30 Sekund Do Dwunastej (112) “Czy Jesteś Gotowy?”

W Meksyku były 3 trzęsienia ziemi w ciągu jednego tygodnia (pierwsze o mocy 8.2, drugie o mocy 7.1 oraz ostatnie o mocy 6.2 w skali Rychtera). Wzdłuż wybrzeży USA od  czasu huraganu Irma pojawiły się 4 następne, ostatni o nazwie Maria, który już zdewastował wyspy Bahama, oraz Republikę Dominikańską na południowym wschodzie stanu Florydy w USA.

Prezydent USA, D. Trump przemawiał podczas sesji generalnej ONZ. W swojej przemowie  podziękował Rosji oraz Chinom za wsparcie sankcji przeciwko Północnej Korei. Biurokraci ONZ w szoku usłyszeli krytykę Prezydenta USA, który (mówiąc o Północnej Korei, Iranie oraz opresji socjalizmu w Wenezueli) powiedział między innymi: „Jeśli człowiek sprawiedliwy nie skonfrontuje kilku niegodziwych, wtedy zło będzie tryumfować”. Słowa godne powtórzenia w chrześcijańskich kościołach, nie tylko amerykańskich. Oczywiście liberalne i socjalistyczne media nie tylko w USA, ale na całym świecie krytykują przemowę Prezydenta, D. Trumpa. Jest otwarte pytanie, czy oraz kiedy zepsuci biurokraci ONZ zaczną rozwiązywać realne problemy świata? Jest oczywiste, że coś w ONZ jest wypaczone, jeśli dziesiątki rezolucji rocznie jest podjętych przeciwko jedynemu demokratycznemu krajowi na Bliskim Wschodzie, Izraelowi, podczas gdy socjalistyczne, dyktatorskie i pseudo-religijne reżimy wielu krajów mordujących i gnębiących swych mieszkańców rzadko są rejestrowane na moralnych radarach ONZ…

Podczas, gdy islamscy ekstremiści zaatakowali w terrorystycznym ataku  metro londyńskie w Anglii, król muzułmańskiego państwa Bachranu stwierdził, że antagonistyczna polityka przeciw Izraelowi jest z gruntu zła. Zezwala on wbrew naciskom innych arabskich krajów na podróże swych obywateli do Izraela. Jest znamienne, że niektóre umiarkowane muzułmańskie państwa są przeciwne wspieraniu terrorystycznych organizacji Hamas, oraz Moslem Brotherhood, które poprzedni Prezydent USA, B.H. Obama miał czelność wspierać. Dla Chrześcijan jest zrozumiałe, że po powrocie Chrystusa na ziemię, w czasie Jego 1000 letniego panowania na ziemi, Arabi i Żydzi prawdziwie będą pojednani. Zanim to nastąpi z biblijnych proroctw wiemy, że Antychryst będzie odpowiedzialny za fałszywą ugodę pokojową na Bliskim Wschodzie, do czego prawdopodobny Fałszywy Prorok, Papież Franciszek usilnie zmierza. Ugoda będzie wymuszona na Izraelu na okres 7 lat. Po upływie 3.5 roku będzie zerwana i będzie to okres największego ucisku na świecie, a zwłaszcza w stosunku do Izraela. Jezus określił ten czas słowami: „Wtedy będzie wieli ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd…”. (Ew. Mateusza 24:21) Dał on również nadzieję wszystkim wierzącym Chrześcijanom jak i Żydom w słowach: „To wam powiedziałem, abyście mieli we mnie pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat”. (Ew. Jana 16:33

Na Dalekim Wschodzie rząd Burmy wyrzucił z kraju ponad 750 000 zwolenników i członków tzw. Armii Zbawienia, tj. muzułmańskiej terrorystycznej organizacji w Burmie. Wygnano ich do islamskiego państwa Bangladesh. Jest to doskonały przykład dla liberalnych krajów zachodniej Europy, w jaki sposób szybko i najmniejszym kosztem rozwiązać socjalne problemy spowodowane masową migracją Muzułmanów z Bliskiego Wschodu.

Turcja kupiła od Rosji najbardziej zaawansowane systemy rakietowe typu S-400, które mają potencjał rażenia aż do 80 punktów strategicznych z jednego wyrzutu. W tym samym czasie 20 milionów tureckich oraz irackich Kurdów domaga się oddzielenia i niezależności od prześladujących ich Szyitów i Sunitów arabskich Muzułmanów.

Jaki jest wspólny mianownik tych tak różnych wydarzeń? Czytając  Ew. Mateusza 4:17, Ew. Marka 1:15, Ew. Łukasza 10:9 oraz List do Rzymian 13:12 znajdujemy krótką, ostateczną, lakoniczną odpowiedź: „…przybliżyło się do was królestwo Boże”.  Jest jednak wielki problem ponieważ tak niewiele z ludzi jest naprawdę przygotowanych na spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz w Jego królestwie.

Otwartym jest pytanie: czy ty, osobiście jesteś absolutnie gotowy na to wszystko co od wieków zostało przygotowane i wypełnia się na naszych oczach według scenariusza opisanego na kartach Pisma Świętego? Czy jesteś gotowy na przyjście Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotowy na spotkanie w momencie nadchodzącego porwania kościoła? Według statystyk 80% populacji amerykańskiej wierzy, że wystarczy być dobrym człowiekiem by osiągnąć wieczność i być w obecności Boga. Jednak takie przekonanie nie ma żadnych podstaw w tekście Pisma Świętego. W tekście tego najbardziej znanego dokumentu na świecie czytamy, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które pozostają na wieczność…

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu dla wszystkich, a zwłaszcza dla kościoła, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA.., powtarzam: MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić.., powtarzam jeszcze raz: abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s