30 Sekund Do 12-tej (110) Wstrząsanie…

W stanie Texas, w USA tornado Harvey przyniosło opady deszczu w ilości ponad 33 tryliony galonów, tj. około 100 trylionów litrów. Jest to ilość wody mieszcząca się w sześcianie o wymiarach około 5 km, lub inaczej jest to około 125 km³ wody. Straty szacuje się na ponad $190 miliardów, tj. ponad 1% Dochodu Narodowego USA. Następny huragan, Irma, który spowodował największe szkody na Florydzie, miał wcześniej, w okolicach Wysp Karaibskich wiatry o prędkości do 185 mil/godz., tj. prawie do 300 km/godz. Ewakuowano ponad 6 milionów ludzi głównie z terenów południowej Florydy. Eksperci twierdzą, że dewastacja spowodowana tymi wydarzeniami jest katastrofalna. W tym samym czasie w Meksyku było największe od ponad 100 lat trzęsienie ziemi o sile 8.1 w skali Richtera. W Azji są rekordowe powodzie. Połowa kraju Bangladesz jest pod wodą. Ponad 40 milionom ludzi w Indiach, w Bangladesz i w Nepalu brakuje żywności i wody do przeżycia, podczas gdy Rosja przygotowuje armię ponad 100 000 żołnierzy wzdłuż granic 3 krajów należących do paktu militarnego NATO (Estonii, Łotwy  i Litwy) . Masowe ludobójstwo jest faktem codziennego życia w Syrii, oraz ataki terrorystyczne są rejestrowane na powierzchni całego globu ziemskiego. Północna Korea grozi Ameryce atakiem nuklearnym i w tym samym czasie przeprowadza testy bomby wodorowej oraz wielokrotne wystrzały balistycznych, dalekosiężnych pocisków.

Dnia 6 września Izrael, uprzedziwszy wcześniej Rosję, zaatakował i zniszczył fabrykę broni chemicznej w Masyaf, w Syrii w nocy, o godz. 2:42AM. Arabskie media natychmiastowo atakują Izrael twierdząc, że w ten sposób Izrael wspiera siły terrorystycznego tworu ISIS. Jednak zgodnie z raportem The Jerusalem Post atak nastąpił dosłownie kilkanaście godzin przed zawładnięciem tego kompleksu militarnego przez ugrupowanie terrorystów Hezbollah. Te informacje pochodzą między innymi od Generała Yaakov Amidror, który jest doradcą bezpieczeństwa Izraela oraz analitykiem militarnym w Centrum Strategicznych Studiów Begin-Sadat.

Te wszystkie wydarzenia katastrofy i klęski są powodem powstawania wielu teorii mających na celu wyjaśnienie tego, co się dzieje na świecie. Odpowiedź zdaje się być prosta każdej osobie, która czyta Pismo Święte. W największym skrócie możemy to ująć następująco: Bóg stara się zwrócić naszą uwagę. Te wydarzenia w obecnych Czasach Ostatecznych opisanych na kartach Pisma Świętego w różnych księgach Starego Testamentu, jak również w Ewangeliach i głównie w Apokalipsie Jana, w Nowym Testamencie, dla wielu przypadkowe wcale takimi nie są.

Bóg przemawiający do nas przez Pismo Święte zezwala na te wszystkie wydarzenia, by nas wstrząsnąć, obudzić z letargu, zwłaszcza kościół, zarówno Katolików jak i Protestantów, abyśmy wszyscy, wierzący powrócili do Niego. Przez proroka Aggeusza Bóg mówi: „Jeszcze raz, w jednej chwili poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody…”. (Ks. Aggeusza 2:6-7). Winnym cytacie czytamy: „I poznają narody, że Ja Jestem PANEM…”. (Ks Ezechiela 37:28) W swojej miłości Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba chce uchronić każdego z nas od nadchodzącej zguby Czasów Ostatecznych, w których żyjemy. W Nowym Testamencie Pisma Świętego czytamy: „Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla. Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia. Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone. Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią! Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym”. (List Do Hebrajczyków 12:22-29)

Pismo Święte mówi wyraźnie, że indywidualne osoby oraz całe narody będą poruszone, abyśmy mogli odrzucić wszelkie błędne pojęcia polityczne, filozoficzne, intelektualne i religijne, do których przez wieki przylgnęliśmy do tego stopnia, że tradycje naszych ojców i pradziadów zdają się być znacznie ważniejsze, niż bezpośredni przekaz Pisma Świętego. A przecież to wszystko nie daje nam prawdziwego pokoju, prawdziwej nadziei oraz nie może zapewnić nam prawdziwego bezpieczeństwa tu, na ziemi oraz nie zapewnia odpuszczenia grzechów, ani zbawienia od zguby na wieczność. Bóg objawiony w jedynym, autentycznym liście do ludzkości, w Piśmie Świętym, dosłownie wstrząsa całym światem. Pozwala On na kataklizmy naturalne oraz te, które są spowodowane głównie przez militarną aktywność ludzkości (jest obecnie publiczną tajemnicą, której międzynarodowe media informacyjne unikają jak święconej wody, że nawet trzęsienia ziemi oraz zmiany klimatyczne mogą być wywołane oraz regulowane poprzez militarne urządzenia strategicznie umieszczone w różnych regionach globu ziemskiego). Bóg zezwala na te wydarzenia, kataklizmy i klęski byśmy zwracali się do Niego jako indywidualni ludzie, rodziny, liderzy i przywódcy oraz całe narody.

Jedynym wyjątkiem, na który Bóg nie zezwoli, w przeciwieństwie do życzeń, dążeń oraz nienawiści wielu narodów, zwłaszcza arabskich, jest zniszczenie Izraela. Prorok Zachariasz mówi: „A taka będzie plaga, którą PAN dotknie wszystkie narody, które walczą z Jerozolimą: ich ciała będą się rozkładać, gdy jeszcze będą stać na nogach. Ich Oczy będą gnić w oczodołach oraz ich język zgnije w ustach”. (Ks. Zachariasza 14:12) Te fizjologiczne objawy natychmiastowego rozkładu ciała są podobne do objawów po wybuchu jądrowym. Jeszcze 100 lat temu wypełnienie tego proroctwa nie było możliwe. Wtedy pierwsza na świecie, Maria Skłodowska-Curie dopiero zaczęła zauważać radioaktywność  pierwiastków Radu i Polonu. Dzisiaj cały świat drży przed zagrożeniem nuklearnym. Jest znamienne, że ten sam świat nie drży przed mocą świętego Boga, ale przeciwnie, wiele narodów prześciga się w kolaboracji z siłami ciemności oraz upadłymi aniołami w procesie wstecznej inżynierii, za pomocą której zniszczenie kodu genetycznego, zniszczenie i skorumpowanie całej ludzkości jest coraz bliższe, podobnie jak to było za czasów Noego. Dążenia zniszczenia naszej cywilizacji, różnymi metodami, a zwłaszcza planowana anihilacja Izraela ma jeden podstawowy cel, tj. uniemożliwienie powrotu Boga, Jezusa Chrystusa na ziemię, ponieważ jeśli Izrael przestanie istnieć, Jezus nie może prawnie to powrócić. Pamiętamy, że Jezus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Bóg powiedział do Abrahama: „Będę błogosławić tym, którzy tobie będą błogosławić; a tych, którzy przeklinają ciebie, będę przeklinać. W tobie będą błogosławione wszystkie narody”. (Ks. Genesis 12:3, 8 i 14 oraz Dzieje Apostolskie 3:25 i List do Galacjan 3:8)

Ameryka, Rosja, Chiny, Watykan (pamiętajmy, że Papież Franciszek jest nie tylko postacią religijną, reprezentującą Kościół Katolicki, ale jest również głową państwa Watykan) prześcigają się w dążeniu kontroli całego świata i w ten sposób zbliżają nas do wypełnienia proroctw Pisma Świętego mówiących o jednym światowym rządzie, jednej światowej ekonomii oraz jednej światowej religii, tj. trzech form tzw. Nowego Porządku Świata (ang. NWO – New World Order).

Otwartym jest pytanie: czy jesteś absolutnie gotowy na to wszystko co od wieków zostało przygotowane i wypełnia się na naszych oczach według scenariusza opisanego na kartach Pisma Świętego? Czy jesteś gotowy na przyjście Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotowy na spotkanie w momencie nadchodzącego porwania kościoła? Według statystyk 80% populacji amerykańskiej wierzy, że wystarczy być dobrym człowiekiem by osiągnąć wieczność i być w obecności Boga. Jednak takie przekonanie nie ma żadnych podstaw w tekście Pisma Świętego. W tekście tego najbardziej znanego dokumentu na świecie czytamy, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia  – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które pozostają na wieczność…

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu dla wszystkich, a zwłaszcza dla kościoła, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA.., powtarzam: MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić.., powtarzam jeszcze raz: abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s