30 Sekund Do Dwunastej (115) UNESCO, Iran I Izraelscy Arabi

Dnia 12 października Stany Zjednoczone ogłosiły wycofanie się z jednej z organizacji ONZ, UNESCO. Skrót UNESCO oznacza: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, co w j. polskim ma brzmienie: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki I Kultury. Rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA, Heather Nauert stwierdziła, że do końca roku USA całkowicie wycofa się z UNESCO. Tej samej UNESCO, której biurokraci twierdzą, że Izrael nie ma żadnego związku z miastem Jerozolimy i nawet Wzgórze Świątynne ani Ściana Płaczu nie ma nic wspólnego z Żydami. Tej samej międzynarodowej organizacji UNESCO, która finansuje podręczniki dla dzieci w pasie Gazy, z których uczy się tzw. “palestyńskie” dzieci, że Żydzi pochodzą od świń. Tej samej organizacji UNESCO, która wystawia dziesiątki rezolucji rocznie przeciwko Izraelowi oraz prawom Żydów do Ziemi Obiecanej.   Rząd Izraela zrobił podobnie i wycofał się z organizacji UNESCO. Jednym z rezultatów tego ruchu na międzynarodowej szachownicy będą oszczędności w wydatkach USA na kwotę ponad pół miliarda dolarów rocznie.

Następnego dnia, w piątek Prezydent USA, D. Trump nie podpisał ratyfikacji układu nuklearnego z Iranem, który był podpisany przez zdrajcę iinteresów USA, Byłego prezydenta, B.H. Obamę oraz przedstawicieli Francji, Chin, Rosji, Anglii i Niemiec w 2015 r. Prezydent Trump oficjalnie potępił ten pakt, zażądał, by Kongres USA go poprawił. „Jeśli nie uda się osiągnąć rozsądnego rozwiązania między Kongresem i naszymi sojusznikami, umowa będzie rozwiązana” – powiedział Prezydent Trump. Kraje europejskie oponują USA, zwłaszcza Niemcy, ponieważ 150 miliardów haraczu, który Obama wysłał Iranowi jest podstawą nie tylko finansowania terrorystów, ale i bogatych kontraktów, jakie Niemcy usiłują w Iranie uzyskać. Te korzyści finansowe dla Europejczyków nie zrównoważą zagrożenia nuklearnego dla Europy ze strony zbrojącego się Iranu ani innych form dźihadu. Ataki terrorystyczne w Paryżu i w Monachium nie zanikły od czasu ugody oraz masowa migracja Muzułmanów do Europy w dalszym ciągu zmienia struktury polityczne i socjalne na tym kontynencie. Jest bardzo łatwo udowodnić, że Iran od początku tej ugody łamał i do dzisiaj łamie jej warunki oraz jest w ciągłej kooperacji z Północną Koreą w odniesieniu do zbrojeń nuklearnych.

W tym samym czasie Turcja wysłała siły zbrojne do Syrii. Z jednej strony Turcja ma powiązania z Rosją, z drugiej strony stara się bronić swych interesów w regionie, które są w kolizji z interesami Kurdów. Turcja, Rosja i Iran są głównymi aktorami w nadchodzącym konflikcie Goga z kraju Magoga opisanym na kartach Pisma Świętego.

Jest znamienne, że od zamierzchłych czasów Arabi są naturalnymi wrogami między sobą i nie są w stanie stworzyć wspólnego frontu. Jak było w czasach perskiego mocarstwa, tak jest do dzisiaj. Szyici są przeciwko Sunnitom, Arabia Saudyjska obawia się Iranu, w Syrii rebelianci walczą z regularnymi oddziałami Baszar-Al-Assada zgodnie z biblijnym przekazem: „Będzie dziki jak osioł. Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy – przeciwko niemu. Będzie on utrapieniem swych pobratymców”. (1 Ks. Mojżeszowa 16:12) Jedynym wiążącym celem tych narodów jest nienawiść oraz dżihad przeciwko Izraelowi oraz Chrześcijanom. Bez zbawiającej wiary w Chrystusa, na Bliskim Wschodzie nigdy nie będzie „uma” – pokoju w jedności między potomkami Izmaela, arabskimi narodami.

Według nowego sondażu ponad 67% Arabów na terytoriach izraelskich woli żyć pod zarządem Izraela niż pod zarządem Fatah, Hezbollah czy innych arabskich i muzułmańskich rządów. W sondażu brali udział Muzułmanie, Dżudzie oraz Arabscy Chrześcijanie, dla których Izrael jest jedynym krajem na Bliskim Wschodzie, gdzie nie muszą się obawiać prześladowania z powodu wiary. Nawet w Egipcie, w kraju względnie umiarkowanym pod rządami Generała Sisi, Koptyjscy Chrześcijanie są brutalnie prześladowani.                                                                                                                                                                           I to jest jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych oraz ogólno-światowego ucisku, o którym mówi Pismo Święte. W czasie tego ucisku każdy człowiek będzie mieć wolny wybór: przyjąć znak Bestii lub jej się sprzeciwić. Ci, którzy sprzeciwią się Anty-Chrystowi oraz Fałszywemu Prorokowi fałszywej ogólno-światowej religii poniosą konsekwencje, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „…i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat”. (Apokalipsa Jana 20:4-6)

Siłą do przeciwstawienia się Bestii jest wiara Jezusowi. Czas Łaski się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz, cytuję: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa – ty i ja. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: [Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”         

Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są: 1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz 2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.                            

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekują (jedni z bojaźnią, inni z radością) przyjścia Króla-Królów i Pana Panów, Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)                                                                                                                                                                                        Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła – ciebie i mnie, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym wiele z wierzących nie będzie przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s