Dobro I Zło

(Poniższy tekst był pierwszy raz opublikowany w dniu 13 czerwca 2015 r. )

Dzisiejszy świat jest złowrogi w stosunku do Chrześcijan. Wszędzie na świecie, jak również w USA. Dzieje się naprawdę źle. Do tego stopnia, że w Ameryce prześladowanie Chrześcijan staje się obecnie faktem reali codziennego dnia. W magazynie Christian Today (w j. polskim „Dzisiejszy Chrześcijanin”) z dnia 22 września 2015 r. ukazał się artykuł pod tytułem: „Co 5 minut zamordowany jest jeden Chrześcijanin”.  Krótki cytat z tego artykułu: „Grupa obserwatorów opublikowała statystyki, które wskazują, że co pięć minut Chrześcijanin jest zamordowany. Organizacja Christian Freedom International stwierdziła, że ponad 200 milionów wierzących żyje w obliczu prześladowania w 105 krajach świata…”. Jest to ogromna liczba – ponad 200 milionów Chrześcijan jest obecnie prześladowanych. W ten sposób Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. Zgodnie z tym raportem więcej Chrześcijan było zamordowanych w ostatnich, 20 i 21 wieku, niż we wszystkich pozostałych 19 wiekach współczesnej historii świata.

Pomimo, że w dalszym ciągu w USA nie ma tak wielkiego prześladowania Chrześcijan jak np. na Bliskim Wschodzie, jednak Ameryka staje się coraz bardziej przeciwna Bogu i Jego wyznawcom. Ten trend jest coraz bardziej widoczny w ostatnich latach zwłaszcza po wprowadzeniu w życie oficjalnej polityki transseksualistów. Prorok Izajasz mówi o klątwie przeciwko tym, którzy dobro nazywają złym, a zło dobrym. Moralność i prawodawstwo USA zostały odwrócone do góry nogami za prezydentury B.H. Obamy. Dosłownie dobro jest złem, zło jest dobrem. Stąd wśród wielu Chrześcijaństwo jest objawem zła. Chrześcijaństwo jest problemem. W jednej z wypowiedzi  wice-prezydent USA, Joe Biden powiedział, że Chrześcijaństwo jest głównym problemem w odniesieniu do kwestii oficjalnej polityki transseksualizmu. Obama ma nerw nawet cytować słowa Chrystusa  o traktowaniu innych tak jak chcielibyśmy być traktowani w celu wsparcia jego polityki socjalnej rodem z piekła. W Ameryce istnieją ludzie, którzy twierdzą, że mają seks nie tylko ze zwierzętami, ale również z drzewami, a nawet z wodą. Tak zdegenerowani ludzie kształtują obecnie zasady polityki państwa. Dlatego nie ma się co dziwić, że Chrześcijaństwo jest dosłownie belką w oku polityków oraz coraz większej populacji liberałów. Pismo Święte mówi wyraźnie: To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują […] poganie w próżności ich umysłu; mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością”. (List Do Efezjan 4:17-19) To jest widoczne zwłaszcza w publicznym życiu kraju. W innym liście czytamy: „Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. […]Dlatego że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli. […]Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą”. (List Do Rzymian 1:18, 21-22 i 24)

Gniew Boży ciąży nad Ameryką. Jest to widoczne nawet w statystykach ekonomicznych kraju. Dnia 1 czerwca 2016 r. Obama powiedział, że ekonomia kraju jest w najlepszej formie, że praktycznie nie może być lepsza. Jednak dosłownie 2 dni później cały świat został zaszokowany, gdy Departament Pracy ogłosił stworzenie zaledwie 38 000 stanowisk pracy w maju, zamiast spodziewanej liczby minimum 160 000 nowych stanowisk. Co więcej, ponad pół miliona ludzi w tym samym miesiącu odpadło z rynku pracy. W Ameryce nie może dostać stałej, pełno-wymiarowej pracy 102 miliony ludzi. Jest to prawie 1/3 populacji narodu. Jeśli od ogólnej liczby populacji odejmiemy dzieci oraz emerytów to okazuje się, że praktycznie co druga osoba zdolna do pracy nie może znaleźć pełnego zatrudnienia. Takie warunki sprzyjają uzależnieniu narodu od rządowych programów socjalnych. Jest to powszechna tajemnicza, że w USA ponad 50 milionów ludzi polega na różnych programach socjalnych  włącznie z dotacjami na żywność oraz ulgi w opłatach za tak podstawowe usługi jak prąd i gaz. Bez tych ulg i dotacji wiele ludzi w Ameryce może w ciągu kilku miesięcy zginąć z głodu, dosłownie jak w krajach trzeciego świata. Obama i jego administracja zmierza ku niewolnictwu w Ameryce. Jest to odwrotna sytuacja do stanu, gdy prawie 250 lat temu jeden z pierwszych sygnatariuszy, którzy podpisywali Deklarację Niepodległości Ameryki, John Hancock powiedział: „Odporność na tyranię staje się chrześcijańskim i społecznym obowiązkiem każdego człowieka. Walczmy wytrwale z odpowiednim poczuciem swej zależności od Boga, szlachetnie brońmy tych praw, które dało nam niebo i nikt nie powinien ich nam zabrać”. Taka postawa jest obecnie nazywana bigoterią… Niestety.., dzisiaj dobro nazywa się złym, złe dobrym.

Pismo Święte mówi: „…wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada; Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością; pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów; Plotkarze, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom; Bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują”. (List Do Rzymian 1:29-32)

W innym cytacie czytamy: „Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”. (Rzym. 3:10-26)

Jezus również powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s