30 Sekund Do Dwunastej (84) “Turcja, Iran I Rosja”

W USA Demokraci przygotowują kryzys na wielką skalę. W celu zdyskredytowania rządu Prezydenta D. Trump, były Prezydent, B.H. Obama zainstalował systemy podsłuchowe podczas jego kampanii wyborczej. Informacja stała się wiedzą publiczną, gdy Prezydent Trump publicznie to ogłosił. To stało się powodem ujawnienia metod wywiadowczych CIA. Takiego obrotu rzeczy Demokraci się nie spodziewali. Dyskusja o możliwych powiązaniach członków administracji z Kremlem zmienia się powoli w kierunku dyskusji korupcji wewnątrz różnych instytucji rządowych w USA. Wiele polityków obydwu amerykańskich partii politycznych czuje się zagrożonych, np. Republikanin, McCain, który ma podobne powiązania (chociaż na znacznie mniejszą skalę) z Arabskimi krajami, jak małżeństwo H. I B. Clinton, którzy otrzymują multi-milionowe dotacje między innymi z Arabii Saudyjskiej, Quataru i innych krajów muzułmańskich. Clintonowie nielegalnie sprzedali Rosji amerykańsko-kanadyjską kompanię uranu. Szczegóły tych i innych aktów zdrady państwa i korupcji do tej pory nie zostały ujawnione w głównych mediach amerykańskich. Ujawnianie wszystkich powiązań i zależności może spowodować oskarżenia i areszty wielu wysoko sytuowanych osobistości w USA, oraz ujawnienie korupcji w instytucjach, które decydują o kierunku gospodarki kraju. By odwrócić od siebie uwagę opinii publicznej, zaangażowane osoby i instytucje mogą wywołać kryzys ekonomiczny, socjalny oraz konstytucyjny. Mocarstwo światowe może łatwo być rzucone na kolana…

Tymczasem, zgodnie z rosyjskim wydawnictwem Sputnik International z dnia 10 marca 2017 r. Premier B. Netanyahu rozmawiał z Prezydentem V. Putin o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Czytamy tam między innymi: „Żądanie izraelskiego przywódcy w Moskwie jest “stosunkowo skromne,” powiedział analityk: Izrael chce wycofania z Syrii głównego kontyngentu irańskich sił zbrojnych oraz irackich jednostek Hezbollah, które są pod kontrolą Iranu”. Iran w starożytnych czasach zwany był Persja. Persowie usiłowali anihilować cały naród Izraela. Ta historia jest opisana na kartach Pisma Świętego w księdze Estery. Historia z przed tysięcy lat nie może się powtórzyć. Izrael będzie musiał uderzyć w prewencyjnym ataku, by uniknąć anihilacji. Jest ciekawe, że systemy podsłuchowe Izraela notują więcej rozmów w j. Farsi (są to Irańczycy) niż w dialektach arabskich na różnych frontach w Syrii. Dla Izraela jednym z głównych problemów jest więc Iran, oraz obecnie Turcja. Okazuje się, że Nie tylko Iran ma ambicję zawładnąć i narzucić światu Kalifat Szyitów. Turcja, która była przez ponad 500  lat         Erdogan's Ottoman EmpirePrezydent Turcji, Tayyip Erdogan Otoczony Żołnierzami W Tradycyjnych Ubiorach Z Czasów Imperium Ottomańskiego

znana jako Imperium Ottomańskie ma swoje ambicje wskrzeszenia imperium w formie Kalifatu Sunitów. W magazynie RTNews.com z dnia 30 Grudnia  2015 r.  ukazał się artykuł pt. „Turcja wspiera ISIS, usiłuje wskrzesić Imperium Otomańskie…”.

Obydwa odłamy Muzułmanów tylko czekają na okazję, by uderzyć na Izrael. Decydującym czynnikiem jest Rosja, której gospodarka jest zależna od cen oraz przepływu ropy i gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu do Europy Zachodniej. Przyjazne stosunki z Izraelem do pewnego czasu są pozytywne dla Rosji, która może całemu światu pokazać, że Izrael częściej konsultuje się z Kremlem niż z Waszyngtonem. Terrorystyczne organizacje są katalizatorem, który przyśpiesza proces gromadzenia narodów świata wokół problemów Bliskiego Wschodu. Jest to doskonały pretekst umieszczania sił zbrojnych w pobliżu granic z Izraelem przez Rosję (według biblijnych nazw: Russ, Meszek i Tubal), Turcję (w biblijnych czasach: Gomer i Togarma) oraz Iran (odwieczna Persja) – trzy narody, które nie mogą się znieść nawzajem, a które obecnie okupują różne terytoria Syrii. Zgodnie z proroctwami Pisma Świętego Rosja napadnie na Izrael w celach rabunkowych. Nowo odkryte bogate pokłady ropy naftowej i gazu ziemnego na wybrzeżach Izraela, w dolinie Megiddo oraz na Wzgórzach Golan są tym hakiem, który opisany jest w proroctwach: „Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw tobie, Gogu, wielki książę kraju Meszek i Tubal. Zawrócę cię i włożę kółka w twoje szczęki, i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko […].Są przy nich Persowie, Kuszyci, Libijczycy, wszyscy zbrojni w tarczę i hełm. Gomer i całe jego wojsko, mieszkańcy Togarmy na najdalszej północy i całe jego wojsko, rozliczne ludy są z tobą […],by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach i dobytku, a mieszka w środku ziemi”. (Ks. Ezechiela 38: 3-6 i 12) Każda wojna ma swój zapalny punkt. Takim czynnikiem może być doszczętne zniszczenie Damaszku w Syrii, w którego podziemiach znajdują się wielkie składy broni chemicznej i biologicznej. Izrael nie może dopuścić, by ta broń dostała się w ręce terrorystów. Wcześniej czy później Izrael będzie zmuszony do wysadzenia w powietrze miasta Damaszek, by raz na zawsze zlikwidować to największe dla Izraela zagrożenie.

W Turcji w dniu 16 kwietnia odbędzie się referendum, na mocy którego parlamentarne rządy mogą być zmienione i Tayyip Erdogan może zostać nie tylko dyktatorem, ale również Sułtanem. Ponieważ miliony Turków żyją w różnych krajach Europy, T. Erdogan organizuje wiece i konferencje elekcyjne w tych krajach na rzecz Prezydenta Turcji.  W Niemczech żyje ponad 1.4 miliona Turków z podwójnym obywatelstwem (cała populacja Muzułmanów w Niemczech  sięga 5 milionów z czego ponad 63% jest pochodzenia tureckiego), w Austri jest ich ponad 300 000. Kraje te mają problem, ponieważ z jednej strony nie mogą pozwolić na łamanie podstawowych praw w swych krajach, ale z drugiej strony potrzebują Prezydenta R.T. Erdogan. Kraje te mają z nim układ imigracyjny, na podstawie którego w ostatnich trzech miesiącach wpłynęło do Niemiec i Austrii zaledwie 2500 imigrantów, podczas gdy w tym samym czasie do Włoch wpłynęło ich ponad 13 000. Włochy nie mają podobnego układu z Erdoganem. Dodatkowym problemem w tych krajach jest używanie muzułmańskich kleryków w celach szpiegowskich w 30 krajach Europy. Zachodnio-europejskie kraje są coraz mniej przyjazne masowej migracji Muzułmanów z Bliskiego Wschodu w czasie, gdy Turcja zbliża się politycznie do Rosji. Dlatego jest ciekawe, że obywatele Izraela zostali ostrzeżeni, by nie podróżować do krajów zachodniej Europy w najbliższych tygodniach. Podobnie Żydzi byli ostrzeżeni, by się trzymać z dala od Nowego Yorku w we wrześniu 2001 r. Są pogłoski, że istnieje zagrożenie ataku bronią chemiczną w czasie Świąt Wielkanocnych w krajach Europy Zachodniej. Polacy planujący podróże do krajów Europy zachodniej powinni o tym wiedzieć. Cały świat zdaje się być coraz bardziej zmęczony Islamem i to jest powód, dla którego zwłaszcza Europa będzie poszukiwać lidera. Lidera, którym będzie Anty-Chryst.

Wojna przeciwko Izraelowi nadchodzi. Izrael, a zwłaszcza Jerozolima stanie się: „…upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu [mówi Bóg] uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie – jest to kluczowe słowo – dotkliwie się pokaleczy. W owym dniu sprawię, że przywódcy Judzcy […] wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie na swoim miejscu. W tym dniu Pan będzie obrońcą Jerozolimy. Każdy z nich, kto jest słaby będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na czele. Wtedy sprawię, że wszystkie narody, które targnęły się na Jerozolimę, będą zniszczone…”. (Ks. Zachariasza 12:2-3, 6 i 8-9) Sam Bóg będzie walczyć o Naród Wybrany…

Te fakty będą poprzedzone wydarzeniem, które może nastąpić w każdej chwili.  Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa ponieważ tzw. Czas Łaski szybko dobiega końca. Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła zgodnie ze słowami samego Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie – powtarzam jeszcze raz – przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3) Dlatego tak wielkim skarbem są dla nas słowa Jezusa: „…a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza, 21:28)

Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję   z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20)

Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też do telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi, by pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie. Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s