30 Sekund Do Dwunastej (79) “Konserwatyzm Kontra Liberalizm”

W związku z ostatnimi zamieszkami na Uniwersytecie w Berkeley, w Kalifornii możemy zauważyć pewien szablon: najpierw udawaj, że jesteś poszkodowaną ofiarą, następnie atakuj, niby w obronie, trzecim etapem jest agresywny atak. Gdzie ja to słyszałem? Od kogo Demokraci i liberałowie nauczyli się, oraz kogo w ten sposób naśladują? O.., już wiem – to jest tzw. dżihad podstępu, następnie dżihad obronny, a wreszcie agresywny dżihad zaczepny. Jest to również strategia promowana w zasadzie na większości uczelni w Ameryce! Te anarchistyczne idee i działania powinny być ograniczane przez wyrzucenie rodzaju “Alynskiego” wykładowców oraz poprzez cięcia federalnych funduszy dla uniwersytetów i wyższych uczelni. Wreszcie mamy prezydenta, który ma odwagę oczyścić również i to liberalne bagno…

Zgodnie  z raportem CNBC z dnia 27 stycznia 2017 r. nowy Prezydent USA, D. Trump: „…w ciągu jednego tygodnia przewrócił 8 lat [polityki] Obamy”. W przeciwieństwie do innych polityków wiele obiecujących podczas poprzednich kampanii wyborczych, Prezydent Trump szokuje wielu poprzez działanie zgodne z obietnicami. Tego samego dnia inna amerykańska agencja prasowa podała do wiadomości, że: „.D. Trump […] daje pierwszeństwo imigrantom, którzy są Chrześcijanami”. W tym samym czasie weszły w życie tymczasowe ograniczenia praw wjazdu do USA obywatelom 7 państw muzułmańskich. Moim zdaniem ograniczenia te powinny być rozszerzone na wszystkie kraje muzułmańskie włącznie z Arabią Saudyjską i Pakistanem skąd pochodzili terroryści, którzy między innymi dokonali ataku w dniu 9/11/2001 oraz w Bostonie.

Demokraci i liberałowie usiłują każdym możliwym sposobem nie dopuścić do realizacji polityki nowego Prezydenta USA, którego najwyższym celem jest obrona interesów oraz bezpieczeństwa kraju. Pro-Chrześcijańska oraz chroniąca życie polityka, a także pro-chrześcijańskie nominacje na najwyższe stanowiska w kraju wzmagają okrutnie zjadliwe i niebezpieczne, szatańskie ataki sił ciemności. Jako przykład, nowy dyrektor agencji wywiadowczej CIA, Mike Pompeo powiedział: „…Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel prawdziwie jest jedynym rozwiązaniem dla naszego świata”. Amerykańskie media natychmiastowo zaatakowały: „…Senat zatwierdził niebezpiecznego ekstremistę chrześcijańskiego, jako dyrektora CIA”. Istnieje wiele odmiennych opinii o Prezydencie Trump, jednak jeden fakt jest niezaprzeczalny. Otacza się on Chrześcijanami w przeciwieństwie do byłego Prezydenta USA, B.H. Obamy, którego rząd był przeniknięty Muzułmanami. Ponad 30% urzędników rządu Obamy było wyznawcami Islamu. Prorok Izajasz pisze: Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!” (Ks. Izajasza 5:20) Za prorokiem Izajaszem należy powtórzyć, biada tym demokratom, liberałom i anarchistom, którzy  w zaślepieniu podburzają naród, którzy protestują, podpalają, wzniecają zamieszki, którzy wolą doprowadzić kraj do ruiny raczej, niż budować podstawy do wzrostu ekonomicznego państwa bazowanego na zdrowych, moralnych zasadach chrześcijańskich. W USA istnieje jeszcze jedno ryzyko. Ryzykiem jest były prezydent USA, B.H. Obama. Nikt nie mówi tego głośno, ale wyraźnie działają siły włącznie z globalistami, jak np. G. Soros, który finansuje coś, co Obama i jego najbliżsi zwolennicy nazywają „po-prezydencke biuro”. Biuro utrzymuje swych biurokratów włącznie z doradcami do spraw zagranicznych. Niektórzy przypuszczają, że Obama przygotowuje się do przewrotu w USA. I tylko czeka na sposobną chwilę… Jak inaczej wytłumaczyć potrzebę utrzymywania tzw. „po-prezydenckiego federalnego biura”? W dwustuletniej historii USA żaden odchodzący prezydent nie widział potrzeby na taki twór. Co Obama wraz z liberałami knuje…?

Z drugiej strony podczas uroczystości inauguracyjnych w narodowej Katedrze przemawiali lub modlili się między innymi Buddyści, Muzułmanie i Hindusi. W Piśmie Świętym czytamy: „… Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem na wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego – według tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a Ja was przyjmę i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami – mówi Pan wszechmogący”. (2 List Do Koryntian 6:14-18) Modlitwy do innych bożków i bożyszcz w chrześcijańskiej Katedrze nie wróży narodowi nic dobrego. Jeśli Szatan nie może pobić kościoła, będzie usiłować się do  niego wśliznąć. Obama i Bush w przeszłości twierdzili, że Muzułmanie i Chrześcijanie wierzą i wielbią tego samego Boga. To jest bluźnierstwo, powtarzam – to jest bluźnierstwo! W rozmowie z Tomaszem Jezus powiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. (Ew. Jana 14:6)

Jest oczywiste, że Prezydent USA będzie atakowany przez siły ciemności działające przez różnych ludzi i różne instytucje, krajowe i międzynarodowe. Jest ogólnie wiadomo, że biurokraci Unii Europejskiej zmawiają się przeciwko Prezydentowi D. Trump. Jedna z przedstawicielek powiedziała: „Wierzymy raczej w negocjacje, aniżeli w budowanie murów”. Ta biurokratka powinna to samo powtórzyć Papieżowi. Papież Franciszek, który sam znalazł się pod lupą zwłaszcza we Włoszech z powodu jego intryg w środowiskach Iluminatów, zwłaszcza organizacji zwanej Knits Of Malta, jawnie jest przeciwny Prezydentowi USA.

W USA Pentagon oraz biurokraci Departamentu Stanu wyraźnie wywierają nacisk na różne aspekty polityki nowego Prezydenta USA. Przejawia się to między innymi w oficjalnych komunikatach Białego Domu. Najbardziej niepokojącym jest komunikat dotyczący Izraela. Premier Netanyahu miał wielkie nadzieje w stosunku do Prezydenta Trumpa, którego w jednym z przemówień nazwał „przyjacielem Izraela”. Oczywiście stanowisko byłego Prezydenta, Obamy w porównaniu do obecnego Prezydenta D. Trump w stosunku do tego narodu jest jak noc i dzień. Jednak dnia 2 lutego 2017 r. rzecznik prasowy Białego Domu, Sean Spicer powiedział: „…chociaż administracja nie wierzy, że izraelskie osiedla [w Samarii, Judei oraz południowej Jerozolimie] są przeszkodą dla pokoju, budowanie nowych osiedli lub rozbudowa istniejących osiedli poza ich obecnymi granicami nie może być pomocną w osiągnięciu pokoju między Izraelem a [tzw.] Palestyńczykami”. Takie formalne stanowisko administracji Prezydenta D. Trump było opublikowane dosłownie kilka godzin po opublikowaniu ekspansji budowy izraelskich osiedli o następne 4000 mieszkań oraz

przymusowe-wysiedlenie-izraelitow-z-amona

wysiedleniu siłą 47 rodzin izraelskich w miejscowości Amona. Dla Premiera Netanyahu i jego administracji amerykańskie stanowisko jeszcze nie jest zielonym światłem. Jest to jakby żółte światło, którego rząd Izraela się nie spodziewał. Przed wizytą Premiera Netanyahu w USA rząd Izraela przycichł. Ambasador Izraela w ONZ, Danny Danon powiedział ostrożnie: „…nie mogę sklasyfikować [tego stanowiska] Administracji USA jako zwrot w [nowym] przeciwnym kierunku, ale […] Prezydent USA jest zaabsorbowany zagadnieniem pokoju. To wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć”. Cały Izrael oczekuje wyników spotkania między Premierem Netanyahu a Prezydentem D. Trump w dniu 15 lutego b.r.

Jest możliwe, że polityka USA nie będzie zbyt przyjazna Izraelowi, że USA wraz z Arabią Saudyjską, która była znana w czasach biblijnych jako Szeba i Dedan, ograniczy się tylko do formalnego protestu planowanego ataku na Izrael przez Rosję, Iran i Turcję. Sheba i Denan wraz z tzw. młodymi lwami, których prawdopodobnie można zidentyfikować jako Anglia oraz USA, będą protestować na arenie międzynarodowej. Taki protest Anglii nie byłby możliwy przed historycznym faktem oddzielenia od Europejskiej Wspólnoty, zwanym jako „Brexit”. Ameryka również nie byłaby zdolna do żadnego protestu, gdyby D. Trump nie został Prezydentem USA. Należy również pamiętać, że kultury i narody Turcji, Iranu oraz Izraela mają swe źródła między 3-5 000 lat wstecz. Natomiast historia Wielkiej Brytanii sięgająca niewiele ponad 1000 lat oraz Ameryki, zaledwie 200 lat w stosunku do historii biblijnych krajów są dosłownie krajami „młodych lwiąt i handlarzy Tarsziszu”, jak to jest przedstawione w proroczych słowach Ks. Ezechiela 38:13. Wojna przeciwko Izraelowi nadchodzi. Izrael, a zwłaszcza Jerozolima stanie się: „…upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. W owym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie – jest to kluczowe słowo – dotkliwie się pokaleczy. W owym dniu sprawię, że przywódcy Judzcy […] wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jerozolima pozostanie na swoim miejscu. W tym dniu Pan będzie obrońcą Jerozolimy. Każdy z nich, kto jest słaby będzie jak Dawid, a dom Dawida jak bóstwo, jak anioł Pański na czele. Wtedy sprawię, że wszystkie narody, które targnęły się na Jerozolimę, będą zniszczone…”. (Ks. Zachariasza 12:2-3, 6 i 8-9) Sam Bóg będzie walczyć o Naród Wybrany.

Te fakty będą poprzedzone wydarzeniem, które może nastąpić w każdej chwili.  Chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Chrystusa ponieważ tzw. Czas Łaski szybko dobiega końca. Przed tym faktem nastąpi porwanie kościoła zgodnie ze słowami samego Jezusa: „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie – powtarzam jeszcze raz – przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:3) Dlatego tak wielkim skarbem są dla nas słowa Jezusa: „…a gdy to się dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza, 21:28) Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że: 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję   z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20)

Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też do telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie. Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; uwierzyć oraz oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jeszcze raz; Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by porwać kościół: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s