30 Sekund Do Dwunastej (81) “Znaki Ostatnich Czasów”

W mojej audycji z dnia 5 lutego 2017 r. wspomniałem o problemach Papieża Franciszka z powodu:  „…jego intryg w środowiskach Iluminatów, zwłaszcza organizacji zwanej Knits Of Malta”. W wyniku tych intryg w zakonie Rycerzy Malty (ang. Knits Of Malta) został zdjęty ze stanowiska Kardynał Burke oraz Grand Master, Fra, Mathew Fasting, nad którymi Papież Franciszek nie miał wystarczającej kontroli oraz zainstalowany był spowrotem Główny Kanclerz zakonu, Albrecht Freiherr von Boeselager. Podobnie jak jego ojciec, który był zaangażowany w zamachu na Hitlera, a z drugiej strony był jednym z głównych narzędzi Hitlera używanym w eksterminacji Żydów podczas II Wojny Światowej, jego syn Albrecht jest Nazistą. Te szczegóły są skrzętnie ukrywane przed opinią publiczną świata oraz są powodem protestów we Włoszech w ostatnich tygodniach. Albrecht jest katolikiem, ma wykształcenie Jezuickie  i – jako anty-semita – jest bardzo przydatny Papieżowi w jego anty-izraelskiej polityce dotyczącej Bliskiego Wschodu, ponieważ ma silne przekonania pro-palestyńskie. Takie osoby pomagają Papieżowi w osiągnięciu pełnej kontroli nad Jerozolimą. Inną osobą na usługach Papieża Franciszka jest król Jordanii, Abdullah II, który dziwnym zbiegiem okoliczności ma również wykształcenie Jezuickie. Nie będąc zaproszony formalnie do USA, Król Jordanii wyraźnie i pośpiesznie został wysłany przez Papieża Franciszka w specyficznym celu. Celem jest doręczenie Prezydentowi USA, D. Trump stanowiska Watykanu w sprawie planowanego przeniesienia Ambasady USA do Jerozolimy. Natychmiastowo po tej wizycie, która nastąpiła w dniu 2 lutego 2017 r., administracja nowego Prezydenta USA stonowała wypowiedzi o możliwym przeniesieniu Ambasady z Tel-Aviv do Jerozolimy. Miasto Jerozolima, które jest stolicą Izraela, jest również postrzegane przez biurokratów ONZ jako międzynarodowe miasto. Watykan ma swoje własne plany wobec tego miasta. Watykan nie mógł dopuścić do jakiejkolwiek definitywnej wypowiedzi w sprawie przeniesienia amerykańskiej ambasady do Jerozolimy podczas formalnej wizyty Premiera Netanyahu w Waszyngtonie. W czasie konferencji prasowej w Waszyngtonie, Premier Netanyahu powiedział między innymi: „Chińczycy zwą się Chińczykami, ponieważ pochodzą z Chin. Japończycy zwani są Japończykami, ponieważ pochodzą z Japonii. Podobnie Żydzi zwani są Żydami (po angielsku: Jews) ponieważ pochodzą z Judei. To jest rodzinny kraj naszych przodków”. W ten sposób Premier Izraela umieścił trzy plemiona izraelskie: Beniamina, Lewiego i Judy na terenach dzisiejszego Izraela. Pozostałe 9 plemion izraelskich istniały na terenach Samarii. Wszystkie plemiona były rozproszone wśród narodów całego świata, ale zgodnie z biblijnymi proroctwami w Czasach Ostatecznych będą spowrotem zgromadzeni w Ziemi Obiecanej. Ten Proces trwa do dzisiaj i z całego świata, ludzie z żydowskim DNA wracają do ojczyzny; do Izraela. Wracają do Ziemi Obiecanej, ze względu na wzrastającą nienawiść w stosunku do Żydów na całym świecie.

Premier Netanyahu powiedział następnie: „Dwa warunki pokoju, 1. uznanie Państwa Izraela oraz 2. jego potrzeb obronnych na zachód od Jordanu są nadal aktualne. Musimy szukać nowych dróg, odkrywać nowe idee, w jaki sposób wznowić oraz posunąć [negocjacje w sprawie] pokoju do przodu. Wierzę, że wielka szansa dla pokoju pochodzi od regionalnego podejścia [do tej kwestii] z udziałem naszych nowych partnerów arabskich w realizacji głębszego pokoju, którego życzyć sobie będą Palestyńczycy…”. Kluczowymi słowami w tej wypowiedzi są: „…nasi nowi arabscy partnerzy…”. To oznacza, że USA dla Izraela jest jedynie pośrednikiem, natomiast partnerami w negocjacjach są nie tylko tzw. „Palestyńczycy” ale inne narody, z którymi Izrael utrzymuje lub odnawia przyjazne stosunki, między innymi Qatarem, Arabią Saudyjską, Turcją, i Emiratami Arabskimi i Egiptem w walce przeciwko rządowi Baszar al-Assada w Syrii.  Premier Al-Assad jest liderem Szyitów.

W odpowiedzi Premierowi Netanyahu Prezydent D. Trump powiedział: „Dyskutujemy to stale i jest to coś, co jest zupełnie inne; co nigdy nie było omawiane wcześniej. Właściwie jest to znacznie większa ugoda – w pewnym sensie o wiele ważniejszy układ. Dotyczyć będzie wielu, wielu krajów i będzie obejmować bardzo duży obszar. Nie wiedziałem, że {Premier] wspomni o tym, ale – ponieważ o tym powiedziałeś – myślę, że to wspaniała rzecz i myślę, że mamy dosyć dobrą współpracę z osobami, które w przeszłości nigdy, przenigdy nawet myślały, by coś podobnego zrobić. Zobaczymy więc,  jak to zadziała…”.

Obydwaj politycy publicznie przyznali, że negocjacje z udziałem wielu sąsiadujących narodów są prowadzone na Bliskim Wschodzie. W ten sposób scena do zawarcia znacznie głębszego układu pokojowego między narodami arabskimi, a Izraelem jest ustawiona. Jednak otwarte jest pytanie: w jaki sposób i do jakiego stopnia interesy Izraela będą wspierane przez USA? Jest to z powodu ludzi, którzy są w otoczeniu Prezydenta D. Trump. Wśród duchowych i politycznych doradców Prezydenta USA są między innymi Pastor J. Dobson, Michelle Backman, którzy są sympatykami Izraela.  Natomiast Kenneth Koplan, jeden z liderów wielkich kościołów protestanckich w USA z pomocą emisariusza z Watykanu, Toni Palmera, usiłują zjednoczyć ewangeliczne kościoły, tzw. protestanckie córki z katolicką macierzą. I tutaj mamy sedno problemu oraz ryzyka. Ponieważ Kenneth Copeland i inni liderzy wielkich kościołów protestanckich kolaborują z Watykanem, a z drugiej strony mają wpływ na Prezydenta USA, może się okazać, że w ostatecznym rozrachunku Prezydent D. Trump może być sprowadzony w kierunku spełniania polityki Watykanu na niekorzyść Izraela.

W wydawnictwie New York Times z dnia 9 lutego 2017 r. ukazał się artykuł pt. „Trump może się zwrócić do arabskich aliantów o pomoc w sprawie stosunków izraelsko-palestyńskich”. Zgodnie z raportem Izrael od dłuższego czasu zbliża się do sunickich krajów arabskich (Arabia Saudyjska, Egipt, Qatar, Emiraty Arabskie), które obawiają się ekspansji szyickich krajów arabskich (Iran). Mogą oni: „… ostatecznie otworzyć drogę do układu pokojowego Izraela z tzw. ‘Palestyńczykami’”. Zgodnie z opinią rzeczoznawców Jared Kushner, zięć Prezydenta USA oraz naczelny doradca Białego Domu, któremu Prezydent D. Trump przypisał główną rolę w negocjacjach na Bliskim Wschodzie, został zaintrygowany tą logiką, tj. negocjacjami na znacznie szerszej platformie z udziałem wielu postronnych narodów wokół Izraela. J. Kushner ma dobre stosunki z Ronem Dermer, ambasadorem Izraela i bliskim powiernikiem Premiera Netanjahu. J. Kushner był jednym z uczestników w czasie obiadu w Białym Domu, w czwartek wieczorem, którego gościem był Sheldon Adelson, magnat kasyn, który jest kluczowym zwolennikiem Premiera Netanjahu. W serii rozmów telefonicznych i osobistych spotkaniach z regionalnymi przywódcami arabskimi w ostatnich tygodniach kształtują się podstawy polityki Bliskiego Wschodu J. Kushnera oraz Prezydenta USA. Rozmawiali oni między innymi: z prezydentem Egiptu, Abd al-Fattah al-Sisi; Królem Arabii Saudyjskiej, Salmanem; szejkiem Mohammed bin Zayed al-Nahyan, następcą tronu Abu Dabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Prezydentem Turcji Recep Tayyip Erdoganem. J. Kushner spotkał się również z arabskimi urzędnikami, w tym Yousef Al Otaiba, ambasadorem Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Te wszystkie osobistości łączy jeden wspólny mianownik. Mają oni głębokie powiązania z Watykanem. Generał Al-Sisi z Egiptu: Król Jordanii, Abdullah II: Ambasador Arabii Saudyjskiej we Francji, Khalid Bin Mohammad Al Ankary: R. Tayyip Erdoğan z Turcji oraz szejk Mohammed bin Zayed al-Nahyan z Dubai reprezentują narody arabskie Sunitów. Watykan, a zwłaszcza Papież Franciszek bardzo lubi Sunitów oraz w tym samym czasie nie znosi Szyitów. Wszyscy liderzy włącznie z religijnymi doradcami Prezydenta D. Trump w formie 6 głównych liderów protestanckich religii w USA pracują nad nowym planem dla Izraela. Człowiekiem, który reżyseruje spektakl na arenie światowej jest Papież Franciszek.

Jednak Papież Franciszek zdaje się nie brać pod uwagę proroctw Pisma Świętego. Prorok Zachariasz pisze: „Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Oto uczynię Jerozolimę upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jerozolimy. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto ją spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Przeciw niej wszystkie narody się zgromadzą…”. (Ks. Zachariasza 12:1-3) Jest ciekawe, że w proroctwie czytamy o: „…wszystkich narodach postronnych”. Jest tu mowa o bezpośrednich sąsiadach Izraela, które będą udręczone Jerozolimą. Musimy pamiętać, że na początku Prezydent D. Trump dosłownie włączył zielone światło w sprawie przeniesienia amerykańskiej ambasady do Jerozolimy oraz entuzjastycznie wyrażał się o Izraelu. Nagle po nie proszonych wizytach i telefonicznych rozmowach z kilku dygnitarzami z Bliskiego Wschodu oraz dyskusjami z doradcami, których motywy Prezydent Trump może nie znać do końca jego postawa w stosunku do Izraela się nieznacznie zmienia.

Wiele z otaczających Prezydenta USA dostojników oraz doradców pracuje dla Rzymu, aby oddać Jerozolimę Watykanowi. Król Jordanii stwierdził ostatnio, że Watykan jest ostatecznym zabezpieczeniem świętych miejsc [muzułmańskich?] w Jerozolimie. Papież Franciszek współpracuje z liderami wielu narodów arabskich  w tym, ostatecznym celu, tj. by w pewnym momencie usiąść na tronie Dawida w Jerozolimie i z tego miasta rządzić jedną zjednoczoną, uniwersalną światową religią. Plany Watykanu oraz plany anihilacji Izraela przez arabskich Muzułmanów są powodem stresu. Dlaczego? Ponieważ Żydzi masowo wracają do Ziemi Obiecanej. W przytoczonym proroctwie jest mowa o Jerozolimie, ponieważ jest ono świętym miastem, gdzie Boże imię jest dosłownie wpisane w jego topografię. W tym proroctwie mówi się również o plemieniu izraelskim Judy. Dlaczego? Co powiedział Premier B. Netanyahu? „Chińczycy zwą się Chińczykami, ponieważ pochodzą z Chin. Japończycy zwani są Japończykami, ponieważ pochodzą z Japonii. Podobnie Żydzi zwani są Żydami (po angielsku: Jews) ponieważ pochodzą z Judei..”. Papież Franciszek, Watykan, Muzułmanie oraz narody postronne i narody całego świata są w stanie udręki, utrapienia, nienawiści, ponieważ Żydzi są w swoim własnym kraju! Potomkowie jednego z dwunastu synów Jakóba, któremu sam Bóg dał imię Izrael zwani są Judejczycy. Zostali oni zgromadzeni w obecnych Czasach Ostatecznych w swojej własnej ziemi, Judei. Tego Papież Franciszek, wiele narodów oraz Muzułmanie nie mogą znieść. W innym proroctwie czytamy: „Zebrało się teraz przeciw tobie wiele narodów, które mówią: «Niech będzie zbezczeszczona, niech się nasycą oczy nasze [ruiną] Syjonu!» Ale one nie znają zamiarów Pana, planów Jego nie pojmują, że On je zgromadził jak snopy na klepisku. Wstań i młóć, Córo Syjonu!”. (Ks. Micheasza 4:11-13) Wszystkie narody, zwłaszcza sąsiednie zbierają się przeciwko Izraelowi w rozpaczy. Król Abdullach II, Muzułmanin przybył do USA nieproszony w rozpaczy przed oficjalną wizytą Premiera Izraela B. Netanyahu. Przybył w rozpaczy, że Prezydent D. Trump wraz z Premierem Netanyahu ogłoszą całemu światu coś, co uniemożliwi Papieżowi osiągnąć pełną kontrolę Jerozolimy. Narody otaczające Izrael są w rozpaczy, że dwaj liderzy USA i Izraela mogą zrobić coś, co mogłoby odroczyć przybycie obcego podmiotu na ziemię, Anty-Chrysta.

Te fakty będą poprzedzone wydarzeniem, które może nastąpić w każdej chwili. Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa ponieważ tzw. Czas Łaski szybko dobiega końca. Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła zgodnie ze słowami samego Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie – powtarzam jeszcze raz – przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s