30 Sekund Do 12-tej (74) “Prawdziwie Wolne Miasto Boga”

Do dzisiaj nikt nie wie, dlaczego B.H. Obama otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Przez 8 lat miał możliwość udowodnić światu, że jest godny tego wyróżnienia. Jednak jego polityka zagraniczna, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie wskazuje, że Obama postępował konsekwentnie przeciwko tworzeniu warunków, w których jakikolwiek układ pokojowy byłby możliwy. W konsekwencji tzw. Wiosny Arabskiej wiele arabskich narodów jest obecnie w stanie wojny domowej (Libia, Syria) oraz haosu. Kraje otwarcie dążące do zniszczenia całego globu ziemskiego lub wprowadzenia globalnego systemu pseudo-religijnego Muzułmanów oraz praw Sharia (Iran) z pomocą prezydenta USA otrzymały miliony dolarów w gotówce i w złocie przez co zwiększają swój potencjał militarny, a w ten sposób zwiększają ogólne zagrożenie wojny na całym świecie. W czasie I wojny światowej żołnierze przeciwnych stron w dniu święta Bożego Narodzenia wspólnie śpiewali kolędy. Taki historyczny fakt jest niemożliwy do powtórzenia między Muzułmanami oraz resztą świata. Dopóki skorumpowani oraz zwiedzeni politycy nie będą w stanie przyjąć do wiadomości tych najprostszych podstaw, dopóty Islam będzie brać górę nad światem. Konsekwencje są natychmiastowe. Przeciętny obywatel Niemiec, Anglii, Francji i innych państw zachodniej Europy jest w stanie coś o tym powiedzieć, skoro w tych krajach istnieją całe muzułmańskie dzielnice, gdzie jest dla nich tak niebezpiecznie, że nawet lokalna policja tam nie zagląda.

Mówiąc o Czasach Ostatecznych Jezus ostrzegał: „…Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni…”. (Ew. Łukasza 21:8) Zepsucie i zwiedzenie amerykańskich polityków jest łatwe do zaobserwowania w stosunku do Izraela. Niezależnie od prywatnych przekonań jest faktem, że Izrael jest Narodem Wybranym przez Boga. W psalmie czytamy: „Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł…”. (Psalm 17:8) Jeśli ktokolwiek dotyka narodu Izraela dotyka źrenicy oka samego Boga. Dlatego nikt nie musi złorzeczyć przeciwko obecnemu Prezydentowi USA, B.H. Obamie, Sekretarzowi Stanu, J. Kerry oraz wielu innym ludziom, którzy jawnie działają przeciwko Izraelowi. Oni sami ściągają na siebie wieczne potępienie za swoje czyny. Pomimo formalnych zaprzeczeń jest powszechnie wiadomo, że rezolucja 2334 w ONZ z dnia 23 grudnia 2016 r., początkowo przedstawiona przez Egipt, z której – nawiasem – Egipt szybko się wycofał po telefonie Prezydenta-Elekta, D. Trump do Prezydenta Egiptu, Abdel Fattah el-Sisi, była promowana i zaaranżowana przez opętaną jawnym szaleństwem administrację USA. J. Kerry jeździł między innymi do Malezji, Nowej Zelandii i Wenezueli w celu skonstruowania koalicji przeciwko Izraelowi. W wyniku rezolucji, której podstawowym założeniem jest, że budowanie czegokolwiek przez Żydów na terenach Judei i Samarii – przewrotnie i niepoprawnie nazywanych dzisiaj West Bank – oraz w stolicy Izraela, w Jerozolimie jest nielegalne w stosunku do narzucanej Izraelowi tzw. „Czwartej Konwencji Genewskiej” z 1949 r. Rezolucję 2334 przeciwko Izraelowi przedstawioną przez Malezję, Nową Zelandię, Senegal oraz Wenezuelę podpisało 14 członkowskich krajów Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zwiedzenie i przewrotność światowych liderów można określić określeniem Ambasadora Izraela, D. Danon w ONZ, który powiedział: „…zabronienie Żydom budowania w Jerozolimie jest jak zabronienie Francuzom budowania w Paryżu”. Moglibyśmy dodać, że jest to równoznaczne do zabronienia rozbudowy Berlina przez Niemców, Warszawy przez Polaków, Londynu przez Anglików, Nowego Yorku przez Amerykanów, Moskwy przez Rosjan, itd… Kompletna bzdura, totalny idiotyzm, niepoczytalność! Jak coś takiego zostało podpisane przez przedstawicieli 14 krajów? Siedzą oni na własnym rozumie? Powtórzyć należy prorocze słowa Pisma Świętego:  „…Uważajcie, abyście nie zostali zwiedzeni…”. (Ew. Łukasza 21:8) Ziemia Obiecana oraz Jerozolima była własnością Izraela przez ponad 3000 lat. Daleko wcześniej niż jakakolwiek idea Islamu pojawiła się w skorumpowanym umyśle fałszywego wieszcza, Mohammeda. Celowo użyłem słowo wieszcz, ponieważ nauki Mohammeda nie dorastają nawet do kostek u nóg prawdziwych proroków żyjącego Boga. Jerozolima nie jest wspomniana w Koranie ani razu. Istnieją i w dalszym ciągu są odkrywane nowe znaleziska w Jerozolimie i wszędzie na terenach Ziemi Obiecanej, które jednoznacznie potwierdzają wielotysięczną historię tego narodu w tym punkcie świata. Na monetach z 1-2 wieku naszej ery są żydowskie napisy: „Do oswobodzenia Jerozolimy”.

Sekretarz Stanu, J. Kerry w swoim 70 minutowym przemówieniu miał czelność twierdzić, że budowanie domów przez Żydów jest objawem takiego samego terroryzmu jak terroryzm arabskich Muzułmanów, którzy wysadzają w powietrze samochody i autobusy oraz – jak rzeźnicy mordują Żydów i Chrześcijan. Tak zdegradowana filozofia nie jest nowością. W czasach Nechemiasza, gdy Żydzi wrócili z babilońskiej niewoli pra-ojcowie tych samych arabskich pokoleń próbowali zabronić Żydom odbudowania Jerozolimy. Prorok Nechemiasz pisze: „…zwierzchnicy nie wiedzieli, dokąd poszedłem i co zamierzam zrobić; dotąd bowiem nie wyjawiłem tego Żydom – ani kapłanom, ani możnym, ani zwierzchnikom, ani innym urzędnikom. Ale teraz rzekłem do nich: «Widzicie nędzę, w jakiej się znajdujemy: Jerozolima jest spustoszona, a bramy jej spalone ogniem. Chodźcie, odbudujmy mur Jerozolimy, abyśmy nie byli nadal pośmiewiskiem!» I wyjawiłem im, jak łaskawie ręka Boga mojego czuwała nade mną; również słowa, które mi król powiedział. A oni powiedzieli: «Dalej! Budujmy!» I nawzajem zachęcali się do dobrej sprawy. Gdy tylko Choronita Sanballat i ammonicki sługa Tobiasz, i Arab Geszem to usłyszeli, lżyli nas i wytykali nam, mówiąc: «Co znaczy to, co poczynacie? Czy podnosicie bunt przeciw królowi?» I odpowiedziałem im: «Sam Bóg niebios nam poszczęści. A my, słudzy Jego, zabierzmy się do odbudowy: wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jerozolimie»”. (Ks. Nechemiasza 2:16-20) Zauważmy, Nechemiasz nie mówi, że namówi Żydów do walki, do powstania. Plemionom Choronitów, Ammonitów i Arabów Nechemiasz powiedział: „…wy natomiast nie macie udziału, prawa ani pamiątki w Jerozolimie”. Innymi słowy: 1. nie macie żadnych biblijnych podstaw, 2. nie macie żadnych religijnych podstaw oraz 3. nie macie żadnych praw fizycznych nad Jerozolimą.

Powtórzę jeszcze raz, nikt poza Izraelem nie ma fizycznego udziału, nie ma żadnego legalnego prawa oraz żadnej podstawy duchowej ani historycznej w Jerozolimie. Ani tzw. „Palestyńczycy” ani Watykan, którego Papież Franciszek nie może się doczekać momentu, by zasiąść na tronie Dawida w Jerozolimie, ani żadna światowa instytucja, włącznie z ONZ nie ma legalnego prawa, nie ma żadnego fizycznego udziału, ani nie ma żadnych religijnych podstaw własności tego Miasta.

Dla Prezydenta Obamy, Sekretarza Stanu, J. Kerry oraz wszystkich, którzy mają nerw walczyć przeciwko Izraelowi, a w szczególności przeciwko Jerozolimie mam następujące przesłanie, cytuję: „Wyrok. Słowo Pana o Izraelu. Wyrocznia Pana, który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. W owym dniu sprawię, że przywódcy judzcy będą jak kocioł na ogniu i jak żagiew płonąca wśród snopów; i wyniszczą wszystkie sąsiednie ludy na prawo i lewo. Jednak Jeruzalem pozostanie nadal na swoim miejscu. W owym dniu sprawię, że wszystkie ludy, które targnęły się na Jeruzalem, będą zniszczone”. (Ks. Zachariasza 12:1-3, 6 i 9) Słowa żywego Boga zawsze się spełniały. Spełniają się na naszych oczach i będą się wypełniać w geo-politycznych realiach całego świata. Na dzień 15 stycznia 2017 planowana jest Międzynarodowa Konferencja Pokojowa w Paryżu. Damaszek jest w ruinach Alepo i Mosul  są niemal zrównane z ziemią, W ostatnich 5 latach w samej Syrii ponad pół miliona ludzi było zamordowanych, jednak światowi liderzy nie są zainteresowani tymi zbrodniami na ludzkości. Natomiast są obsesyjnie zaangażowani statusem Jerozolimy. Jest ciekawe, że arabskie narody nie są aż tak zaabsorbowane Jerozolimą z powodu ich własnych problemów między dwu głównymi ugrupowaniami religijnymi Islamu, Sunitów oraz Szyitów. Dla niektórych z nich (np. Arabia Saudyjska, w antycznych czasach znana jako Szeba i Dedan)  Izrael jest bardziej wiarygodnym sojusznikiem przeciwko wzrastającej sile Iranu. Jest przejrzyście widzialny wysiłek ze strony Ameryki oraz Europy w konstruowaniu oraz dążenie do realizacji jakiegoś programu, za pomocą którego można by podzielić Jerozolimę.  W Piśmie Świętym czytamy, że Bóg wie o tym. Bóg nie tylko wie, ale ostrzega, że wszyscy, którzy planują podział Jerozolimy: „…dotkliwie się pokaleczą”. Nie ma podobnego miasta na całym ziemskim globie, o którym sam Bóg powiedział: „Nie masz racji Szatanie. Jerozolima jest miastem, które ja wybrałem…” (Ks. Zachariasza 3:2)   W Piśmie Świętym powtarza się bardzo ciekawa wypowiedź samego Boga: „Od dnia, w którymclip_image00691wyprowadziłem mój lud z ziemi egipskiej, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela żadnego miasta do wybudowania domu, by Imię moje w nim przebywało, […] ale wybrałem Jerozolimę, aby tam było moje Imię…”. (2 Księga Kronik 6:5-6) W innym cytacie czytamy: „Umocnił się więc król Roboam w Jerozolimie i panował […] w Jerozolimie, w mieście, które wybrał Pan ze wszystkich pokoleń izraelskich, aby tam umieścić swe Imię”, (2 Księga Kronik 12:13) oraz „…Bóg powiedział do Dawida i do syna jego Salomona: ‘W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki’”, (2 Księga Kronik 33:7), a także „…Pan powiedział: ‘W Jeruzalem kładę moje imię’”. (2 Księga Królewska 21:4) Bóg jednoznacznie i wyraźnie stwierdza, że Jego imię położone w Jerozolimie jest znakiem i zarazem dowodem własności tego miasta. Wszyscy uczestnicy Pokojowej Konferencji w Paryżu przed obradami powinni zaznajomić się z powyższymi cytatami. Ponieważ walcząc przeciwko Izraelowi i przeciwko Jerozolimie podejmują się walki przeciwko samemu Bogu. To jest największa głupota oraz największe zwiedzenie.

Jest interesujące, że zgodnie z proroctwem, które brzmi: „…wszystkie narody, które targnęły się na Jerozolimę…”, dosłownie wszystkie narody zgromadzą się w Paryżu, by decydować o losach Jerozolimy. Następnie po jakimś czasie wszystkie narody zgromadzą się w Jerozolimie zgodnie z proroctwem: „Oto nadejdzie dla Pana dzień, kiedy twoje bogactwa rozdzielać będą u ciebie. Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. W owym dniu dotknie stopami Góry Oliwnej…”. (Ks. Zachariasza 14:1-4)

Według tego proroctwa, Jerozolima w końcu upadnie. Siły zbrojne Izraela, samoloty F-35, czy czołgi nie będą w stanie ochronić państwa oraz miasta Jerozolimy. Jednak we tej sytuacji sam Bóg będzie walczyć o Izrael. Jest również ciekawe, że zgodnie z proroctwem połowa miasta pójdzie na wygnanie. Druga połowa pozostanie. Jest otwarte pytanie, która połowa pójdzie na wygnanie, tzw. „palestyńska”, czy żydowska? Obecnie konspiracja przeciwko Izraelowi oraz Jerozolimie jest konstruowana w sferze dyplomatycznej. Nadchodzi jednak czas, gdy to wszystko wypełni się w realiach fizycznych. To wszystko nastąpi po porwaniu kościoła, którego niektórzy Chrześcijanie oczekują. Wtedy nastąpi siedmio-letni okres Wielkiego Ucisku, po czym stopy Chrystusa dosłownie dotkną fizycznie Górę Oliwną. Jezus przyjdzie powtórnie na ziemię wraz z Porwanym wcześniej Kościołem. Jerozolima stanie się prawdziwie wolnym miastem na okres 1000 lat rządów Chrystusa na ziemi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s