30 Sekund Do Dwunastej (85) “Przed Inwazją”

Zgodnie z raportem RTNews, na Dalekim Wschodzie USA umieściła drony oraz tzw. „Systemy Obronne Thaad” w Południowej Korei w odpowiedzi na prowokacje militarne oraz testy rakietowe Północnej Korei, z których 4 wylądowały ostatnio blisko wybrzeży Japonii. Kryzys między tymi państwami zdaje się pogłębiać. Sekretarz Stanu, R. W. Tillerson zawiadomił Chiny, którym ma do zarzucenia, że niewiele robią w celu powstrzymania militarnych zaczepek Północnej Korei, że USA włącznie z Południową Koreą użyją wszelkich środków, w tym militarnych przeciwko agresorowi. Z drugiej strony wizyta Sekretarza Stanu USA w Chinach jest przygotowawczym wydarzeniem do planowanej wizyty Prezydenta USA, D. Trump. Prezydent Xi Jinping widzi: „pozytywny postęp spotkań Sekretarza Stanu w Chinach i że spodziewa się konstruktywnego budowania bilateralnych układów między dwu państwami”.

Tymczasem w internetowym medium informacyjnym Yahoo.com ukazał się artykuł pod tytułem: „Czy Rosja rzeczywiście zagraża NATO na Północnym Atlantyku?” Czytamy tam między innymi o profesorze prawa europejskiego na Moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, Nikołaju Topornin,  który stwierdził, że potrzeba rozbudowy sił NATO wzdłuż granic Rosji z powodu rosnącej siły militarnej Rosji jest bezpodstawna. Głównym liderem, który od wielu lat popycha NATO i USA w kierunku wojny z Rosją jest generał Bredlowe, który w 2014 r. wywierał nacisk na byłego Prezydenta USA, B.H. Obamę, by wszcząć wojnę z Rosją. Oligarchowie Europy i Watykan popychają NATO w kierunku wojny z Rosją.

W tym samym czasie, na początku marca 2017 r. w Antalyi, w Turcji odbyło się niemal tajne spotkanie generałów Rosji, USA i Turcji w sprawie sytuacji w Syrii. W głównych mediach informacyjnych w USA jest kompletna cisza na ten temat. Kto kontrolować będzie którą część tego regionu, na jakich warunkach, jak będą traktowani Kurdowie oraz czy ISIS będzie rzeczywiście zlikwidowana, w jaki sposób oraz kto i na jakich zasadach będzie kontrolować dobra kraju?

W Europie istnieje zagrożenie ataku bronią chemiczną lub biologiczną w czasie świąt Wielkanocnych przez terrorystów z Bliskiego Wschodu. Polacy planujący podróże do krajów Europy Zachodniej w najbliższych tygodniach powinni o tym pamiętać.

Natomiast w USA następują masowe przerzuty ciężkiego sprzętu militarnego na wschód kraju pod pretekstem zagrożenia ze strony Rosji i Chin. Jednak taka argumentacja nie ma sensu, ponieważ Rosja i Chiny mają znacznie bliżej do USA od strony Pacyfiku, dlatego w celu zażegnania takiego ryzyka należałoby przerzucać sprzęt militarny do zachodnich stanów USA. Od strony wschodniej USA jest Ocean Atlantycki oraz Afryka i Europa, która jest dodatkowym buforem między USA A Rosją i Chinami. Jest to więc jawna propaganda w mediach w USA. Otwartym pytaniem jest: kto wydał rozkaz oraz kto wykonuje rozkaz koncentrowania sił militarnych we wschodnich stanach USA? Jeśli rozkaz był wydany przez Prezydenta D. Trump to jest możliwe, że są to przygotowania do stanu wyjątkowego w USA. Jeśli rozkaz wyszedł ze środowisk w jakikolwiek sposób powiązanych z byłym Prezydentem USA, B.H. Obamą, to może to być oznaką planowanego przewrotu militarnego przeciw rządowi Prezydenta D. Trump. Wreszcie, skoncentrowane na wschodnich wybrzeżach USA siły zbrojne mogą być (w razie potrzeby) szybciej przerzucone na Bliski Wschód.

W tym samym czasie Rosja koncentruje swe siły zbrojne na Krymie, włącznie z potężnym sprzętem elektronicznym i elektro-magnetycznym, co oznacza, że Rosja spodziewa się masowego niekonwencyjnego ataku. Dlatego, w szerszej perspektywie, ponieważ z różnych powodów oraz pod różnymi pretekstami wiele krajów całego świata zbroi się w pośpiechu oraz koncentruje siły zbrojne w specyficznych regionach, jest możliwe inne wyjaśnienie.

Dla jednych ludzi są to teorie konspiracyjne. Według opinii innych ludzi są to realia, w jakich żyjemy. Te rzeczy dzieją się wokół oraz na powierzchni ziemi. Z perspektywy proroczych ksiąg to wszystko ma głębsze znaczenie. Mówimy o proroctwach biblijnych oraz w księdze Enocha, która zachowała się w całości i była odkryta wraz z innymi księgami Starego Testamentu Pisma Świętego w jaskiniach Qumran. Ale o tym szerzej w przyszłym tygodniu…

Ameryka przestała się liczyć na Bliskim Wschodzie, a Rosja (według biblijnych nazw: Russ, Meszek i Tubal), Turcja (w biblijnych czasach: Gomer i Togarma) oraz Iran (odwieczna Persja) – trzy narody, które nie mogą się znieść nawzajem zbliżyły się do granic z Izraelem okupując różne terytoria Syrii.

Wypełnienie proroctwa zawartego w 38 rozdziale Pisma Świętego o inwazji na Izrael stało się realne w naszych czasach i przygotowania do niej rozgrywają się na naszych oczach. Wojna przeciwko Izraelowi nadchodzi. Izrael, a zwłaszcza Jerozolima stanie się: „…upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu [mówi Bóg] uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie – jest to kluczowe słowo – dotkliwie się pokaleczy. W owym dniu sprawię, że przywódcy Judzcy […] wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie na swoim miejscu. W tym dniu Pan będzie obrońcą Jerozolimy. Każdy z nich, kto jest słaby będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na czele. Wtedy sprawię, że wszystkie narody, które targnęły się na Jerozolimę, będą zniszczone…”. (Ks. Zachariasza 12:2-3, 6 i 8-9) Sam Bóg będzie walczyć o Naród Wybrany…

Te fakty będą poprzedzone wydarzeniem, które może nastąpić w każdej chwili.  Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa ponieważ tzw. Czas Łaski szybko dobiega końca. Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła zgodnie ze słowami samego Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie – powtarzam jeszcze raz – przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3) Dlatego tak wielkim skarbem są dla nas słowa Jezusa: „…a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza, 21:28)

Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę.

W kończącym się Okresie Łaski należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też do telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi, by pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (85) “Przed Inwazją”

  1. Pytanie tylko kim jest przesławny Gog z Kraju Magog z najdalszej północy ? I co najważniejsze, której północy geograficznej czy magnetycznej ? Bo jeśli tej drugiej, to nie jest nim jakiś tam Putin z Moskwy. USA zbyt wiele, pod PRETEKSTEM OBRONY Izraela, napsuło krwi, nie tylko na Bliskim Wschodzie, więc muszą zweryfikować swoja politykę.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s