30 Sekund Do Dwunastej (93) “M. Abas W USA”

 

Dnia 3 maja 2017 r. Lider tzw. „Palestyńczyków” przybył do USA i spotkał się z Prezydentem D. Trumpem w Białym Domu. W czasie oficjalnych oświadczeń Prezydent USA, D. Trump powiedział między innymi: „…chcę wspierać ciebie, jako pierwszego lidera ‘Palestyńczyków’, który podpisał się swym imieniem na najważniejszej i końcowej ugodzie pokojowej , która prowadzi do bezpieczeństwa, stabilności i powodzenia dwojgu ludzi, jak również [całemu] regionowi. Uczynię wszystko, co jest konieczne, aby umożliwić taką ugodę – [będę] pośredniczyć, rozstrzygać cokolwiek będziecie chcięli. I my do tego doprowadzimy. Chcemy stworzyć pokój między Izraelem a Palestyńczykami i tego dokonamy. Będziemy ciężko nad tym pracować, by to wykonać. Minęło wiele czasu, ale my będziemy pilnie pracować. Myślę, że mamy bardzo, bardzo dobrą szansę i myślę, że ty podobnie czujesz”.                                                    

W odpowiedzi Prezydent M. Abas powiedział: „…naszą strategiczną opcją oraz naszą strategiczną [dobrowolną] decyzją jest dążenie do pokoju bazowanego na zasadach podwójnego stanu; stanu Palestyńczyków z ich stolicą  Wschodniej Jerozolimy, który będzie współistnieć w pokoju i stabilności ze stanem Izraela, którego granice będą określone na wyznaczniku z 1967 r.” M. Abas dorzucił: „ISIS…nie ma nic wspólnego z naszą szlachetną religią, dlatego – Panie Prezydencie – wierzymy, że jesteśmy zdolni do sukcesu w naszych wysiłkach, ponieważ ty masz wystarczającą determinację i życzenie, by ten cel osiągnąć. My – za pozwoleniem Allaha („inshallah”) – dochodzimy do nowej okazji, do nowego horyzontu, który uzdolni nas do pokoju w tym względzie. Panie Prezydencie, jest najwyższy czas, by Izrael zakończył 50 letnią okupację naszych ludzi i naszej ziemi. Jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy żyją w stanie okupacji. Dążymy oraz chcemy osiągnąć naszą wolność, godność i prawo samostanowienia. Żądamy również, by Izrael uznał stan Palestyny tak jak Palestyńczycy uznają Izrael.  Zaręczam, że wychowujemy i uczymy naszą młodzież, nasze dzieci i wnuki kultury pokoju. W naszych poczynaniach usiłujemy gwarantować naszym dzieciom bezpieczeństwo, wolność i pokój, by żyły  jak inne dzieci świata w pokoju, wolności i bezpieczeństwie z izraelskimi dziećmi. W dzisiejszym dniu przyjeżdżam […] z nadzieją i aspiracjami Palestyńczyków ze Świętej Ziemi; z tej ziemi, gdzie trzy monoteistyczne religie: judaistyczna, chrześcijańska i muzułmańska ‘ko-egzystują” wspólnie , by wspierać [te nadzieje i aspiracje] w środowisku bezpieczeństwa, pokoju i stabilności oraz miłości dla wszystkich”. Prezydent D. Trump zakończył sprawozdanie słowami: „W okresie mojego życia ciągle słyszałem, że najtrudniejszym jest zawarcie ugody między Izraelem, a Palestyńczykami. Zobaczmy, czy możemy udowodnić wszystkim, że nie mieli racji, Okay?”                                                                                                             

W oświadczeniu Prezydenta M. Abaza nie było ani jednego zdania, ani jednego wyrazu, który miałby jakąkolwiek najmniejszą intencję realnego pokoju z Izraelem. Przeciwnie, słowa o stanie okupacji, szlachetności Islamu i aspiracjach tzw. „Palestyńczyków” świadczą jedynie o ostatecznym celu tych ludzi, tj. o dążeniu do wyeliminowaniu Izraela z map świata oraz ostatecznej anihilacji tego narodu. Tylko człowiek tak bezczelny jak M. Abbas mógł z światowego forum Białego Domu w żywe oczy kłamać, że nie uczą swych dzieci nienawiści do Izraela, podczas gdy w szkolnych podręcznikach dzieci są uczone, że rasa Izraelitów jest rasą świń. Wypowiedź Prezydenta M. Abaza była jawnym szczytem arogancji i bezczelności. 

Kilka dni później, w piątek (5 maja) wydawnictwo Ynet News podało do publicznej wiadomości informację, że rząd Prezydenta D. Trumpa nie zgodził się zmienić daty przyjazdu do Izraela na czerwiec, gdy Izrael będzie obchodzić 50 rocznicę 6 Dniowej Wojny oraz wyzwolenia Jerozolimy, zgodnie z raportem arabskiej gazety Al-Hayat w sobotę, dnia 6 maja 2017 r. Jednym z powodów, że wizyta Prezydenta D. Trumpa do Izraela nie jest możliwa w takim czasie jest, ponieważ: „…taka koordynacja czasowa umieściłaby Stany Zjednoczone w bardzo stronniczej pozycji obok Izraela”. Jednak Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że: „…jakikolwiek naród będzie błogosławić Izraelowi, będzie błogosławiony, natomiast jakikolwiek naród będzie złorzeczyć Izraelowi będzie przeklęty”. To samo dotyczy Jerozolimy. Wydawnictwo The Times Of Izrael raportuje, że Prezydent Izraela, Reuven Rivlin wezwał wszystkie narody świata, by uznały Jerozolimę stolicą Izraela oraz przeniosły swe ambasady do Jerozolimy. Ambasadorom wielu narodów w Izraelu powiedział on między innymi: „…wiecie, że to są realia. Od czasów króla Dawida nigdy nie było inaczej, nigdy nie jest i nigdy nie będzie innej rzeczywistości , poza tym, że Jerozolima była, jest i będzie stolicą Izraela i  Żydów”. Istnieją pogłoski, że w czasie swej wizyty w Izraelu Prezydent D. Trump formalnie ogłosi, że USA uznaje Jerozolimę stolicą Izraela.              

Te wydarzenia zbliżają nas i są kluczowe w procesie wypełniania się proroctw zawartych w 12 rozdziale Ks. Zachariasza, 9 rozdziale Ks. Daniela, 17 rozdziale ks. Izajasza oraz 38 i 39 rozdziale Ks. Ezechiela.   Jezus ostrzegał swoich wyznawców: „A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie…”. (Ew. Mateusza 24:32-34) Figowym drzewem jest Izrael. Minęło 69 lat od powstania Izraela. Wbrew wszelkim przeciwnościom Izrael nie tylko istnieje, ale prosperuje i rozwija się jak silne drzewo w czasie wiosny. Jezus obiecał, że pokolenie, które ujrzało narodziny Izraela nie przeminie i będzie świadkiem powtórnego przyjścia Chrystusa na świat. Ponieważ wszystkie biblijne proroctwa spełniają się ze 100% dokładnością, należy się spodziewać, że proroctwo o powtórnym przyjściu Chrystusa również się wkrótce spełni. Otwartym jest pytanie, czy jesteś gotowy na to spotkanie?                                                                        

Jezus umarł za twój grzech i zmartwychwstał, aby udowodnić, że Jego ofiara nie była na próżno. On żyje, aby oświadczyć nam i światu, że jesteśmy wyjątkowym stworzeniem Boga; że mamy bardzo ważną rolę do odegrania w Jego Królestwie. Jesteśmy postrzegani jako owoc zmartwychwstania. Jezus oświadczył, że odchodzi do Ojca, aby przygotować miejsce dla Jego naśladowców (Jana 14: 1-6) i obiecał, że wróci po nas. Ci, którzy otrzymali ofiarę wiecznego życia w Chrystusie, będą “ożywieni”, o czym świadczy tekst 15:22  1 listu do Koryntian. Ci, którzy odrzucają Chrystusa, doświadczają wiecznej śmierci w piekle. Biblia nazywa tę karę “drugą śmiercią” (Apokalipsa Jana 21: 8).

Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”.             

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.                                                    

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s