30 Sekund Do Dwunastej (96) “USA Wycofuje Się Z Ugody Paryskiej”

Media całego świata, w tym amerykańskie media, huczą przeciwko decyzji Prezydenta USA, D. Trumpa w sprawie wycofania kraju z Ugody Paryskiej. Czym jest Klimatowa Ugoda Paryska? W największym skrócie: podstawą tego międzynarodowego paktu jest idea globalnego wzrostu temperatur, lub globalnego spadku temperatur. Obecnie te terminy zostały zmienione ze względu na ilość kontrowersyjnych wskaźników, które są sobie przeciwstawne. Dlatego ekolodzy i wszelkiej maści liberałowie posługują się bardziej rozmydlonym terminem. Mówi się obecnie o tzw. „Globalnych Zmianach Klimatu”. Oczywiście jedynym w ich oczach powodem Globalnych Zmian Klimatu jest aktywność ekonomiczna ludzkości, a w bardziej zawężonym znaczeniu, rozwój kapitalizmu. Dlatego, zgodnie z raportem ponad 190 krajów świata podpisało umowę, na mocy której liderzy tych krajów zobowiązali się do ograniczania aktywności ekonomicznej swych krajów w celu „Ochrony Środowiska” lub w bardziej szerszym znaczeniu, w celu „Ratowania Planety”. B.H. Obama, Papież Franciszek oraz oligarchowie europejscy popychali tą agendę i do dzisiaj usiłują narzucać całemu światu to ciężkie jarzmo. Spośród światowych liderów jedynie D. Trump odważył się przeciwstawić tej destrukcyjnej ideologii. Jest to kolejny, pozytywny akt obecnego Prezydenta USA. Z wielu powodów jest to właściwa decyzja Prezydenta D. Trumpa i należy mu się za to uznanie.

Jest zadziwiające, jak wiele ludzi z różnych środowisk chrześcijańskich identyfikuje się z agendą promowaną przez skrajnych ekologów, którzy czerpią niebotyczne korzyści finansowe narzucając krajom świata kary i podatki takie jak np. System Kredytów za Emisję Dwutlenku Węgla (ang. Carbon Emission Credits) w jednej z form realizacji agendy ochrony Globalnych Zmian Klimatu. Oczywistym liderem promującym tą agendę jest Papież Franciszek, który w czasie ostatniej wizyty w Watykanie dał Prezydentowi USA raport dotyczący Globalnych Zmian Klimatu do przeczytania w drodze do domu. W kręgach protestanckich denominacji głównymi liderami promującymi na wielką skalę te same idee są między innymi Bill Hybels, lider mega-kościoła WillowCreek w Barrington, w stanie Illinois oraz Tony Campolo, lider Mount Carmel Baptist Church w Filadelfii, w stanie Pasadena. Ci lewicowi liderzy różnych kościołów wierzą, że ekonomiczna aktywność człowieka jest głównym powodem potencjalnie – jest to kluczowe słowo – potencjalnie katastrofalnych, globalnych zmian klimatu.

Jednak sam Bóg w zarejestrowanych słowach Pisma Świętego wypowiada się między innymi o klimacie ziemi tuż po potopie: „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Będą zatem istniały, jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc”. (Ks. Genesis 8:21-22) W tych słowach Bóg jednoznacznie wypowiada się o globalnych zmianach klimatu na ziemi. Powtórzę jeszcze raz znamienne słowa Boga: „…jak długo trwać będzie ziemia: siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc trwać będą”. Innymi słowy Bóg kategorycznie oświadcza, że ziemia będzie poddana, lub podporządkowana naturalnym cyklom lub naturalnemu rytmowi zmian klimatu, który nie ma nic wspólnego z ekonomiczną aktywnością ludzkości. W odniesieniu do zmian klimatu Bóg jednoznacznie stwierdza: „…mróz i upał, lato i zima będą istniały...”, niezależnie od ilości samolotów oraz pojazdów na drogach. Dlatego, jeśli ktokolwiek zgadza się z ideą, że powinniśmy się poddać jakiejś międzynarodowej ugodzie w celu ograniczenia i regulacji naszych zachowań, naszej aktywności ekonomicznej, aby: „…ratować ziemię”, nakładamy na całą ludzkość ograniczenia, jakie absolutnie nie mają żadnego odniesienia do tego czy ziemia się ociepli, czy też ochłodzi. Ponieważ Bóg skonstruował w ten sposób ziemię, aby naturalne jej cykle stale się zmieniały do końca jej istnienia. Dlatego jakiekolwiek ograniczenia z powodu wypaczonych, alarmistycznych ideologii są tylko formami przerostu zbytecznych systemów podatkowych.

Z biblijnej perspektywy katastrofalne zmiany klimatu, lub bardziej poprawnie globalne ocieplenie nastąpi po 1000-letnim okresie panowania Chrystusa na ziemi. W Nowym Testamencie Pisma Świętego Apostoł Piotr pisze: „A to samo słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbożnych ludzi. A ów dzień Pański przyjdzie jako złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją. Ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą”. (2 List Piotra 3:7 i 10) Tak więc katastrofalne zmiany klimatu nadchodzą, jednak – zauważmy jeszcze raz – te katastrofalne dla człowieka zmiany klimatu nie będą spowodowane żadną aktywnością ludzkości przez następne 1000 lat. Te zmiany klimatu są przygotowanym na przyszłość aktem samego Boga. Do tego czasu na ziemi będą istnieć naturalne procesy zmian klimatu niezależnie od histerycznych ideologii ludzi, którzy nie konfrontują rzeczywistości z proroczym przekazem Pisma Świętego. Jest też oczywiste, że niezależnie od duchowych i religijnych przekonań Prezydenta USA, D. Trumpa jego decyzja o wycofaniu kraju z destruktywnego międzynarodowego układu paryskiego pokrywa się z tekstem biblijnych proroctw oraz jest w harmonii ze słowami przekazanymi ludzkości przez samego Boga.

Okresowe, znaczne zmiany klimatu po potopie następowały częściej niż jest nam reprezentowane przez alarmistyczne, liberalne media. Jest powszechnie znany okres głodu w Mezopotamii w czasach, gdy pojawiło się 12 synów Jakóba, wnuków Izaaka oraz pra-wnuków Abrahama. Sprzedany przez braci Egipcjanom Józef wkrótce stał się drugą osobą po faraonie. W tym właśnie czasie nastąpiły przepowiedziane faraonowi 7 urodzajne oraz 7 nieurodzajne lata. Nie ma podstaw, by sądzić, że w tym czasie nastąpił następny okres lodowcowy w Mezopotamii. Natomiast brak żywności w tym regionie świata przez okres 7 lat świadczy, że był to okres znacznych podwyżek temperatur, które rok-rocznie paliły zasiewy W Mezopotamii ,a nawet w Egipcie, czego rezultatem był powszechny głód w tym regionie. Historia Izraela szukającego chleba w Egipcie z powodu głodu jest powszechnie znana i jest opisana ze szczegółami w rozdziałach 37-50 Księgi Genesis, pierwszej księgi Pisma Świętego. W czasach Wikingów był okres znacznych wzrostów globalnych temperatur. Natomiast w czasach średniowiecza jest znany historykom okres, którzy nazywają oni czasem Małego Okresu Lodowcowego. Jest powszechnie znanym faktem, że w tym czasie w Europie był rok, gdy zima trwała ponad 10 miesięcy i przez kilka lat nie było zbiorów z pól.

Zgodnie z raportem ONZ z lutego 2013 r. aktywność słońca oraz tzw. plam słonecznych jest odpowiedzialna za zmiany klimatu na ziemi: „…jak wcześniej przypuszczano, wyniki sugerują, że istnieje możliwość znacznie większego oddziaływania zmienności aktywności słońca na stratosferę. Niektóre badania sugerują, że może to prowadzić do istotnych oddziaływań na regionalny klimat na globie ziemskim”. Dla wielu naukowców jest to trywialna informacja, że wybuch jednego wulkanu powoduje więcej zanieczyszczenia środowiska, niż aktywność całej ludzkości przez okres ponad 20 lat. Ile wulkanów wybucha rocznie, miesięcznie tygodniowo..?

Istnieje w ONZ petycja podpisana przez 31 000 naukowców, którzy absolutnie nie zgadzają się z propagandą ideologii twierdzącej, że aktywność człowieka jest głównym motorem zmian klimatycznych naszej planety. Dlatego, dopóki  jakakolwiek instytucja na świecie nie ustanowi praw ograniczających aktywność naszej najbliższej gwiazdy – słońca albo praw ograniczających aktywność wulkanów, dopóty jakiekolwiek prawa ograniczające ekonomiczną aktywność człowieka pod pretekstem ochrony zmian klimatu jest bezcelową praktyką;  bezużytecznym i destrukcyjnym zajęciem. Jedynym skutkiem takiej światowej legislacji jest zwiększenie wskaźnika ubóstwa, ponieważ ta ideologia bezpośrednio niszczy ekonomię, produkcję oraz szkodzi zwłaszcza ubogich ludzi, którzy z jej powodu tracą prace.

Zgodnie z raportem Klimatowa Ugoda Paryska podpisana przez poprzedniego Prezydenta USA, B.H. Obamę spowoduje obniżenie temperatur na całym globie o 1/10 (!?!) stopnia Celsjusza do końca 21 wieku, tj. w okresie najbliższych ponad 80 latach. W tym samym czasie koszt tego błahego rezultatu dla USA będzie w granicach od $23 do $46 trylionów oraz koszt dla całego świata od $70 do $110 trylionów. Dlatego wszyscy, którzy wierzą, że zmiana temperatury o 1/10 stopnia Celsiusa na przestrzeni  80 lat poprzez wprowadzenie drakońskich ograniczeń i podatków na rzecz klimatu ma sens, żyją dosłownie w świecie fantazji. Żyją w świecie fantazji rodem z piekła. Jest bowiem oczywiste dla każdego czytelnika lub studenta Pisma Świętego, że tylko Szatan może omamić człowieka absurdalnymi ideami. Według przekonań Ministra Propagandy Rzeszy Niemieckiej, J. Goebbelsa z czasów II Wojny Światowej, kłamstwo powtarzane często staje się dla wielu ludzi prawdą. Pismo Święte wyraźnie mówi, że Szatan jest ojcem kłamstwa. Co więcej, czy jest to Papież Franciszek, Bill Hybels, Toni Campolo, czy jakikolwiek inny lider religijny, który wierzy w szatańskie kłamstwa o pochodzeniu człowieka od małpy czy zmianach klimatycznych spowodowanych przez człowieka według słów Jezusa mają: „…diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście”. (Ew. Jana 8:44-47)

W dniu 19 listopada 2009 r. wybuchła afera w związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości tysięcy e-mails, dokumentów oraz kodów komputerowych powszechnie używanych przez czołowych naukowców. „Udostępnione informacje są dowodem oszustw przez klimatologów, które były ukryte przed opinią publiczną, dopóki dane nie wyciekły z organizacji CRU. CRU wyraźne odmawiała i do dzisiaj odmawia kolejne żądania ujawniania dodatkowych informacji według zasad o wolności słowa. Jednak do tej pory ujawnione przecieki świadczą, że są one tylko wierzchołkiem większego skandalu. Ciągle fałszowane statystyki i raporty zmian klimatu na przestrzeni wielu lat są największym oszustwem naukowym w historii świata i jest to najgorszy skandal naszego pokolenia”. (Z raportu The Trustworthy Encyclopedia)

Tak więc z biblijnego punktu widzenia oraz z naukowego punktu widzenia decyzja Prezydenta D. Trumpa o wyłączeniu USA z międzynarodowego paktu klimatowego jest właściwą decyzją. W aspekcie historycznym należy przypomnieć ostatnie formalne przemówienie Prezydenta Waszyngtona, który powiedział: „…jest to sedno naszej polityki, by unikać trwałych, nie przemijających układów z jakąkolwiek częścią reszty świata”. Dlatego Akt Prezydenta D. Trumpa jest również zgodny i konsekwentny ze sposobem myślenia Prezydenta Waszyngtona.

W czasie debaty nad konstytucją USA istniały tzw. „Federalistyczne Dokumenty” a wśród nich „Dokument nr 75” opracowany przez Aleksandra Hamiltona, James Madisona oraz Jay Jey. Intencją tego dokumentu jest wykazanie, że Prezydent USA nie ma prawa osobiście zobowiązać cały naród do jakiejkolwiek ugody międzynarodowej. Były prezydent USA dopuścił się właśnie takiej zdrady państwa. Były Prezydent USA, B.H. Obama podpisał Egzekutywę wykonawczą bez autoryzacji i ratyfikacji Senatu USA. Ten nielegalny podpis na międzynarodowym traktacie w związku ze zmianami klimatu jest dowodem na piśmie zdrady interesów państwa. Ponieważ USA podlega konwencji Wiedeńskiej jakikolwiek podpis Prezydenta USA staje się prawem, jeśli Senat USA nie unieważni jego podpisu. Ponieważ Senat nie miał możliwości głosowania w sprawie ratyfikacji Klimatycznej Ugody Paryskiej, jedna osoba – Prezydent B.H. Obama praktycznie rzucił Amerykę na kolana działając przeciwko własnemu krajowi niezgodnie z prawem. Gdy obecny Prezydent USA, D. Trump wycofał USA z Układu Paryskiego, działał on zgodnie z 2 paragrafem 2 sekcji, 2 Artykułu Konstytucji Stanów Zjednoczonych.

Wreszcie należy wspomnieć o perspektywie aktu Prezydenta D. Trumpa w świetle proroctw. W czasach Ostatecznych zmierzamy w specyficznym kierunku, który nie był możliwy do osiągnięcia w poprzednich stuleciach. Pismo Święte mówi: Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć”. (Apokalipsa Jana 13:11-18) Globaliści opanowali Europę i kraje europejskie przyjmują jako naturalną rzecz dążenie do Nowego Porządku Świata, którego charakterystycznymi cechami jest: rozbicie podstawowej jednostki rodziny, rozbicie kościoła oraz odrzucenie identyfikacji narodowej. W celu złamania amerykańskiego konserwatyzmu stosuje się politykę kryzysu. Wywołując kryzys populacja jakiegokolwiek kraju jest bardziej narażona na przyjęcie narzuconego rozwiązania przez globalistów, którzy doprowadzili wcześniej do kryzysu. Polityka kryzysu klimatycznego została wstrzymana przez decyzję Prezydenta D. Trumpa. Globalistyczna agenda Jednego Globalnego Rządu, Jednej Globalnej Religii została na jakiś czas wstrzymana. Tego siły ciemności oraz ich agenci wśród ludzkiej populacji nie mogą znieść. Globalne zmiany klimatu nie są zasadniczym zagadnieniem. Prawa kobiet, poprawa warunków życia najuboższej klasy, czy jakikolwiek inny kryzys socjalny nie jest celem globalistów. Ich ostatecznym celem jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wykorzystać te wszystkie światowe kryzysy, by uzyskać władzę nad maksymalną częścią żyjącej populacji w celu szybszej i łatwiejszej instalacji Nowego Porządku Świata. Takie dążenia i cele były przewidziane i są opisane na kartach Pisma Świętego.

Ponieważ wszystkie biblijne proroctwa spełniają się ze 100% dokładnością, należy się spodziewać, że proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa również się wkrótce spełni. Otwartym jest pytanie, czy jesteś gotowy na to spotkanie? Jezus umarł za twój grzech i zmartwychwstał, aby udowodnić, że Jego ofiara nie była na próżno. On żyje, aby oświadczyć nam i światu, że jesteśmy wyjątkowym stworzeniem Boga; że mamy bardzo ważną rolę do odegrania w Jego Królestwie. Jesteśmy postrzegani jako owoc zmartwychwstania.

Jezus oświadczył, że odchodzi do Ojca, aby przygotować miejsce dla Jego naśladowców (Jana 14: 1-6) i obiecał, że wróci po nas. Ci, którzy otrzymali ofiarę wiecznego życia w Chrystusie, będą “ożywieni”, o czym świadczy tekst 15:22  1 listu do Koryntian. Ci, którzy odrzucają Chrystusa, doświadczają wiecznej śmierci w piekle. Biblia nazywa tę karę “drugą śmiercią” (Apokalipsa Jana 21: 8). Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s