30 Sekund Do Dwunastej (95) “Analizy Pielgrzymki Prezydenta USA”

Ten sam D. Trump, Prezydent USA, którego tak wielu liberałów skrytykowało za nienawiść do Muzułmanów, otrzymał królewskie powitanie przez 50 przywódców muzułmańskich, pomimo świadomości, że prezydent Stanów Zjednoczonych promuje syjonistyczne idee praw Żydów do historycznej ojczyzny ich przodków, Syjonu i jej  starożytnej Stolicy, Jerozolimy. Na swój sposób Trump najwyraźniej rozumie sytuację na Bliskim Wschodzie lepiej, niż wszyscy analitycy Bliskiego Wschodu i doradcy polityczni. W tym regionie przywódcy szanują silnego, oraz gardzą liderem, który osłabia swoich sojuszników. Arabscy przywódcy doceniają jego pozycję w stosunku do Izraela, ponieważ wiedzą, że w ten sposób będzie wierny swym obietnicom także dla nich. Amerykanie obiecywali, że po kampanii wyborczej poznamy prawdziwego D. Trumpa. Niektórych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie oraz wśród liberalnych Izraelitów, to boli. Jak to w końcu wygląda? Jest on najbardziej przyjaznym z listy amerykańskich prezydentów, którzy od dziesięcioleci odwiedzali Izrael. Oto kilka przykładów potwierdzających jego przyjaźń w stosunku do Izraela:

Prezydent Trump powiedział Abbasowi, aby zaprzestać płacenia stypendiów rodzinom terrorystów. Powiedział muzułmańskim przywódcom, aby zaprzestali tolerancji terrorystów, walczyli i dosłownie wykopali ich z ziem, które nazywają święte. Powiedział do liberałów z Departamentu Stanu USA, że ich własny Prezydent może odwiedzić jerozolimski mur zachodni, mimo że mur ten znajduje się w miejscu, określonym niedorzecznym wyrażeniem jako tzw. “okupowane terytorium”. Powiedział liderom Hamasu, że nie są lepsi niż Hezbollah lub ISIS, że są terrorystami! Powiedział całemu światu, że Jerozolima jest starożytną stolicą Żydów. Powiedział biurokratom ONZ i UE prosto w twarz, że tzw. „rozwiązanie dwóch państw” nie jest magicznym słowem, a zmiana ta musi pochodzić od wewnątrz. I nie jest to strona izraelska, która musi się zmienić… Czy D. Trump osiągnie pokój dla Izraela? Nie koniecznie! Czy D. Trump spowoduje zwolnienie wypełniania się biblijnych proroctw? Z pewnością nie! Czy D. Trump może odegrać rolę w planie Boga dla regionu i dla Izraela? Tak! Nie jest przestępstwem lubić Prezydenta USA, D. Trumpa! Nie jest przestępstwem, aby czasami być dumnym z Ameryki. Nie jest przestępstwem, aby z uśmiechem widzieć Boga w akcji! My, Chrześcijanie mamy powód do pogody ducha. Wkrótce będziemy stąd zabrani.

Powyższy tekst jest jedną z możliwych interpretacji wydarzeń w związku z podróżą Prezydenta D. Trumpa na Bliski Wschód. Była ona wyrażona przez komentatora, Izraelitę, Amira Tsarfati, który w dalszym ciągu ma duże nadzieje dla Izraela w związku z osobą Prezydenta USA.

Według innego Izraelity, Steve’a Denun, przebywający w Izraelu Prezydent USA, D. Trump mówił o wielkiej szansie pokojowej ugody na Bliskim Wschodzie oraz jednym z partnerów, Arabii Saudyjskiej. Według jego komentarza Izrael jest zdolny do współpracy z Arabią Saudyjską pod jednym warunkiem, tj., jeśli Arabii przeprowadzą upadek Iranu. Oczywiście Iran jest aktywny w Syrii, dlatego jeśli USA oraz siły zbrojne NATO uderzą na Damaszek w Syrii, z góry wiedzą, że Iran automatycznie będzie wciągnięty do konfliktu i Arabia Saudyjska może mieć możliwość ataku na Iran w takim czasie. Stąd jest oczywiste, że ogromny kontrakt militarny na kwotę ponad $110 miliardów oraz zobowiązanie 50 przedstawicieli muzułmańskich krajów do wysłania do Syrii 34 000 żołnierzy do walki z ISIS jest świadectwem przygotowawczych działań do wielkiej bitwy o Damaszek oraz o usunięcie Baszar Al-Assada z Syrii. Iran będzie usiłować obronę rządu Syrii. Jednak nie jest do końca jasne, czy Rosja ma te same cele polityczne w tym regionie. Według najnowszych pogłosek USA zaoferowała Putinowi plan, w którym Rosja umożliwiłaby Prezydentowi Baszar Al-Assadowi i jego rodzinie azyl polityczny w Rosji w zamian za Krym oraz aneksję Wschodniej Ukrainy bez interwencji sił zbrojnych NATO. Czy Rosja zgodzi się na taki plan nie jest pewne. Jednak usunięcie Prezydenta Baszar Al-Asada z Syrii spowoduje nową próżnię polityczną, która jest wielkim zagrożeniem zwłaszcza dla syryjskich Chrześcijan. Taki scenariusz jest również dosłownym wypełnieniem proroctw rozdziału 17 Księgi Izajasza.

Po drugiej stronie granic Izraela Prezydent D. Trump chce wszcząć bezpośrednie negocjacje pokojowe między Izraelem, a tzw. „Palestyńczykami” w ciągu najbliższego miesiąca.

W Watykanie, zgodnie z przewidywaniami Papież Franciszek popychał globalistyczne agendy: 1. Nowego Porządku Świata oraz2. Ochrony Środowiska. Obydwie agendy ściśle się wiążą z redukcją populacji świata z obecnej ilości około 8 miliardów do około pół miliarda ludzi. Transkrypt przedłużonej rozmowy Papieża Franciszka z Prezydentem D. Trumpem nie jest opublikowany. Przed rozmową Papież Franciszek: „…był postrzegany jako zachowujący surową twarz”. Po rozmowie Papież: „…uśmiechał się oraz był wyraźnie zrelaksowany”. Gdy Prezydent Trump opuszczał Watykan, powiedział: „Nie zapomnę, co mi powiedziałeś”. Te słowa Prezydenta USA stanowią zagrożenie dla wszystkich, którzy obawiali się, że Papież Franciszek będzie zdolny narzucić globalistyczną politykę przedstawicielowi amerykańskiego mocarstwa. Najbliższa przyszłość pokaże…

Zgodnie ze specjalnym raportem amerykańskiej agencji informacyjnej Fox News zatytułowanym „Religijna Pielgrzymka Trumpa”, podróż Prezydenta D. Trumpa na Bliski Wschód i do Europy ma tak strategiczne jak i prorocze znaczenie. Reprezentowane są bowiem trzy największe religie świata: przez Arabię Saudyjską reprezentowany jest  Islam, przez Izrael-Judaizm oraz przez Watykan – Katolicyzm. Informacje i przesłanki są mieszane i prowadzą one do konsternacji wielu, którzy są obecnie zaniepokojeni rzeczywistym stanowiskiem Prezydenta Trumpa dotyczącym Izraela. Prawicowi Izraelczycy powitali wybory D.Trumpa, mając nadzieję, że będzie popierać szerszą wizję Izraela. Obejmuje to zjednoczoną Jerozolimę jako stolicę Izraela, utrzymanie Wzgórz Golan i zrozumienie, że obszar C Zachodniego Brzegu rzeki Jordan będzie częścią ostatecznych granic Izraela. Jednak wiele małych incydentów w przygotowaniach do podróży, wyjawiło, że Biały Dom Prezydenta Trumpa jeszcze nie jest zdecydowany, aby tak oświadczyć. W wydawnictwie The Jerusalem Post nagłówek artykułu brzmi: „Co się zmieniło, że Izrael przeszedł z ekstazy nad Trumpem do bliskiej żałoby?”  Największym rozczarowaniem dla wielu obserwatorów jest, że Prezydent Trump nie przeniósł amerykańskiej ambasady z Tel-Aviv do Jerozolimy. Prorocze słowa Pisma Świętego są w dalszym ciągu aktywne: „W tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi”. (Ks. Zachariasza 12:3)

Jeśli proroctwa biblijne są prawdziwe, jeśli spełniły się co do joty w osobie Jezusa Chrystusa, jeśli wypełniają się we współczesnej historii świata to główna myśl Pisma Świętego, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które pozostają na wieczność…

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu dla wszystkich, a zwłaszcza dla kościoła, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA.., powtarzam: MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić.., powtarzam jeszcze raz: abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s