30 Sekund Do Dwunastej (80) “Sytuacja Na Bliskim Wschodzie”

Amerykańskie liberalne środki masowego przekazu huczą o dekrecie Prezydenta USA, D. Trump, tymczasowo wzbraniającego wjazdu do USA obywatelom 7 muzułmańskich krajów. Jest również ogłuszająca cisza w eterze z powodu zakazu wjazdu do muzułmańskich krajów obywatelom Izraela. Izraelici nie mają prawa wjazdu do krajów muzułmańskich na zawsze. Izraelskie samoloty pasażerskie nie mają prawa przelatywać nad Pakistanem, Iranem, Irakiem, Jemenem i Arabią Saudyjską. Lecąc z Indii muszą okrążać te kraje lecąc na południowy zachód, następnie nad Morzem Czerwonym, by wylądować w Tel-Aviv, czy Jerozolimie. Jest to tak, jakby polskie samoloty nie mogły latać do Francji przez Niemcy. Jakoś nie słychać oburzenia światowej opinii przeciwko takiej niesprawiedliwości wobec Izraela, nie wspominając międzynarodowej kompromitacji 70 narodów konspirujących w Paryżu przeciwko Izraelowi w ostatnich dniach rządów Prezydenta Obamy w USA. Poprzez swe stanowisko w ONZ Obama zniszczył 20 lat negocjacji pokojowych między Izraelem a tzw. Palestyńczykami. Z powodu Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w ostatnich dniach grudnia tzw. Palestyńczycy nie mają powodu negocjować z Izraelem. Ten szablon, gdy narody świata zgromadzają się w konspiracji przeciwko Izraelowi, a w ostatecznym rozrachunku przeciwko planom Stwórcy tego świata nie jest wynalazkiem naszych czasów. Tysiące lat temu ludzkość zebrała się przeciwko Bogu budując wieżę Babel. Oddzielenie Anglii od Wspólnoty Europejskiej oraz wybór D. Trump na stanowisko Prezydenta USA nie tylko nie zwalnia, ale przeciwnie zdaje się przyśpieszać wypełnianie biblijnych proroctw. Różne kraje świata łączą się w koalicje, których ostatecznym celem jest inwazja na Izrael. Wszyscy, którzy obecnie są zaangażowani na Bliskim Wschodzie twierdzą, że walczą z ISIS, jednak w rzeczywistości ISIS się rozszerza. Jest to możliwe, ponieważ każda zaangażowana partia ma swoje własne cele i interesy:

1. Rosja napadła na Syrię z powodu ISIS jednak przeciwko ISIS nie walczą. Zwalczają w Alepo (gdzie nie ma ISIS), sunickich rebeliantów, którzy walczą przeciwko reżimowi Baszar Al-Assada. Rosja wspomaga rząd Assada, by między innymi wesprzeć swą potężną bazę militarną w Tarsie, która może być doskonałą odskoczną w planowanym ataku na Izrael.

2. Iran przekonuje świat, że zwalcza terrorystów ISIS, jednak w rzeczywistości tylko rozsiewa Szyitów w Iraku i Syrii oraz wspomaga terrorystyczne ugrupowania Hezbollah w celu wsparcia Baszar Al-Assada, który jest Szyitą przeciwko sunickim rebeliantom w Syrii.

3. W wyniku tzw. „Wiosny islamskiej na Bliskim Wschodzie” Kurdowie wykorzystują zamieszanie w Turcji i Iraku, by się od nich oddzielić. To był bezpośredni powód działań militarnych Turcji w Syrii, a walka z ISIS była doskonałym pretekstem. Z drugiej strony Turcja handluje ropą naftową z ISIS..

4. Należy również wspomnieć sunickich rebeliantów, którzy z jednej strony walczyli przeciwko ISIS, a w tym samym czasie kupuje od nich ropę naftową, by ją formalnie sprzedać całemu światu.

5. Gdy były Prezydent USA, BH Obama zredukował działania militarne w Iraku sunnici, włącznie z personelem militarnym wysokiej rangi oraz z amerykańskim sprzętem im pozostawionym, masowo przechodzą na stronę ISIS.

W ten sposób Ameryka przestała się liczyć na Bliskim Wschodzie, a Rosja (według biblijnych nazw: Russ, Meszek i Tubal), Turcja (w biblijnych czasach: Gomer i Togarma) oraz Iran (odwieczna Persja) – trzy narody, które nie mogą się znieść nawzajem zbliżyły się do granic z Izraelem okupując różne terytoria Syrii. Wypełnienie proroctwa zawartego w 38 rozdziale Pisma Świętego o inwazji na Izrael stało się realne w naszych czasach i przygotowania do niej rozgrywają się na naszych oczach.

Wojna przeciwko Izraelowi nadchodzi. Izrael, a zwłaszcza Jerozolima stanie się: „…upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie – jest to kluczowe słowo – dotkliwie się pokaleczy. W owym dniu sprawię, że przywódcy Judzcy […] wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie na swoim miejscu. W tym dniu Pan będzie obrońcą Jerozolimy. Każdy z nich, kto jest słaby będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na czele. Wtedy sprawię, że wszystkie narody, które targnęły się na Jerozolimę, będą zniszczone…”. (Ks. Zachariasza 12:2-3, 6 i 8-9) Sam Bóg będzie walczyć o Naród Wybrany.

Te fakty będą poprzedzone wydarzeniem, które może nastąpić w każdej chwili.  Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa ponieważ tzw. Czas Łaski szybko dobiega końca. Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła zgodnie ze słowami samego Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie – powtarzam jeszcze raz – przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3) Dlatego tak wielkim skarbem są dla nas słowa Jezusa: „…a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza, 21:28) Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję   z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20)

Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też do telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie.  Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s