30 Sekund Do Dwunastej (86) “Antarktyda”

Z różnych powodów oraz pod różnymi pretekstami wiele krajów całego świata zbroi się w pośpiechu oraz koncentruje siły zbrojne w specyficznych regionach świata. Istnieją ku temu militarno-polityczne powody, ale jest możliwe inne wyjaśnienie. Dla jednych ludzi są to teorie konspiracyjne. Według opinii innych ludzi są to realia, w jakich żyjemy. Te rzeczy dzieją się wokół oraz na powierzchni ziemi. Z perspektywy proroczych ksiąg to wszystko ma głębsze znaczenie. Mówimy o proroctwach biblijnych oraz o księdze Enocha, która zachowała się w całości i była odkryta wraz z innymi księgami Starego Testamentu Pisma Świętego w jaskiniach Qumran.

W latach 1930 słynna wyprawa militarna USA na Antarktydę pod przewodnictwem generała Byrda została pokonana przez latające, niezidentyfikowane obiekty (UFO). Istnieją niezbite dowody, że Antarktyda jest wielką bazą tajnych rzeczy i zjawisk. Antarktyda jest również miejscem niezwykłych wydarzeń. Na przestrzeni zaledwie 1-2 ostatnich lat Antarktyda stała się bardzo popularnym tematem.

W 2016 r., w czasie największej gorączki elekcyjnej w USA, nagle Sekretarz Stanu, J. Kerry pojawił się na Antarktydzie, po czym nie wrócił do USA, ale pojechał do Nowej Zelandii. W czasie jego pobytu w Nowej Zelandii nastąpiło masywne trzęsienie ziemi. Zgodnie z jednym z raportów, J. Kerry pojechał na Antarktydę by wymusić na tzw. „Opiekunach” lub „Piastunach” indukcję oraz instalację H. Clinton na stanowisko Prezydenta USA. Według tego raportu Opiekuni Antarktydy nie zgodzili się i trzęsienie ziemi podczas jego pobytu w Nowej Zelandii było ostrzeżeniem dla niego, by pod żadnym pretekstem nie ważył się wrócić na Antarktydę.

Kilka miesięcy wcześniej, w lutym 2016 r., zgodnie z raportem Ministerstwa Obrony Rosji, które można uznać za jeden z najbardziej intrygujących i dziwnych raportów ministerstwa krążących na Kremlu, Patriarcha Rosyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w Moskwie, Kirył znalazł się na Antarktydzie dokładnie w tym samym dniu – powtarzam – dokładnie w tym samym dniu, gdy armada rosyjskich statków wysłanych przez Ministerstwo Obrony Rosji przybyła z Arabii Saudyjskiej, skąd przywieźli na  Antarktydę tajemniczą „Arkę Gabriela”. Arka Gabriela powierzona była Rosjanom przez tzw. „Opiekuna Dwu Świętych Meczetów” w mieście Mekka, w Arabii Saudyjskiej. Patriarcha Kirył wykonał „starożytny rytuał”

Plazma W Kaaba, Mekka            Uwolnienie Plazmy w Dniu 24 Września 2015 r. W Kaaba, Mekka

według instrukcji „tajnego tekstu”, który przekazany był mu przez Papieża Franciszka zaledwie kilka dni wcześniej na Kubie podczas pierwszego od 1000 lat spotkania liderów dwu religii chrześcijańskich.

W tym samym raporcie, które było wcześniej ujawnione publicznie w dniu 6 grudnia 2015 r. czytamy, że: „…Rosja rozpoczyna transport tajemniczej “Arki Gabriela” z Arabii Saudyjskiej na Antarktydę. Tajemniczy przedmiot, “Arka Gabriela” został odkryty w Mekce w dniu 12 września 2015 r. przez załogę budowlaną, która kopała tunel pod Meczetem Masjid al-Haram (tzw. Wielki Meczet). Pracownicy budowlani oraz dodatkowych 107 osób zginęło w wyniku, ‘masywnej emisji plazmy’, gdy usiłowali odkryty przedmiot poruszyć”. W dalszej części raportu czytamy: „Co gorsza, w dniu 24 września 2015 r., podczas drugiej próby przeniesienia tajemniczej “Arki Gabriela” kolejna potężna emisja plazmy była powodem natychmiastowej śmierci ponad 4000 osób”. Władze Arabii Saudyjskiej formalnie raportowały zaniżone statystyki do ilości 717 śmiertelnych ofiar oraz 900 rannych ludzi, którzy zginęli z powodu masowego popłochu podczas pielgrzymki (w j. arabskim: العَرَبِيَّة‎‎, „Hajj”) w tych samych dniach.

W raporcie Ministerstwa Obrony Rosji czytamy: „…Po katastrofalnej śmierci Arabów w wyniku drugiej próby usunięcia tego  tajemniczego “urządzenia/broni”, Jego Świątobliwość Patriarcha Kirył oraz Rosyjski Kościół Prawosławny skontaktowany był przez emisariuszy Wielkiego Meczetu…” w sprawie jednego z najstarszych islamskich manuskryptów, który był zachowany przez Watykan w czasie  katolickich Wypraw Krzyżowych. W czasie jednej z tych wypraw w 1204 r. splądrowany był Kościół Mądrości Bożej (obecnie znany jako Hagia Sophia) w Konstantynopolu (obecnie w mieście Istambuł, Turcja), gdzie przechowywany był tajemniczy manuskrypt zatytułowany: “Instrukcje Gabriela do Mahometa”. Należy pamiętać, że na Zachodzie  praktycznie nieznany jest fakt, iż Krucjaty Kościoła Rzymsko-Katolickiego prowadzone były nie tylko przeciwko narodom wiary islamskiej, ale także przeciwko wyznawcom Kościoła Prawosławnego, ponieważ podczas tych krucjat Kościół Prawosławny nie tylko chronił własne biblioteki religijne przed zniszczeniem, ale również te należące do muzułmanów.

Jeśli chodzi o treść tego starożytnego rękopisu islamskiego “Instrukcje Gabriela dla Mahometa”, koncentrują się wokół grupy poleceń przypuszczalnie przekazanych Mahometowi przez anioła Gabriela w jaskini zwanej Hira, położonej na górze Jabal an-Nour w pobliżu Mekki, w której ta „niebiańska” istota powierzyła mu w opiekę skradzione Bogu “pudło/arkę o ogromnej mocy”. Zabroniono mu ją używać ponieważ należała ona tylko do Boga. Schowano ją w sanktuarium aż do czasu jej odkrycia w przyszłości w czasach Yawm al-Qīyamma, czyli Qiyâmah, co oznacza dosłownie “Dzień wskrzeszenia”, w: “…miejscu kultu [na ziemi], które upadli aniołowie używali przed stworzeniem człowieka”.  

Dalej w raporcie stwierdzono, że w dniu 6 grudnia 2015 r. statek „Admirał Vladim Vladimir Vladimisky”

Rosyjska Armada Z Arabi Saudyjskiej Na AntarktydęRosyjska Armada Z Arabii Saudyjskiej Na Antarktydę z “Arką Gabriela”

odpłynął z Arabskiego Portu w Jeddah z “Arką Gabriela”, w kierunku Antarktydy w towarzystwie silnej armady marynarki z rozkazu Prezydenta Putina.

Zgodnie z raportem, gdy Papież Franciszek dowiedział się o “…poważnych i globalnych implikacjach…” związanych z tajemniczą “Arką Gabriela”, skontaktował się z Patriarchą Kiryłem z prośbą o: „…pilne i bezpośrednie spotkanie”, ostrzegając, że „…zbliża się koniec”. Patriarcha Kirył zgodził się spotkać się z przywódcą Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Kubie w dniu 12 lutego 2016 r. Pomimo, że dokładna treść rozmów między Patriarchą Kiryłem i Papieżem Franciszkiem są ściśle tajne, to z analizy raportu Ministerstwa Obrony Rosji wiemy, że Patriarcha Kirył otrzymał od Papieża Franciszka “starożytny tajny manuskrypt” dotyczący “Arki Gabriela”, który – zgodnie z przekazem – został napisany bezpośrednio przez upadłych aniołów zwanych „Świadkowie” lub „Opiekuni” czy „Piastuni”, którzy są opisani w księdze Enocha, i którzy – według pogłosek – do dzisiaj zamieszkują kontynent Antarktydy…

Raport Ministerstwa Obrony Rosji kończy się słowami: „Zaledwie kilka godzin temu Patriarcha Kirył, z pomocą “tajnego tekstu” przekazanego mu przez papieża Franciszka wykonał “starożytny rytuał” nad “Arką Gabriela” w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, która jest jedynym kościołem na Antarktydzie, skąd natychmiastowo ten tajemniczy przedmiot-artefakt został przetransportowany w głąb ogromnego i zimnego kontynentu…” przez wysoce wyspecjalizowaną jednostkę Sił Specjalnych Rosji („Spetsnaz”) do miejsca oraz w celu, który nie został określony przez Ministerstwo Obrony Rosji.

Jest bardzo intrygujące, że historyczne fakty, tworzone przez indywidualne osoby takie jak Papież Franciszek, Patriarcha Kirył, czy Ministerstwo Obrony Rosji, a zwłaszcza przez kraje Bliskiego Wschodu; te wszystkie fakty zazębiają się precyzyjnie z proroctwami Pisma Świętego.

Wszyscy, którzy mogą powiedzieć, że zgodnie z instrukcjami Pisma Świętego, są nowonarodzonymi z Ducha dziećmi żywego Boga nie muszą się obawiać ”…końca”, o którym Papież Franciszek ostrzegał w Hawanie Patriarchę Kościoła Ortodoksyjnego. My mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie. Nasza nadzieja jest w Jego słowach: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Nasza nadzieja jest również w słowach Apostoła Pawła: „To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my żywi, pozostawieni na przyjście Pana nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my […], wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!” (1 List Do Tesaloniczan 4:15-18) Tą nadzieją żyjemy i tą nadzieję głosimy wszystkim, którzy do tej pory nie mają nadziei, ponieważ nigdy nie wezwali imienia Pańskiego. Apostoł Paweł pisze: „Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan dla wszystkich. […] Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10:12-13)

Jest krytyczne pytanie: czy był w twoim osobistym życiu moment, gdy z własnej woli wezwałeś, lub wezwałaś imienia Pańskiego..? Jezus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa wiele Chrześcijan oczekuje porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest ostateczna, podstawowa nadzieja wielu Chrześcijan — społeczność z Bogiem w wieczności…

(Powyższy komentarz jest bazowany na informacjach w: http://www.whatdoesitmean.com/)

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s