30 Sekund Do Dwunastej (97) “Jak Za Czasów Noego”

Wracając wstecz do czasu narodzin Ameryki w 1776 r. należy zauważyć, że wielu tzw. „Ojców, Założycieli” kraju należało do konspiracyjnej organizacji Wolnych Masonów. Jest to udokumentowany, jednak dla wielu niewygodny i dlatego pomijany historyczny fakt. Amerykańscy Wolni Masoni zaadaptowali się wśród przeważającej liczby protestanckich chrześcijan w tym kraju i dlatego popchnęli cały naród w innych kierunkach niż europejscy Wolni Masoni. Lenin oraz zgraje jego zwolenników i następców byli również Masonami, ale popchnęli Rosję w zupełnie innym kierunku. Masoneria była podstawą szerszego ruchu Iluminatów, którzy wywodzą się zwłaszcza spośród katolickich elitarnych środowisk. Pomimo, że Iluminaci i Masoni akceptują Chrześcijan na całym świecie, mają on zupełnie inną, Anty-Chrześcijańską Agendę. Agendę przeciwną Dobrej Nowinie o przygotowanym (przez Boga Abrahama, Izaaka i Jakóba) dla całej ludzkości i wykonanym dla każdego indywidualnego człowieka zbawieniu na wieczność w osobie Boga, Jezusa Chrystusa.

Na przestrzeni wielu lat, w przyśpieszającym tempie następują interesujące – oraz katastrofalne  i dewastujące – zmiany socjologiczne i demograficzne zarówno w Ameryce, jak i w Europie.  Pojawili się masowo liberałowie, których nie było 60-80 lat temu w różnych częściach Ameryki. Najbardziej liberalnymi stanami zdają się być między innymi Kalifornia, Illinois, Pensylwania, Vermont i Nowy York. Jest znamienne, że właśnie te stany zdają się mieć największe i  chroniczne kłopoty finansowe.    Zachodzą zmiany, które wiąże wspólny, decydujący czynnik: demografia w Ameryce uległa zmianom jakościowym: kurczy się populacja białych ludzi, a w tym samym czasie tzw. “mniejszości rasowe” są w stanie demograficznej eksplozji. To nie jest bigoteria; to jest fakt rejestrowany na całym świecie. Następujące w różnych narodach oraz kulturach zmiany demograficzne dosięgają punktu, w którym zaczynają być nieodwracalne. Antykoncepcja, aborcja oraz eutanazja są głównymi czynnikami negatywnych zmian wśród białej, europejskiej oraz amerykańskiej  populacji. Dla imigrantów zalewających Europę oraz masowo przemieszczanych do Ameryki nie ma znaczenia głęboka spuścizna historyczno-socjologiczna tych regionów ani ich historycznych liderów, Winston Churchilla, George Waszyngtona, Abrahama Lincolna, czy R. Reagana. Podstawą nowej migracji narodów jest zmiana statusu ekonomicznego, ale nie tylko. Jest nią również ekspansja systemów pseudo-religijnych Islamu. Biorąc pod uwagę te rzeczy i fakt, że wraz ze zmianami demograficznymi ludności zmienia się polityka (a żaden polityk nie może zatrzymać masowego przypływu) oznacza – i jest to dla wielu strasznie, że stara Ameryka oraz Europa, które pamiętamy, znikają na zawsze. W tych warunkach należy nalegać  i przygotowywać się do rewolucji takiej jak w 1776 r. Jest możliwe, że obecny Prezydent USA, Donald Trump ostrożnie zmierza w tym kierunku.

Zgodnie z przewidywaniami wielu futurologów około 2030 do 2040 muzułmańska populacja świata będzie podwojona. Biała populacja świata skurczy się według niektórych raportów co najmniej o 10%. Musimy więc zdefiniować to, w co wierzymy i rozpowszechniać podstawy naszej wiary w internecie i we wszystkich możliwych mediach. Wiele ludzi obawia się, że weszliśmy do czasów, o których Księga Apokalipsy Jana mówi, że muszą nastąpić. Coraz więcej ludzi jest przekonanych, że Anty-Chryst opisany na kartach tej księgi żyje TERAZ. Coraz więcej ludzi zdaje się wierzyć, że rozpoczyna się, lub rozpoczął się Wielki Ucisk: dla przykładu zwróćmy uwagę na masowe ludobójstwo Chrześcijan na Bliskim Wschodzie, które administracja B.H. Obamy wywołała poprzez swoją schizofreniczną politykę zagraniczną, tzw. Wiosnę Arabską. Innymi słowy, żyjemy w czasach podobnych do czasów Noego, czasów buntu, w którym statek kultury naszej cywilizacji zdaje się tonąć. Świat wkracza w okres szybkich i radykalnych zmian i wiele ludzi ma bardzo pesymistycznie o tym przekonania. Liczba ludności świata, która wzrosła ponad dwukrotnie w ostatnim stuleciu, zostanie zmniejszona przez nadchodzące wojny o ponad połowę zgodnie z agendami 21 oraz 30 ONZ. Agendami, które są promowane przez Watykan oraz jezuickiego Papieża Franciszka wbrew religijnym przekonaniom wielu prostolinijnych Katolików. Z drugiej strony, zgodnie z artykułem w wydawnictwie The Times Of Israel z dnia 20 kwietnia 2017 cały Bliski Wschód znajduje się w środku huraganu, który – zwróćmy szczególną uwagę: „…nadal zagraża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. Miliony ludzi zostało przesiedlonych w największym od czasu II Wojny światowej kryzysie migracyjnym”.

Sumując, we wszystkich globalnych wydarzeniach jedynym mianownikiem jest los Izraela. Dlatego Izrael jest zwany również „Bożym Proroczym Zegarem Dla Świata”. Obserwowanie wydarzeń związanych z Izraelem da nam właściwą perspektywę Czasu Ostatecznego, w którym żyjemy. Będziemy mieć zrozumienie, jak mało czasu mamy. Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Główną myślą tego cytatu jest, że: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s