30 Sekund Do 12-tej (108) „Ambasadorzy Padają Jak Muchy”

Jedną z szokujących, a z drugiej strony nie raportowanych przez główne amerykańskie media, informacji ostatnich tygodni jest śmierć rosyjskiego ambasadora w Sudanie, Mirgayasa Shinskiego. Jest intrygujące, że na przestrzeni zaledwie 4 miesięcy, tj. na przełomie lat 2016-2017, aż 7 ambasadorów Rosji nagle straciło życie. Dnia 20 lutego b.r. nagle zginął ambasador Rosji w ONZ, Witali Churkin: „na zawał serca, po krótkiej chorobie”, ambasador Rosji w Indiach, Aleksander Adakin zginął w dniu 27 stycznia 2017 r, consul generalny Rosji w Grecji, Andriej Malanin zmarł nagle w dniu 9 stycznia oraz rosyjski dyplomat w USA, Sergiej Kriwow zmarł w dniu 8 listopada ubiegłego roku. Te fakty wskazują, że coś autentycznego rzeczywiście się dzieje, mimo że w oficjalnych sprawozdaniach większość z nich ginie z naturalnych powodów, np. „na zawał serca” lub: „po nagłej, krótkiej chorobie”.

W przeciwieństwie do tego Andriej Karlow, Ambasador Rosji w Turcji zginął 19 grudnia 2016 r. w zamachu za jego życie podczas zwiedzania wystawy w muzeum w Ankarze, szef KGB, Oleg Erowinkin, doradca byłego wice-ministra Igora Sechina został znaleziony martwy w swoim samochodzie dnia 26 grudnia 2016 r. oraz inny dyplomat, Peter Polshikow został zastrzelony w mieszkaniu, w Moskwie. Istnieje z tego powodu wiele teorii konspiracyjnych, ponieważ jest dla wielu oczywiste, że śmierć 9 ambasadorów oraz dyplomatów Rosji w tak krótkim czasie świadczy, że po za kulisami oficjalnej polityki, coś poważnego dzieje się na świecie. Nasuwa się więc pytanie: dlaczego rosyjscy dyplomaci wyraźnie stają się ofiarami precyzyjnie planowanych ataków? Jakie jest główne powiązanie między nimi i kto stoi za tymi morderstwami?

W świetle tych wydarzeń i faktów jest ciekawe spotkanie Prezydenta Rosji, W. Putina i Ministra Spraw Zagranicznych, Siergieja Lawrowa z przedstawicielem Watykanu, Kardynałem Pietro Parolinem, oraz przedstawicielem Kościoła Ortodoksyjnego w Rosji, Patriarchem Moskwy, Kiryłem w dniach 21-24 sierpnia 2017 r. To spotkanie jest świadectwem, że Rosja ma powiązania oraz zbliża się do pułapki Nowego Porządku Świata. Dyrektor Informacji i Prasy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa i wiele innych polityków Rosji są zdecydowanymi przeciwnikami wprowadzania w życie systemów Nowego Porządku Świata, którego charakterystycznymi cechami będą: 1. jedna światowa ekonomia, 2. jedna światowa religia oraz 3. jeden światowy rząd.

Jednak Prezydent Rosji, W. Putin może zmierzać w tym właśnie kierunku z powodu paraliżujących ten kraj sankcji nakładanych przez różnych członków NATO w celu wymuszenia uległości Rosji do przyjęcia i wspierania ideologii oraz systemów Nowego Porządku Świata. Jest powszechną tajemnicą, że organizacja NATO jest prawą ręką Watykanu, jak również amerykańska Agencja Wywiadowcza CIA, a zwłaszcza biurokraci tzw. „7 piętra budynku CIA” są narzędziami  w rękach i na usługach Jezuity, Papieża Franciszka. Z tego powodu nikogo nie dziwi śmierć wielu polityków i ambasadorów Rosji, zwłaszcza gdy zauważymy, że większość z nich, którzy nagle „mieli zawał serca” lub stracili życie „w wyniku krótkiej i nagłej choroby”, byli przeciwnikami wprowadzania Nowego Porządku Świata promowanego głównie przez Watykan. Dlatego musieli zginąć. Jest to również jawny dowód, że Jezuici mają pełną kontrolę nie tylko Kościoła Katolickiego, ale są główną, pozakulisową siłą kontrolującą wydarzenia na całym świecie.

Z opisu na oficjalnej stronie internetowej rządu Rosji dowiadujemy się, że Rosja nie tylko kontynuuje prace w kierunku normalizacji stosunków politycznych z Watykanem, ale również tradycyjny Kościół Ortodoksyjny Rosji usiłuje zacieśnić swe związki z Watykanem. Podczas tego spotkania Watykan zrobił coś, co będzie również jedną z metod przeciwko Izraelowi. W maju 2017 r. Watykan zwrócił Rosji szczątki kości Świętego Mikołaja skradzione Kościołowi Ortodoksyjnemu ponad 1000 lat temu, w latach 1054-1057 w czasie tzw. Wielkiej Schizmy i podziału Kościoła na Zachodni z główną siedzibą w Rzymie oraz Wschodni, z główną siedzibą w Konstantynopolu. W czasie opisywanego spotkania Prezydent W. Putin dziękował Kardynałowi Pietro Parolinowi za zwrot bezcennych skarbów kultury. W odpowiedzi Kardynał Parolin powiedział między innymi: „Oczywiście, jak wspomniano, nasza polityka obejmuje różne poziomy i całe spektrum polityczne, a także różne inicjatywy kulturalne, które realizujemy. Widzę nową dynamikę, która pojawiła się w ciągu ostatnich miesięcy i lat w stosunkach między dwoma kościołami. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy tego procesu nadal będą działać w tym kierunku, aby rozszerzyć naszą współpracę i przybliżać się wzajemnie jeszcze bliżej”. Dlatego, za wyjątkiem jeśli coś dosłownie wykolei proces budowania pomostów między Rosją i Watykanem, wkrótce Rosja ulegnie, stanie się ofiarą i będzie zależna od Rzymu, a wtedy nie będzie już żadnych przeszkód do pełnego wprowadzenia w życie jednej światowej religii, jednej światowej ekonomii oraz jednego światowego rządu, które są formami Nowego Porządku Świata, ku czemu Watykan usilnie podąża.

W tym punkcie podkreślam, że Watykan  reprezentuje nie tylko religię Katolików, ale jest odrębną strukturą państwową. Dlatego polityka oraz ideologia Watykanu nie koniecznie musi się ściśle wiązać i pokrywać z przekonaniami przeciętnego Katolika na świecie.

Relikwie i skarby zwrócone Kościołowi Ortodoksyjnemu i Rosji przez Watykan są wskaźnikiem tego co należy oczekiwać od Watykanu w stosunku do Izraela. Ponieważ Watykan posiada relikwie żydowskie takie jak oryginalna złota minora o siedmiu ramionach i wiele innych oryginalnych skarbów skradzionych przez Rzymian podczas zniszczenia Świątyni Jerozolimskiej w 70 r. naszej ery, te skarby religijne i relikwie będą użyte w celu zmuszenia Izraela do uznania pełnego autorytetu Watykanu, a w szczególności spowodują większą kooperację i uległość Ortodoksyjnych Żydów w stosunku do żądań Watykanu w odniesieniu do Nowego Porządku Świata. W ten sposób budowane są przez Jezuickiego Papieża podstawy jednej światowej religii lub inaczej, systemu Antychrysta, czy też światowego systemu bestii, zgodnie z opisami Czasów Ostatecznych zapisanymi w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie  Jana.

W świetle tych faktów dla wielu ludzi na świecie jest oczywiste, że śmierć 9 polityków, dyplomatów i ambasadorów, którzy byli silnymi przeciwnikami Nowego Porządku Świata, a więc byli przeciwnikami polityki Watykanu, stali się ofiarami spisków i intryg Jezuitów, którzy opanowali nie tylko Kościoł Katolicki, ale zdążają do pełnej kontroli całego świata.

Dlaczego np. nagle zginął „na zawał serca, po krótkiej chorobie” ambasador Rosji w ONZ, Witali Churkin? Ponieważ był on zwolennikiem Bashasr Al-Assada, Prezydenta Syrii, który jest ciągle oskarżany przez propagandę zachodu o używanie broni chemicznej przeciw swemu narodowi. Jednak z drugiej strony ten sam Bashar Al-Assad w 2012 r., który kategorycznie przeczy propagandzie zachodu, zakazał importu żywności genetycznie zmodyfikowanej (ang. GMO) oraz jest zwolennikiem odrębności Kościoła Ortodoksyjnego w Rosji. To było w bezpośredniej kolizji z polityką Watykanu, który wspiera różnymi sposobami rebeliantów na Bliskim Wschodzie oraz usiłuje zjednoczyć wszystkie religie świata. To są dodatkowe poszlaki wyjaśniające dlaczego Ambasador Rosji w ONZ, Witali Churkin musiał być wyeliminowany; musiał zginąć. Te wszystkie wydarzenia i fakty są dodatkowymi wskaźnikami, że rzeczywiście żyjemy w Czasach Ostatecznych .

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Główną myślą tego cytatu jest, że: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić-uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s