30 Sekund Do Dwunastej (91) “Boży, Proroczy Zegar”

Globalne wydarzenia są powodem wzrastającego lęku coraz większej grupy obecnej populacji. I nie bez kozery. Wydarzenia takie, jak ostatnie pogróżki przez Północną Koreę, gromadzenie potężnych sił zbrojnych wokół Rosji przez sojuszników NATO , czy przerażające wieści z Bliskiego Wschodu są poważne. Jednak zaskakujące i smutne jest, że niektórzy Chrześcijanie są w stanie lęku. Gdy publicznie i niemal codziennie padają słowa „Pokój I Bezpieczeństwo” jest to ten sam czas, gdy: „…niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada…”. Gdy cały świat coraz częściej powtarza te słowa oznacza to, że „…niespodziewana zagłada…” również nadchodzi. Jednak Pismo Święte mówi: „Nie dał nam bowiem ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego umysłu”. (2 List do Tymoteusza 1:7) Chrześcijanie nie mają powodów do obawy ponieważ mamy nie tylko proroctwa, które  precyzyjnie przedstawiają nam co się stanie w przyszłości, dlaczego to wszystko nastąpi , ku czemu to wszystko prowadzi oraz kiedy to wszystko nastąpi. Ponad tym wszystkim mamy nadzieję, której świat nie może dać, której żadna inna religia nie oferuje. Naszą największą nadzieją jest zapowiedziany i oczekiwany powrót naszego lidera-Boga, Jezusa Chrystusa na ziemię oraz ostateczna społeczność twarzą w twarz z Bogiem-Ojcem świętym w wieczności.

Są pogłoski, że Północna Korea może się pokusić o nuklearny atak wysp Hawai, które są jednym z 50 stanów USA.  Chiny ograniczają dystrybucję paliw dla Północnej Korei, jako jeden ze sposobów mających na celu wywieranie nacisku na ograniczenie zbrojeń nuklearnych tego państwa. Dlatego w głównych miastach Północnej Korei zaczyna brakować paliwa.  W USA obecny Prezydent, D. Trump ma pro-izraelską politykę w przeciwieństwie do any izraelskiej polityki poprzedniego Prezydenta USA. Obama  miał pro-islamską politykę oraz ściągał do USA Muzułmanów. W przeciwieństwie Prezydent D. Trump promuje imigrację Chrześcijan z krajów Bliskiego Wschodu, których Obama nie wpuszczał do USA. W Iranie, mimo układu nuklearnego do dzisiaj miliony ludzi skanduje: „Śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi”. Chiny wkładają kij w mrowisko Bliskiego Wschodu poprzez nawoływanie do korekcji: „…historycznej niesprawiedliwości  w sprawie stworzenia stanu Palestyny”, zgodnie z raportem z dnia 16 kwietnia 2017 w wydawnictwie Israel Hayom. Dnia 7 maja Francuzi będą głosować na swego prezydenta. Najpoważniejszymi kandydatami są Emanuel Macron oraz Marine Le Pen, która jest przeciwna imigracji Muzułmanów niszczących ten kraj, otwartym granicom oraz chce odłączyć Francję z Europejskiej Wspólnoty. Problem jest, że główni kandydaci mają negatywne poglądy w stosunku do Izraela zgodnie z raportem The Times Of Israel z dnia 23 kwietnia 2017 r. Tymczasem Ynet News raportuje, że Premier Libanu żąda od ONZ interwencji w sprawie układu pokojowego z Izraelem. Problemem jest silne ugrupowanie Hezbollah w Libanie, które jest prawą ręką Iranu w tym regionie. Natomiast w artykule w wydawnictwie Arutz Sheva mamy najnowsze informacje o Iranie usiłującym prowokacji  w celu wywołania konfliktu między dwu mocarstwami: Rosją i USA zwłaszcza w związku z wydarzeniami na terenach Syrii. Te wydarzenia i okoliczności prowadzą nas bezpośrednio do proroczych słów 17 rozdziału księgi Izajasza oraz 38 rozdziału księgi Ezechiela. Zgodnie z proroctwami kraje i narody: Arabii Saudyjskiej, Jordanu, Iraku, Libanu, Syrii, Gazy i Egiptu z różnych powodów są pominięte, natomiast kraje: Jemen, Rosja, Iran, Turcja, Libia oraz Etiopia odgrywają główne role w wydarzeniach Czasów Ostatecznych. Epicentrum, wokół którego wszystko zdaje się zmierzać, jest Izrael oraz bardziej specyficznie Jerozolima. Zgodnie z tekstem Pisma świętego Izrael, a nie jakikolwiek inny kraj świata jest położony: „…w środku ziemi”. To jest perspektywa samego Boga: „…spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane [przez] lud zgromadzony spośród narodów. [Lud], który zdobył bydło i dobra i który mieszka w środku ziemi”. (Ks. Ezechiela 38:12) Ta perspektywa jest ważniejsza niż perspektywa jakiegokolwiek światowego polityka, czy lidera religijnego włącznie z Watykanem. Papież Franciszek był ostatnio w Egipcie, gdzie 8 milionów Koptyjskich Chrześcijan jest ciągle prześladowanych przez różne ugrupowania muzułmańskie.  Natomiast amerykańska ambasadorka w ONZ, Nikki Haley nalega, by ta światowa instytucja zaniechała swej anty- izraelskiej obsesji. Obsesyjny negatywizm przedstawicieli krajów całego świata w stosunku do Izraela jest potwierdzeniem słów proroka Zachariasza: „…oto uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. […] Wszystkie narody zgromadzą się przeciwko 

Jewish Clock

niej. (Ks. Zachariasza 12:2-3) Zgodnie z artykułem w wydawnictwie The Times Of Israel z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nikki Haley żąda by: „…ONZ  przeniosła są krytykę z Izraela na Iran”, który zgodnie z komentarzem Ambasadora Izraela w ONZ, Danny Danun: „…jest obecny wszędzie, gdzie jest agresja, terror i śmierć. Teheran jest odpowiedzialny za wszelkie formy nieludzkiego okrucieństwa w Syrii”. W następujących paragrafach tego samego artykułu czytamy, że cały Bliski Wschód znajduje się w środku huraganu, który – zwróćmy szczególną uwagę: „…nadal zagraża międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. Miliony ludzi zostało przesiedlonych w największym od czasu II Wojny światowej kryzysie migracyjnym”. 

Sumując, we wszystkich globalnych wydarzeniach jedynym mianownikiem jest los Izraela. Dlatego Izrael jest zwany również „Bożym Proroczym Zegarem Dla Świata”. Obserwowanie wydarzeń związanych z Izraelem da nam właściwą perspektywę Czasu Ostatecznego, w którym żyjemy. Będziemy mieć zrozumienie, jak mało czasu mamy. Apostoł Paweł pisze: „…A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa…”. (List Do Rzymian 13:11-14) Jest więc najwyższy czas powstania ze snu, ponieważ: „…przybliżyło się nasze zbawienie…”. Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9)

Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu. Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem. Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36)  To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s