30 Sekund Do Dwunastej (77) “Prezydent D. Trump”

Największym  wydarzeniem na arenie światowej minionych dni była uroczystość inauguracji nowego Prezydenta USA. Mimo konspiratorów planujących różne formy zamachu stanu, np. użycie chemicznych substancji w systemach wentylacyjnych w budynkach, gdzie miał się odbywać formalny obiad z udziałem nowego Prezydenta D. Trump, które – z ulgą możemy powiedzieć – nie doszły do skutku. Systemy ochronne działały, uroczystości inauguracji i zaprzysiężenia Prezydenta Trumpa odbyły się w pokoju. Oczywiście były protesty w odległości kilkunastu ulic od jakiegokolwiek miejsca, w którym Prezydent Trump przebywał. Podczas tych protestów tzw. „przedstawiciele” demokratów i liberałów zdołali rozbić między innymi szyby witrynowe banku, który poświęcił ponad $250000 jako donacja wspomagająca kampanię H. Clinton i Demokratów podczas jej kampanii wyborczej. Spalili komuś zaparkowaną limuzynę, powywracali uliczne śmietniki. Policja musiała użyć gazy łzawiące w celu kontroli tumultu. Ponad 250 osób zostało aresztowanych, co najmniej jeden policjant został zraniony.

W tym samym czasie, w pierwszych godzinach swojej prezydentury D. Trump podpisał Dekret, na mocy którego federalne kary za nie posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wprowadzone przez byłego Prezydenta USA, B.H. Obamę, mogą być anulowane. W Sekcji 2 Dekretu znajdują się instrukcje dla Sekretarza Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) do:  „…sprawowania wszelkiej władzy i dyskrecji jemu dostępnych by odstąpić, odroczyć, przyznać odstępstwa od lub opóźnienia…” części ustawy, które stwarzają obciążenia fiskalne na państwa, stanów, indywidualnych jednostek lub podmiotów świadczących opiekę zdrowotną.

Ze strony internetowej Białego Domu zniknęły odnośniki polityki o ochronie środowiska oraz pojawiły się słowa o ochronie praw posiadania broni palnej w USA zgodnie z tekstem II Poprawki  Do Konstytucji USA. W sekcji polityki zagranicznej pojawiły się słowa: „…realizacja polityki zagranicznej w oparciu o amerykańskie interesy, będzie zawierać dyplomację. Świat musi wiedzieć, że nie szukamy za granicą wrogów, że zawsze jesteśmy szczęśliwi, gdy starzy wrogowie stają się przyjaciółmi, a starzy przyjaciele stają się sojusznikami”.

W sekcji polityki wewnętrznej kraju pojawiły się słowa: „Naszym zadaniem ne jest, aby ułatwiać życie tym, którzy [partycypują] w zamieszkach, plądrują   lub gwałtem zakłócają [społeczny pokój]. Naszym zadaniem jest uczynić życie bardziej wygodne dla rodziców, którzy chcą, by ich dzieci były w stanie chodzić bezpiecznie po ulicach, by starcy mogli bezpiecznie czekać na autobus oraz by małe dziecko [bezpiecznie] wracało do domu ze szkoły. Wspieranie praw ścigania oznacza wspieranie zdolności naszych obywateli do obrony. Będziemy wspierać prawa Amerykanów zgodnie z II Poprawką [Konstytucji USA] na każdym poziomie naszego wymiaru sprawiedliwości”. Tego samego dnia ponad 25 nominacji zostało przedstawionych w Senacie USA. Podczas, gdy nie zakończyły się jeszcze uroczystości inauguracyjne w różnych punktach Waszyngtonu Prezydent Trump pracuje dla dobra kraju.

Istniały plany niedopuszczenia do prezydentury przez D. Trumpa nie tylko wewnątrz USA, ale w międzynarodowych środowiskach inteligencji, popieranych między innymi przez globalistów takich jak np. J. Soros. Różne plany globalistów nie zostały zrealizowane. J. Soros stracił ponad miliard dolarów ponieważ przewidywał, że w wyniku sukcesu D. Trumpa, giełdy amerykańskie ulegną krachowi. Ponieważ giełdy zareagowały pozytywnie wiele ludzi życzących mu źle tak jak skorumpowany J. Soros, poniosło straty.

W wyniku rządów Prezydenta BH Obamy Ameryka oraz cały świat jest dzisiaj w znacznie gorszym stanie od czasu, gdy objął on urząd Prezydenta 8 lat temu. Naród wybrał go dwa razy. Nie należy zapominać, że przedstawiciele narodu są obrazem stanu całego kraju. Jednak Bóg ma swoje plany w stosunku do całego świata i w stosunku do Ameryki. W księdze Ezechiela czytamy: Pan skierował do mnie te słowa: ‘Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się [owce moje], bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego: Wyrocznia Pana Boga: Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg: Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie; wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer”. (Ks. Ezechiela 34:1-10)

Jestem głęboko przekonany, że amerykański naród ma dość pasterzy, tj. polityków, którzy dbają tylko o swoje interesy. Pakiet wynagrodzenia byłego Prezydenta Obamy wynosił ponad $570 000 rocznie lub około $4.5 miliona przez okres 2 jego kadencji. Jednak w ciągu 8 lat wzbogacił się personalnie o 12 milionów, jego małżonka, Michelle ma następne 11 milionów oraz córki, które nie pracowały jeszcze ani jednego dnia w swoim życiu mają ponad milion dolarów na swoich kontach. Podobnie wiele kongresmenów i senatorów dorobiło się ogromnych majątków na swoich politycznych stanowiskach podczas, gdy standard życia reszty narodu drastycznie spada z roku na rok. Liderzy, którzy paśli się kosztem narodu czują, że ich złote czasy się kończą z nastaniem nowego okresu rządów Prezydenta D. Trump’a. W odpowiedzi na zaczepkę kongresmena J. Lewis, który powiedział jeszcze przed inauguracją D. Trump’a: „Nie uznaję tego prezydenta-elekta jako prawomocnego prezydenta…”napisał: „Kongresmen J. Lewis powinien raczej poświęcić więcej czasu na naprawienie oraz wsparcie swego dystryktu, który jest w okropnym stanie i się rozsypuje, nie wspominając o infestacji kryminalnej, aniżeli fałszywie narzekać z powodu rezultatów wyborów. Samo gadanie, gadanie – żadna akcja ani żadnych rezultatów. Jest to smutne”.

Wybór Donalda Trump nie nastąpił w próżni. Powinniśmy zobaczyć go w kontekście takich wydarzeń jak: Brexit, powstanie partii nacjonalistycznych na całym świecie, kryzys imigracyjny w Europie, globalny terroryzm, dewastacja na Bliskim Wschodzie, tumult w Rosji, ekspansja w Chinach, animozje z powodu zmian klimatycznych i katastroficzne zmiany w małżeństwie, płciowości i eutanazji. Każdy z nas musi wybrać, czy odzwierciedlić naszą kulturę, czy też raczej ją przekształcać. W tym burzliwym czasie przypominamy sobie słowa Apostoła Pawła, który pisze: Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza ojczyzna jest w niebie”. (List Do Filipian 3:18-20)

Jest również znamienne, że pokojowa konferencja w Paryżu nie przyniosła zamierzonych rezultatów. Anglia była tylko obserwatorem na tej konferencji. Kraje bałkańskie były w opozycji poprzedniej rezolucji 2334 przeciwko Izraelowi. Końcowa deklaracja nie przyniosła nic nowego. Jednakże duch opozycji przeciwko Izraelowi w kręgach globalistów i polityków zwłaszcza amerykańskich europejskich oraz Watykanu w dalszym ciągu jest aktywny zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec…”. (2 List Do Tesaloniczan 2:7-8) „Ten, co powstrzymuje” jest to Duch Święty, który powstrzymuje siły ciemności działające przeciwko Chrześcijanom oraz Izraelowi. „Niegodziwiec” jest to Anty-Chryst. Jest to jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych. Otwarte jest pytanie: czy jesteś gotowy na te wszystkie wydarzenia oraz czy jesteś gotowy na ponowne spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz..? Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem. Gdy wierzymy, nie wierzymy dla samej wiary, by czuć się lepiej, bo w coś trzeba wierzyć… Gdy przychodzimy do Boga, odpowiadamy na jego miłość i trzymamy się Jego obietnic. Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Na przełomie starego i nowego roku to jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s