30 Sekund Do Dwunastej (83) “Aktywność Sił Ciemności”

Z nastaniem rządów nowego Prezydenta USA, D. Trump można zauważyć dramatyczny wzrost aktywności sił ciemności, które działają poprzez różne grupy ludzi. Jednym z przejawów takich aktów jest rzucanie masowego zaklęcia przez czarownice i czarnoksiężników w USA.  Zgodnie z raportem BBS oraz FOX News, począwszy od lutego b.r. w każdym następnym miesiącu, gdy będzie nowy półksiężyc (np. 26 marca, 24 kwietnia, 23 maja.., itd.) dziesiątki tysięcy czarownic z całego kraju będą się zbierać o północy, aby rzucać zaklęcia przeciwko Prezydentowi D. Trump aż do momentu usunięcia go ze stanowiska. Jest to drastyczny przykład wskazujący w jakiej desperacji znajdują się oraz do jakiej niepoczytalności doprowadzani są ludzie, którzy do tej pory nie przyjęli wyników wyborów w listopadzie ubiegłego roku.

Były Prezydent Obama, zgodnie z raportem Breitbart News, zainstalował systemy podsłuchowe podczas kampanii wyborczej D. Trump używając do tego Agencje wywiadowcze FBI, CIA, NSA oraz Biura Departamentu Stanu. W czerwcu 2016 r. administracja Obamy wypełniła formalną aplikację do Agencji FISA w celu podsłuchu i kontroli kontaktów D. Trump i jego doradców. Aplikacja ta została odrzucona, jednak w październiku 2016 r.  Administracja Obamy złożyła drugą, zawężoną aplikację do Agencji FISA o prawo podsłuchu serwerów w wieżowcu D. Trump. Ta aplikacja była zaaprobowana. Po zaaprobowaniu tej aplikacji zainstalowanie systemów podsłuchowych jest naturalną formalnością. Fakt podsłuchiwania prywatnych obywateli kraju zdaje się stanowi aferę większą niż Watergate w czasach Prezydenta Nixona.

Tuż przed przejęciem rządów przez nowego Prezydenta, zgodnie z raportem w wydawnictwie New York Times B. H. Obama rozluźnił regulaminy Agencji NSA (National Security Agency). Nowe uprawnienia i rozluźnione regulaminy pozwalają tej i innym agencjom rządowym do publicznego ujawniania prywatnych informacji oraz rozpowszechnianie ich w niewłaściwy sposób w formie przecieków informacji. W ten sposób w pierwszym miesiącu  Doradca do Spraw Bezpieczeństwa, gen. Mike Flyn został odsunięty z rządu, a obecnie Prokurator Naczelny, Jeff Sessions jest celem ataków amerykańskich liberałów. Wspierany między innymi przez pieniądze G. Sorosa, Obama aktywnie działa przeciwko rządowi USA w jawnym akcie zdrady państwa.

Tymczasem w Europie Francja, Włochy, Dania i Grecja są kandydatami do oddzielenia się od Unii Europejskiej. Kandydatka na stanowisko Prezydenta Francji, Marine Le Pen powiedziała między innymi: „Zobowiązujemy się do całkowitej negocjacji Traktatu Europejskiego by odzyskać naszą: pieniężną, ustawodawczą i terytorialną suwerenność. Po czym przeprowadzimy referendum w sprawie Frexit. Nie będziemy pierwszymi i nie ostatnimi na tej drodze…”. W Szwecji, podobnie jak w Anglii zaczyna się głośno mówić o tzw. strefach „no-go”, gdzie pobyt bez silnej ochrony policji grozi utratą życia; gdzie samochody ambulansowe są wzmocnione i wyglądają niemal jak samochody pancerne.

Pentagon i NATO zwiększa ilość sprzętu i personelu militarnego wokół granic Rosji. Dla Rosji dwu głównymi problemami są terroryzm oraz NATO, zgodnie z raportem w NewsWeek z dnia 3 marca 2017 r. W Szwecji organizuje się nadzwyczajny pobór do wojska, z powodu na: „…zwiększonego zagrożenia w Europie”, zgodnie z raportem w wydawnictwie USA Today. Natomiast w wydawnictwie ZeroHedge z dnia 7 lutego czytamy:  „Czołgi i personel amerykański przybył do Estonii, jako część anty-rosyjskich sił zbrojnych”. Podobne transporty militarne zostały zainstalowane w Polsce, w Bułgarii, w Rumunii i w Niemczech. W wydawnictwie YourNewsWire.com czytamy: „Trzecia Wojna Światowa: Putin deklaruje Norwegię Jako Nieprzyjaciela Rosji”. Zgodnie z artykułem: „…Prezydent Rosji, V. Putin ostrzegł Norwegię, że stała się ona nieprzyjacielem Rosji poprzez pozwolenie amerykańskim siłom militarnym wkroczenia do ich kraju”. Amerykańskie oddziały natychmiastowo zostały umieszczone na północy Norwegii w pobliżu granic z Rosją. Dnia 17 stycznia pojawił się artykuł o kilku tysiącach amerykańskich żołnierzy i sprzęcie militarnym zainstalowanym w Polsce. Podczas przewrotu w Turcji w maju 2016 r. sprzęt nuklearny został stamtąd zabrany. Administracja Obamy oraz Pentagon wykorzystali sytuację, by umieścić pociski jądrowe bliżej granic z Rosją. Umieszczono je w Rumunii skąd łatwo mogą zaatakować Petersburg czy Moskwę. W odpowiedzi na tą prowokację kilka miesięcy później Rosja umieściła pociski nuklearne w Kalingradzie. To było powodem wybuchu propagandy w mediach zachodnio-europejskich i amerykańskich, które zrzucają na Rosję winę za eskalację militarnych sił NATO wzdłuż jej granic. Krótko mówiąc prawdziwym agresorem w tym przypadku nie jest Rosja. Agresorem jest Ameryka, Pentagon i NATO, którzy zdają się powoli realizować długoterminową politykę Watykanu. Administracja D. Trump ogłosiła zwiększenie funduszy na potrzeby militarne USA. Jest otwarte pytanie: czy D. Trump zwolni proces rozbudowy sił zbrojnych NATO na granicach z Rosją, czy też do tej pory nie ma pełnej kontroli Pentagonu? A może Prezydent D. Trump powoli stał się nieprzyjazny Putinowi..? A może to wszystko jest tylko objawem zupełnie innych przyczyn?

Nie trzeba być chirurgiem neurologicznym lub wykładowcą wyższej matematyki na uniwersytecie by zrozumieć, że wojny oraz pogłoski o wojnach są powodem przepływu wielkich sum pieniężnych. Produkcja sprzętu militarnego jest jednym z najbardziej lukratywnych biznesów. W Piśmie Świętym czytamy: „…korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy…”. (1 List Do Tymoteusza 6:10)

Takie sytuacje, w jakiej obecnie znajduje się Syria są pożądane prze bankierów oraz dyrektorów i prezydentów wielkich firm militarnych na całym świecie włącznie z Ameryką i Rosją. Rosja jest formalnie aktywna na Bliskim Wschodzie niewiele więcej niż półtora roku. Do tej pory Rosja była w stanie przetestować 126 różnych, najnowszych form sprzętu militarnego na różnych frontach w Syrii. USA jest aktywna militarnie w tym regionie przez znacznie dłuższy czas. Jednak amerykańskie media nie ujawniają ile form nowego, amerykańskiego sprzętu zostało sprawdzonych na różnych frontach Bliskiego Wschodu. Pismo Święte mówi: „…rozprosz narody pragnące wojny”. (Psalm 68:30) Ameryka oraz wszystkie kraje członkowskie układu militarnego NATO powinny wziąć pod uwagę słowa psalmisty. Jezus ostrzegał w czasie rozmowy z uczniami na Górze Oliwnej: „…Usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach. Uważajcie, abyście się nie trwożyli. Wszystko to musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi miejscami. Lecz to wszystko jest początkiem boleści”. (Ew. Mateusza 24:6-8)

Ameryka przestała się liczyć na Bliskim Wschodzie, a Rosja (według biblijnych nazw: Russ, Meszek i Tubal), Turcja (w biblijnych czasach: Gomer i Togarma) oraz Iran (odwieczna Persja) – trzy narody, które nie mogą się znieść nawzajem zbliżyły się do granic z Izraelem okupując różne terytoria Syrii. Wypełnienie proroctwa zawartego w 38 rozdziale Pisma Świętego o inwazji na Izrael stało się realne w naszych czasach i przygotowania do niej rozgrywają się na naszych oczach.

Wojna przeciwko Izraelowi nadchodzi. Izrael, a zwłaszcza Jerozolima stanie się: „…upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu [mówi Bóg] uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie – jest to kluczowe słowo – dotkliwie się pokaleczy. W owym dniu sprawię, że przywódcy Judzcy […] wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie na swoim miejscu. W tym dniu Pan będzie obrońcą Jerozolimy. Każdy z nich, kto jest słaby będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na czele. Wtedy sprawię, że wszystkie narody, które targnęły się na Jerozolimę, będą zniszczone…”. (Ks. Zachariasza 12:2-3, 6 i 8-9) Sam Bóg będzie walczyć o Naród Wybrany…

Te fakty będą poprzedzone wydarzeniem, które może nastąpić w każdej chwili.  Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa ponieważ tzw. Czas Łaski szybko dobiega końca. Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła zgodnie ze słowami samego Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie – powtarzam jeszcze raz – przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3)

Dlatego tak wielkim skarbem są dla nas słowa Jezusa: „…a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza, 21:28)Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję   z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20)

Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też do telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi, by pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie. Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s