30 Sekund Do 12-tej (109) „Znak ‘Czerwonych Linii’”

W jednym z ostatnich spotkań dyplomatycznych między J. Kushner a Premierem Netanyahu przedstawiciel amerykańskiej strony powiedział, że: „…izraelsko-amerykańskie stosunki są najsilniejsze”. Jest interesujące, że w mniej entuzjastycznej formie Premier Netanyahu powiedział: „…wiele rzeczy jest dyskusyjnych, włącznie z tym, w jaki sposób posunąć naprzód stabilność, bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt w regionie”. Jest również interesujące, że w przeszłości za każdym razem, gdy USA popychały Izrael w kierunku negatywnego dla Izraela układu pokojowego z Arabami w Ameryce następowały ogromne żywiołowe katastrofy. Przynajmniej tak było w interpretacji różnych amerykańskich komentatorów aktualnych wydarzeń. Sugerowali oni, że te naturalne katastrofy są karą za nacisk wywierany na narodzie Izraela, zwłaszcza przez byłą administrację Prezydenta Busha. W czasie 4 letniej kadencji G. Busha, Seniora (01/1989-01/1993) było 5 potężnych kataklizmów w USA. W czasie 8 letniej kadencji B. Clintona (01/1993-01/2001) było 11 takich kataklizmów. W czasie 8 letniej kadencji G. Busha, Juniora (1/2001-1/2009) było 10 potężnych kataklizmów  w USA. Jednak podczas 8 letniej kadencji B.H. Obamy (1/2009-1/2017) były aż 24 potężne naturalne kataklizmy w USA, prawdopodobnie z powodu otwartej wrogości amerykańskiego Prezydenta (Obamy) wobec Izraela, który podpisał nuklearny pakt dający Iranowi możliwość zbrojenia w broń atomową. W ten sposób dał on Iranowi narzędzie natychmiastowej anihilacji całego Izraela w ciągu sekund.

Z drugiej strony na terenach Ameryki, gdzie w przeszłości miały miejsce naturalne katastrofy mieszka wiele Chrześcijan, którzy mieliby być karani przez Boga w czasie kadencji poprzednich prezydentów. Takie interpretacje faktów zdają się być w kolizji z dobrze znaną historią Sodomy i Gomory. Abraham prosił o zachowanie tych nikczemnych miast, jeśliby znalazło się co najmniej 50 sprawiedliwych ludzi. Nie znalazło się ani 10, i dlatego dwaj posłańcy Boga, aniołowie, dosłownie pochwycili bratanka Abrahama, Lota za ręce i wyprowadzili z miasta dosłownie na minuty przed ich totalnym zniszczeniem przez ogień. Z drugiej jednak strony jest wiele przykładów w Piśmie Świętym, gdy cały naród musiał cierpieć kary z powodu grzechu jednego nawet człowieka, np. króla. Wracając do historii Sodomy i Gomory, to historyczne (potwierdzone archeologicznymi znaleziskami) wydarzenie jest również obrazem wydarzenia, którego wiele Chrześcijan oczekuje. Tym oczekiwanym momentem jest porwanie Chrześcijan zapowiedziane przez samego Chrystusa: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3)

Przed wizytą w Izraelu J. Kushner i amerykańscy dyplomaci otrzymali ultimatum od Mahmuda Abassa, że w ciągu 45 dni ma on doprowadzić do układu pokojowego z Izraelem. Arabi zwani poprawnie politycznie „Palestyńczykami” nie mają żadnych zobowiązań wobec Izraela, dlatego nie mają żadnych bodźców do negocjowania z Izraelem. Przeciwnie, jedyne co ci Arabi chcą i ku czemu aktywnie dążą jest zniszczenie i anihilacja Izraela. Jest to dla nich bardzo popłatne, ponieważ rodzina każdego terrorysty, który zginie mordując Izraelitów otrzymuje (między innymi z podatków amerykańskich) stypendia i emerytury na całe życie. Są oni wynagradzani finansowo za ludobójstwo. Partycypantami  w tym ludobójstwie jest cały świat oraz największe światowe instytucje włącznie z ONZ i Watykanem, którzy różnymi sposobami oficjalnie i nie oficjalnie wspierają prześladowanie narodu izraelskiego.

Mahmud Abass i wiele obserwujących Arabów są coraz bardziej agresywni przeciwko Prezydentowi USA, D. Trumpowi ze względu na propagandę amerykańskich mediów, które bez ustanku atakują administrację Białego Domu i przewidują wraz z Demokratami i niektórymi Republikanami, że Prezydent Trump nie dotrwa do końca swej kadencji. Jeśli Amerykanie są przeciwni swemu własnemu Prezydentowi, to Arabi nie mają żadnych hamulców na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza, gdy przeniesienie Amerykańskiej Ambasady do Jerozolimy zostało jeszcze raz odwołane na kilka miesięcy.

Tymczasem, zgodnie z wydawnictwem The Times Od Israel z dnia 23 sierpnia 2017 r. Premier Netanyahu miał następne spotkanie w Sochi z Prezydentem Rosji, V. Putinem, w którym zawiadomił go, że Izrael nie może.., i nie będzie tolerować obecności Iranu w Syrii. W konferencji prasowej po spotkaniu Premier Netanyahu powiedział między innymi, że: „…Izrael podejmie niezbędne działania, jeżeli ‘czerwone linie zostaną przekroczone’. W przeszłości tak uczyniliśmy bez proszenia o pozwolenie, jednak dostarczyliśmy wystarczająco informacji dotyczącej naszej polityki”. Wyrażając to w dwu słowach, Premier Netanyahu oznajmił Prezydentowi Putinowi: „Ostrzegaliśmy cię…”. Jest oczywiste, że „czerwone linie” dla Izraela mają zupełnie inne znaczenie, niż wyznaczanie takich linii prze innych skorumpowanych polityków, jak np. były Prezydent USA, B.H. Obama. Gdy Izrael wyznaczy „czerwoną linię” otaczające to państwo arabskie narody biorą pod szczególną uwagę.

W tym punkcie należy przypomnieć, że w raporcie wydawnictwa ArutzSheva z 30 marca b.r. liderzy Iranu stwierdzili, że: „…przed upływem 25 lat Izrael nie będzie istnieć”. Dla Irańczyków USA jest tzw. „Wielkim Szatanem” oraz Izrael jest „Małym Szatanem”, których z ich punktu widzenia należy unicestwić nie licząc się z żadnymi konsekwencjami. Te wszystkie bieżące wydarzenia i fakty wiążą się ściśle z proroctwem zarejestrowanym w liście apostoła Pawła do Tesaloniczan: „Gdy będą mówić ‘Pokój i bezpieczeństwo”, wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną i nie ujdą”. (1 List Do Tesaloniczan 5:3) Apostoł Paweł wyraźnie sugeruje, że przyjdzie czas, gdy jedyne, co ludzie będą bez ustanku słyszeć, będą słowa: „Pokój I Bezpieczeństwo”. Obecnie na całym świecie te trzy słowa są najczęściej używane publicznie. Gdy te słowa są powtarzane, w czasie ich powtarzania, nagle – i to jest kluczowe słowo – „…nagle przyjdzie na nich zguba”. Zguba tego świata nadchodzi i jest to tylko kwestia czasu.

Dla Chrześcijan są bardzo ważne dwa słowa w tym proroctwie. Są nimi: „na nich” co oznacza, że proroctwo to nie dotyczy nas, Chrześcijan. Dlaczego? Ponieważ zgodnie ze słowami Chrystusa będziemy porwani, by być razem z Nim i w ten sposób unikniemy nadchodzącej zguby. To wiąże się z proroctwem proroka Izajasza, gdzie czytamy: „Wyrok na Damaszek: oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów”. (Ks. Izajasza 17:1) Damaszek stanie się niezamieszkalnym miastem. Czy nie jest to możliwe z powodu nagłego ataku przez Izrael z powodu ogromnych składowisk broni biologicznej i chemicznej w podziemiach Damaszku? Broni, która jest groźbą dla całego świata, a zwłaszcza dla Izraela w rękach Iranu, Turcji i Rosji? Zniszczenie tej broni składowanej w tym mieście spowodowałoby dosłowne spełnienie proroctwa o niemożliwości zamieszkania w tym mieście na zawsze z powodu kontaminacji. Jest to więc tylko kwestia czasu, gdy to się wydarzy.

Wspomniane trzy narody, Rosja, Turcja i Iran włącznie z Libią i innymi aliantami zaatakują Izrael. To może nastąpić natychmiastowo po zniszczeniu Damaszku. I o tym mówi następne proroctwo zarejestrowane w 38 rozdziale księgi Ezechiela. Sam Bóg będzie walczyć w obronie Izraela, dlatego zgodnie ze słowami proroka każda broń wymierzona przeciw Izraelowi będzie bezskuteczna. W ostatnim wersecie tego rozdziału Bóg mówi, że narody: „…poznają wtedy, że Ja Jestem Pan”. (Ks. Ezechiela 38:23)

Otwartym jest pytanie: czy jesteś absolutnie gotowy na to wszystko co od wieków zostało przygotowane i wypełnia się na naszych oczach według scenariusza opisanego na kartach Pisma Świętego? Czy jesteś gotowy na przyjście Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa? Czy jesteś gotowy na spotkanie w momencie nadchodzącego porwania kościoła? Według statystyk 80% populacji amerykańskiej wierzy, że wystarczy być dobrym człowiekiem by osiągnąć wieczność i być w obecności Boga. Jednak takie przekonanie nie ma żadnych podstaw w tekście Pisma Świętego. W tekście tego najbardziej znanego dokumentu na świecie czytamy, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które pozostają na wieczność…

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu dla wszystkich, a zwłaszcza dla kościoła, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA.., powtarzam: MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić.., powtarzam jeszcze raz: abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s