30 Sekund Do Dwunastej (75)”Znaczenie liczby 70″

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że obecna populacja prawie 8 miliardów ludzi wywodzi się z grupy zaledwie 8 istot zachowanych od wód globalnego potopu. Wszyscy jesteśmy potomkami jednego z trzech synów Noego: Hama, Sema lub Jafeta.

images1

                                            Tabela Narodów

Od zarania dziejów były dążenia do zredukowania skomplikowanych zależności etnicznych oraz przedstawienia w jednej tabeli kompletny system narodów świata. W Piśmie Świętym mamy wiele symboli. Jednym z nich jest liczba 70. Jest ciekawe, że właśnie ta liczba reprezentuje między innymi całość znanej antycznej ludzkości. Jest to bardzo wane! Pierwszy zestaw 70 narodów po potopie znajduje się w 10 rozdziale 1 księgi Mojżesza, Genesis. Ten opis narodów kończy się ostatnim wersetem rozdziału, który brzmi: „Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie”. (1 Księga Mojżesza 10:32) W  pierwszych dwu rozdziałach pierwszej Księgi Kronik mamy listę potomków od Adama przez Noego i Abrahama do ich potomków zaludniających w następnych pokoleniach nie tylko tereny Bliskiego Wschodu, ale aż do zimnych krain nordyckich i indyjskich na Dalekim Wschodzie. W rozdziałach 8-9 apokryficznej Księgi Jubilee znajdują się detale genealogii mniejszych narodów.     images7

Judeo-Rzymski historyk 1 wieku naszej ery, Józef Flawiusz w 6 rozdziale pierwszej księgi pt. „Starożytność  Żydów” był jednym z pierwszych, którzy usiłowali zsynchronizować nowożytne nazwy narodów w jego czasach z odwiecznymi nazwami narodów zarejestrowanymi w Księdze Genesis. Teolog żyjący w latach 170-235, Hippolytus Of Rome w swej pracy „Diamerismos” zostawił nam swoją interpretację tabeli narodów. Pod koniec 4 wieku, w swoim dziele „Pytania Hebrajczyków w związku z Genesis” Święty Hieronim uaktualnił listę narodów z czasów Józefa Flawiusza. Podobnie w około 600 roku Izydor z Sewilli w jego pracy „Etymologie” uaktualnił wcześniejszy system narodów Hieronima.

Na dzień 15 stycznia 2017 planowana jest Międzynarodowa Konferencja Pokojowa w Paryżu. Światowi liderzy reprezentujący 70 narodów świata (nikt nie jest w stanie twierdzić, że jest to przypadek)są obsesyjnie zaangażowani statusem Jerozolimy. Jest przejrzyście widzialny wysiłek ze strony Ameryki oraz Europy w konstruowaniu oraz dążenie do realizacji jakiegoś programu, za pomocą którego można by podzielić Jerozolimę.  W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg wie o tym. Bóg nie tylko wie, ale ostrzega, że wszyscy, którzy planują podział Jerozolimy: „…dotkliwie się pokaleczą”.

table1

Zmagania w realiach geo-politycznych są objawem zaciekłej wojny w realiach duchowych, o czym pisze prorok Daniel: „W trzecim roku [panowania] króla perskiego, Cyrusa, Danielowi, któremu nadano imię Belteszassar, zostało objawione słowo, słowo niezawodne: wielka wojna. […] Ja, Daniel, […] sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, a ludzie, którzy byli ze mną, uciekli… Dnia dwudziestego czwartego pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem Wielkiej Rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzałem: Oto [stał] pewien człowiek ubrany w lniane szaty, a jego biodra były przepasane czystym złotem, a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej miedzi, a jego głos jak głos tłumu.  I rzekł do mnie: «Danielu, mężu umiłowany! «Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni». Pokój tobie! Bądź pełen mocy!» nabrałem sił, mówiąc: «Niech mój pan mówi, bo mnie wzmocniłeś». I powiedział: «Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów, a gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawanu. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim z wyjątkiem waszego księcia Michała…” (Fragmenty 10 rozdziału Księgi Daniela) w dwunastym rozdziale Apokalipsy Jana mamy potwierdzenie tej walki: „I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem…”. (Apokalipsa Jana 12:7)

W największym skrócie: w południowym Sudanie dzieje się masowe ludobójstwo, podobnie w Myanmar. W Południowej Afryce tysiące białych ludzi ginie, studenci nie są w stanie zakończyć nauki z powodu masowych rozruchów w wielkich miastach. Wirusy na całym świecie stają się coraz bardziej odporne. Niemieckie banki są na skraju upadku. Kryzys migracyjny w Europie jest coraz bardziej śmiercionośny. W Chinach zaledwie około 300 milionów ludzi ma przeciętny standard życia, natomiast ponad miliard ludzi żyje za grosze dziennie. Chińskie systemy: giełdowy, budownictwa,  kredytów oraz waluty są na skraju upadku. W Niemczech kanclerz Angela Merkel stwierdziła: „Terror islamski jest obecnie największym testem [dla naszego kraju]”. Włochy ograniczają migrację z Bliskiego Wschodu. Watykan przyjął zaledwie 2 imigrantów. Skorumpowany Papież, Jezuita w dalszym ciągu zmusza różne kraje świata do przyjmowania masowej migracji ludów z Bliskiego Wschodu. Jest ciekawe, że gdy Papież jest przeciwko budowaniu ochronnych murów i barier granicznych, np. w Izraelu czy USA sam ukrywa się za najpotężniejszymi murami Watykanu. W Iraku są obawy co pozostanie po likwidacji ISIS. Oddziały Szyitów będą się mścić bardziej agresywnie na obecnych sympatykach  sunickich rebeliantów. W Syrii koalicja Rusko-Irańsko-Turecka negocjuje zawieszenie broni, tym razem bez udziału USA. Rosja testuje podwodne drony nuklearne. W tym samym czasie ponad 25% populacji Moskwy jest muzułmańska. W. Putin ma swoje problemy z Muzułmanami nie tylko w stolicy kraju, ale i w byłych republikach Związku Radzieckiego (Uzbekistan, Kazachstan, Georgia, Azerbejdżan, Kirgistan, Tadżykistan i Turkmenistan).  W Szwecji ludzie boją się iść do pracy ze względu na agresywność Muzułmanów. Te wszystkie migawki ze świata są dowodem, że żyjemy w Czasach Ostatecznych. W czasach, gdy cały świat ignorując i nie mogąc sobie poradzić z lokalnymi problemami jest obsesyjnie zaangażowany w próbie podziału Izraela i Jerozolimy(!)  Jest interesujące, że to wszystko zgadza się z proroctwem, które brzmi: „…W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone”. (Ks. Zachariasza 12:9)                                  

Wszystkie narody zgromadzą się(!) w Paryżu, by decydować o losach Jerozolimy. Izraelska dziennikarka, Caroline Glick napisała ostatnio: „Rezolucja 2334 Rady Bezpieczeństwa ONZ przeciwko Izraelowi jest pierwszym ostrzem wideł w plecach Izraela przez odchodzącego [z politycznej sceny] Prezydenta B. H. Obamy. Przemówienie Sekretarza Stanu, J. Kerry było drugim ostrzem tych samych wideł. Dnia 15 stycznia trzecia faza tego samego ataku [na Izrael] rozpocznie się w Paryżu, gdzie – jest spodziewane –  ministrowie 50 krajów zaadoptują any-izraelskie zasady J. Kerry”. Zgodnie z wydawnictwem Reuters w Paryżu będzie nie 50, ale 70 ministrów. Izraelska dziennikarka kontynuuje w swoim komentarzu: „…następnego dnia [po konferencji w Paryżu] Obama prawdopodobnie użyje okazję politycznego święta amerykańskiego, tzw. Dzień Marcina Lutra King by zaprezentować [amerykańskiej populacji] tzw. palestyńską wojnę w celu anihilacji Izraela jako naturalny proces podobny do ruchu amerykańskich praw cywilnych murzynów 50 lat temu. W końcu między 17-19 stycznia Obama zamierza zwołać następne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym [bezpodstawne] propozycje J. Kerry będą zaadoptowane w nowej rezolucji oraz tzw. „Palestyna” otrzyma pełne członkostwo ONZ. Niezależnie od tego, czy taki scenariusz się rozegra, czy nie, Obama już spowodował wielkie szkody Izraelowi z powodu Rezolucji 2334. Jeśli na mocy tej rezolucji Izrael nie ma praw do swoich terytoriów, jest naturalne, że tzw. „Palestyńczycy” nie mają żadnych bodźców [do współżycia] z Izraelem. Proces w sprawie pokoju oraz tzw. „dwu-stanowe rozwiązanie” zakończyły się w piątkową noc, gdy członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ charkotliwie oklaskiwali adopcję rezolucji 2334 [przeciwko Izraelowi]”. Mówiąc o USA i o pozycji w stosunku do Izraela, jest intrygujące, że ostatni lotniskowiec został odwołany z Bliskiego Wschodu. Siły zbrojne Ameryki nie chronią Izraela. W księdze Daniela czytamy: „Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień…”. (Księga Daniela 9:27) Jest możliwe, że tuż przed objęciem rządów w Ameryce przez nowego Prezydenta D. Trump Obama będzie chciał zmusić Izrael do przyjęcia międzynarodowej rezolucji ONZ w imię tzw. „pokoju i bezpieczeństwa”. Premier Izraela, B. Netanyahu oraz Minister Szkolnictwa, Bennett mogą zareagować przez 100% aneksję Judei i Samarii, niepoprawnie nazywanych „West Bank”. Taki tok spowodowałby natychmiastową reakcję Rosji, Iranu i Turcji przeciwko Izraelowi. Przygotowana już agresja militarna wypełni w ten sposób proroctwa 38-39 rozdziałów księgi Ezechiela.  Dla Chrześcijan jest to ekscytujące. Ponieważ na naszych oczach, z chwili na chwilę wypełniają się proroctwa, które nie mogły się wypełnić 50 czy 100 lat temu. Tego procesu nie można zatrzymać na następna 20 czy 50 lat. Jest ekscytujące, że te proroctwa wypełniają się precyzyjnie oraz terminowo.

Jest niezmiernie intrygujące, że liczba 70 reprezentująca całą ludzkość  zamierzchłych czasów powtarza się w naszych czasach i (70 ministrów) podczas Konferencji Pokojowej w Paryżu cała ludzkość naszej planety będzie reprezentowana. Cała ludzkość będzie odpowiedzialna za losy Jerozolimy. Cała ludzkość zdecyduje czy stoi po stronie Boga, Izraela i Jerozolimy, czy też stanie po przeciwnej stronie i będzie walczyć przeciwko Jerozolimie, Narodowi Wybranemu oraz przeciwko Bogu.

Jest to jeszcze jeden znak Czasów Ostatecznych. Otwarte jest pytanie: czy jesteś gotowy na te wszystkie wydarzenia oraz czy jesteś gotowy na ponowne spotkanie z Chrystusem twarzą w twarz..? Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem. Gdy wierzymy, nie wierzymy dla samej wiary, by czuć się lepiej, bo w coś trzeba wierzyć… Gdy przychodzimy do Boga, odpowiadamy na jego miłość i trzymamy się Jego obietnic. Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Na przełomie starego i nowego roku to jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s