Watykan kręci na siebie własny bicz poprzez tolerowanie Papieża, który jest otwarcie komunistą, a który jako Jezuita nie miał prawa być liderem Kościoła Katolickiego. Para-militarny zakon Jezuitów był powołany do istnienia w odpowiedzi na Reformację Protestantów na początku 16 wieku. W połowie 18 wieku Jezuici opanowali ponad 700 uniwersytetów i 200 seminariów w Europie. Jednak, gdy Jezuici zaczęli zagrażać nawet Kościołowi Katolickiemu, w 1773 r. zostali wygnani z Europy przez Papieża Klementa XIV. Zakon Jezuitów został uratowany przez carycę Rosji, Katarzynę, która potrzebowała tą para-militarną, pseudo-kościelną organizację do swych własnych politycznych celów. I tak pozostało do dzisiaj. Przez ustanowienie Papieża Franciszka głową Kościoła Powszechnego, Jezuici zawładnęli Kościołem Katolickim zgodnie z pogłoskami, za pomocą wyrafinowanej intrygi.

Poprzez dążenie do zjednoczenia wszystkich religii świata w jedną religijną organizację Papież Franciszek wypełnia proroctwa biblijne, o których kler kościelny nie bardzo chce mówić. W Apokalipsie jest mowa o Drugiej Bestii, czyli Fałszywym Proroku, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. […] I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed [pierwszą] Bestią…”. (Apokalipsa Jana 13:11 i 13-14) W innym cytacie mamy bardziej szczegółowy opis organizacji i rządów Fałszywego Proroka: „I ujrzałem Niewiastę […]. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: ‘Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi’. [Była ona ] pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Ma [ona] wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. A dziesięć rogów, które widziałeś i Bestia – ci będą nienawidzić Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jedli jej ciało i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł…”. (Apokalipsa Jana 17:4-6, 8-9 i 16)

Zauważmy najbogatszą instytucją na świecie jest Watykan. Watykan poprzez różne powiązania z różnymi instytucjami i uniwersytetami na świecie de facto rządzi całym światem (co najmniej 80% amerykańskich polityków ma wykształcenie Jezuickie). Nawet król Jordanii, Abdullah II kształcił się w amerykańskich, jezuickich szkołach. Oczywiście wszyscy wiedzą o ciemnej historii inkwizycji, której wiele form prześladowania prawdziwie wierzących przetrwało do obecnych czasów. Jednym z objawów tego procederu jest najnowsza pogróżka Prymasa Polski, Wojciecha Polaka, który – zgodnie z wywiadem dla Tygodnika Powszechnego – stwierdził, że jakikolwiek ksiądz przyłapany na uczestnictwie w protestach przeciwko muzułmańskim imigrantom z Bliskiego Wschodu będzie podlegać karze suspensy. Jest bardzo możliwe, że ściągane przez Papieża Franciszka do Europy tzw. „międzykulturowe ubogacenie” w formie muzułmańskich „wojowników nadziei” w pewnym momencie splądruje bogactwa podziemi Watykanu, i zgodnie z proroczymi słowami Apokalipsy Jana, na końcu spali spustoszone państwo Watykanu. Przyszłość pokaże…

I to jest jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych oraz nadchodzącego, ogólno-światowego ucisku, o którym mówi Pismo Święte. W czasie tego ucisku każdy człowiek będzie mieć wolny wybór: przyjąć znak Bestii lub jej się sprzeciwić. Ci, którzy sprzeciwią się Anty-Chrystowi oraz Fałszywemu Prorokowi fałszywej ogólno-światowej religii poniosą konsekwencje, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „…i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat”. (Apokalipsa Jana 20:4-6)

Siłą do przeciwstawienia się Bestii i jej Fałszywemu Prorokowi (czy Papież Franciszek nie mógłby z powodzeniem odgrywać rolę Fałszywego Proroka opisanego na kartach Pisma Świętego, w Księdze Apokalipsy Jana?) jest wiara Jezusowi. Czas Łaski się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s