Prawo i Legalizm (1)

Córka Obietnicy

Gal. 3:22-26 mówi:…“Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.” 

Jest bardzo ważną rzeczą by zrozumieć prawdę o prawie i łasce. Słowo legalizm jest często używane, ale nie zawsze dobrze rozumiane. Czym jest legalizm?

Ludzie którzy byli niegdyś bardzo religijni i przestrzegali surowo prawa uczynków, ale później dostąpili prawdziwej biblijnej wiary, często używają tego słowa nieprawidłowo.

Czym więc jest legalizm? Ci, którzy przestrzegają prawa nie koniecznie muszą być legalistami. Wiele ludzi mówi czasem: …” ja nie jestem legalistą, więc mogę to…

View original post 276 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s