30 Sekund Do Dwunastej (71) “Dobra Nowina”

Na całym świecie okres ostatnich dni kalendarzowego roku jest okresem, o którym mówi się, że jest to jedno z największych świąt roku. Mówimy o święcie Bożego Narodzenia (ang. Christmas). Jest dla wielu ogólnie wiadomo, dlaczego obchodzimy to święto pomimo skoncentrowanych wysiłków, których celem jest zniekształcenie oraz wymazanie z naszej świadomości prawdziwego powodu przyjścia Jezusa na ten świat. W księdze Izajasza 9:5-6 czytamy, cytuję: „ Dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany. Władza [jest to bardzo interesujące…], władza spocznie na jego ramieniu i nazwą go: ‘Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju’.” W tej samej księdze Izajasza 7:14 czytamy: „…sam Pan da wam znak: panna pocznie i porodzi syna. Nazwie go imieniem ‘Emanuel’, co oznacza ‘Bóg z nami’.”           

Nie jest dla mnie zrozumiałe, dlaczego ktoś nie chciałby obchodzić Świąt Bożego Narodzenia. Jest faktem, że (nie wspominając innych światowych religii, czy filozofii takich jak Buddyzm czy Ateizm) wśród Chrześcijan(!) są tacy, którzy nie obchodzą tych świąt. Świąt Bożego Narodzenie nie obchodzą między innymi: 1. Mormoni (w Polsce jest to grupa wielkości około 1500 członków), 2. Świadkowie Jahwe,  którzy nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, 3. Ogólnoświatowy Kościół Chrystusa, 4. Grupy religijne Amiszów, oraz 5. Brytyjskie Grupy Żydowskie zwane Armstroniści…

Jednym z argumentów jest, że Święto Bożego Narodzenia połączone jest z pogańskimi świętami. W tym samym czasie obchodzone były święta przesilenia zimowego, Rzymskie Saturnalia  – święta rolnictwa. Z historii wiemy, że Chrześcijanie 3-ego wieku zaadoptowali pogańskie święta do swoich celów… Jest jednak pytanie; dlaczego nie świętować jeden dzień w roku, gdy cały świat zwraca uwagę na osobę Jezusa; że przyszedł na świat, że się urodził „Bóg Wśród Nas”…       

Bardzo lubię ten świąteczny okres. Zwłaszcza muzykę. W mojej kolekcji kolęd mam ich ponad 60 z całego świata: rosyjskie, czeskie, niemieckie, francuskie, norweskie, angielskie, amerykańskie i oczywiście polskie. Są to same Kolędy z tekstami opartymi na biblijnym przekazie zdarzeń związanych z narodzinami Chrystusa. Mam w swej kolekcji świąteczną muzykę, która nie jest oparta na biblijnych tekstach, np. powszechnie znana popularna piosenka „White Christmas” z filmu pod tym samym tytułem. Takie piosenki ściśle łączącą się z tym okresem. Słyszymy je w mediach tylko w tym okresie świąt.                                                                                                                                       

Jest również faktem, że Święta Bożego Narodzenia są jednym z najbardziej ruchliwych okresów w roku, gdy mamy najwięcej dodatkowych zajęć takich jak przygotowania do świąt, organizowanie prezentów choinkowych –  zajęcia same w sobie dobre, ale przesuwające naszą uwagę z osoby Chrystusa na inne aspekty tego okresu.

Ewangelia Łukasza 2:1-20 przedstawia to co się zdarzyło następująco: „W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Mari czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

‘Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania’.

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Marię, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.”

Jestem głęboko przekonany pod specyficznym przewodnictwem Ducha Świętego i wierzę, że czasy, w których żyjemy, są to nie tylko Ostateczne Czasy, ale są to ostatnie chwile tych czasów. Stąd największym in najważniejszym – wydaje mi się – zadaniem jest dotrzeć do jak największej ilości ludzi, którzy w jakiś sposób tego nie zauważają. Żyją jakby w „pół-śnie”. Każda osoba powinna usłyszeć: człowieku, ratuj się; ratuj swoją rodzinę, swe dzieci, swych rodziców, swe wnuki, swych przyjaciół. Prostujmy swe ścieżki, porządkujmy swe sprawy z Bogiem, ponieważ są znaki „na niebie i na ziemi”, że Chrystus jest w drzwiach i przychodzi powtórnie, tym razem po swój kościół, tak jak to zapowiedział odchodząc z tej ziemi po zmartwychwstaniu.                                                                                                                                                                        Gdy kościół będzie „porwany”, również i Duch Święty, który był zesłany na ziemię w okresie Pięćdziesiątnicy i jest do dzisiaj z nami, będzie z ziemi zabrany. Duch Święty, który jest również znany jako Ten, który powstrzymuje, poskramia i hamuje działanie Przeciwnika. Słowo „Przeciwnik” jest dosłownym tłumaczeniem nazwy super-anioła strąconego w przeszłości z powodu grzechu pychy, Szatana.  Ludzie, którzy nie będą porwani i pozostaną na ziemi, natychmiast zauważą różnicę… Czytaj Pismo Święte. W nim znajdziesz wszystkie szczegóły, o których mówię…                                                                   

Nasuwa się pytanie: dlaczego z każdym mijającym rokiem, z każdym następnym dniem coraz bardziej widać znaki wojny nie tylko przeciwko świętu Bożego Narodzenia ale również przeciwko Chrześcijanom? Nie powinno to nas dziwić, ponieważ sam Chrystus powiedział, cytuję: „…dla imienia mego będą was nienawidzić.” Będą nas nienawidzić ponieważ Jezus jest objawiony w naszym życiu. Z tego powodu wcale nie musimy się starać o przyjaźń ze światem. Co więcej „przyjaźń ze światem” prowadzi do nieprzyjaźni z Bogiem. Księga Izajasza 5:20 mówi: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem; którzy zamieniają ciemność w światłość a światłość w ciemność; zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz”. Biada im, lub inaczej przeklęci są ci co w ten sposób zmieniają podstawowe pojęcia. Z tego przekleństwa wynika i jest dla nich naturalne, że można obrażać Chrześcijan, a zarazem „broń Boże”, aby nie obrazić Muzułmanów. W jednym z amerykańskich popularnych programów telewizyjnych komentator publicznie zwrócił uwagę w wywiadzie: „…nie chcemy [biblijnych] cytatów o Narodzeniu Bożym ponieważ to obraża naszych muzułmańskich widzów”. W ten sposób obchodzenie świąt Bożego Narodzenia jest dowodem nietolerancji dla świata. Największe w roku święto Chrześcijan ich obraża..? Mamy więc usunąć Chrystusa ze Świąt Bożego Narodzenia, aby inne religie nie miały powodu do obrazy..?      

Jest interesujące, że Dobra Nowina nie jest w swej naturze tolerancyjna w obecnym, liberalnym znaczeniu tego słowa. I to jest główny powód dlaczego świat chce się jej pozbyć. Obecnie nawet w niektórych kościołach części Biblii dotyczące np. homoseksualizmu nie mogą być cytowane. Są nazywane „mowami nienawiści”. Jednak Biblia wyraźnie mówi, że „…ci co praktykują homoseksualizm nie mają wstępu do niebios”. To nie jest interpretacja.  To jest jasny, jednoznaczny cytat. Nagle jest to również „mowa nienawiści”. Dlaczego tak jest? Ponieważ obwieszczenie przyjścia Zbawiciela sugeruje, że człowiek potrzebuje zbawienia. W rozmowie z dwu kobietami (lesbian) szybko było jasne, że wierzą w Jezusa i spodziewają się być w niebie. Jak na to odpowiedzieć..? Najbardziej właściwą odpowiedzią jest, że nawet demony wierzą w Jezusa i drżą przed nim. To, że homoseksualiści wierzą w Boga nie jest równoznaczne z tym, że mają prawo do bezkarnego łamania podstawowych praw Bożych ponieważ w ostatecznym rozrachunku, zgodnie z ich filozofią życia „wszyscy dobrzy ludzie pójdą do nieba”. Jednak to nie jest prawda…          

W 2-im Liście Apostoła Piotra 3:3-7 czytamy: „Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić: ‘Gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.’ Obstając przy tym  przeoczają, a w amerykańskim tłumaczeniu: „rozmyślnie, z premedytacją przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi.” To jest dokładnie o czym tacy ludzie z premedytacją nie chcą słyszeć, odrzucają Chrystusa i zabraniają innym słuchania. Rozmyślnie o tym zapominają… Jeśli jest „Dzień Sądu” jest również Sędzia. Jeśli jest Sędzia, to oznacza, że jest ten, który złamał prawo. Jeśli jest Zbawca, jest również grzesznik. Grzesznikami jesteśmy wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu.          

W moich obserwacjach jestem coraz bardziej przekonany, że Dzień Sądu jest bliżej niż ktokolwiek z nas to sobie wyobraża. Jest bardzo ważne aby „zła wiadomość”, wiadomość sądu była głoszona najpierw. Przykład: w lecącym samolocie pilot mówi: ‘Mam złą i dobrą wiadomość. Najpierw zła: straciliśmy silniki i samolot spadnie. A teraz dobra wiadomość. Dla każdego jest spadochron i to są instrukcje…’. Gdyby w tym przykładzie pilot zaczął od dobrej wiadomości, wiele z pasażerów nie zwróciłoby uwagi na to. Lub nawet wyśmialiby pilota: „Po co zakładać spadochron i siedzieć niewygodnie w samolocie aż do lądowania”? Podobnie Dobra Nowina dla wielu nie ma wielkiego znaczenia dopóki nie znają oni realnego zagrożenia. Inaczej, im bardziej groźną jest zła wiadomość, tym bardziej zbawczą jest Dobra Nowina. Jeśli mam wiadomość i jestem świadomy, że samolot mojego życia w tym świecie przeznaczony jest na nieuchronne zniszczenie, to „przyoblekę się w spadochron” Chrystusa i Jego sprawiedliwość, aby być zbawionym. I to jest Dobra Nowina. Nowina Nadziei. Nowina Bożego Narodzenia. Jest to wiadomość o pokoju, pocieszeniu, dobrej woli, szczodrobliwości , miłosierdziu, wielkiej radości dla wszystkich..!

Dla tych co są w Chrystusie Święta Bożego Narodzenia mają wielkie znaczenie. Dla wszystkich innych są to tylko święta.., jak każde inne… Dla tych co są w Chrystusie Dobra Nowina jest dobrą. Dla tych co nie są w Chrystusie ta sama Nowina jest złą wieścią. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, zginiesz. Jest to więcej złej wiadomości dla tych, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, gdy przyszedł pierwszy raz. Za drugim razem Jezus nie przyjdzie jako bezbronne dziecię jak również nie przyjdzie jako Zbawiciel umierający na krzyżu. Następnym razem przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów i „…każde kolano się ugnie”. Nie jest lepiej ugiąć kolano dzisiaj…?

Zgodnie z tradycją Święta Bożego Narodzenia obchodzimy 25 Grudnia każdego roku. Jednakże Jezus urodził się w innej dacie. Są teolodzy, którzy obliczają precyzyjnie datę Jego urodzin. Zgodnie z tymi obliczeniami jest obecnie wiadomo, że urodził się on 11-go Września w 3-cim roku przed zmianą epok. Obliczenia są w oparciu o tekst Biblii.

Jezus przyszedł na świat w nocy. Drugi raz przyjdzie po swój kościół, cytuję: „…jak złodziej w nocy”. Innymi słowy do końca nie będziemy znać godziny. Za pierwszym razem Jezus przyszedł by umrzeć, za drugim razem Jezus przyjdzie by zabrać tych, którzy „narodzili się na nowo” i nigdy nie umrze. To jest powód dlaczego w tym sezonie święcimy Narodziny naszego Zbawcy. Święta te byłyby niekompletne, gdyby nie było krzyża i zmartwychwstania. W Chrystusie Boży Plan Zbawienia Ludzkości – Ciebie i mnie -został przygotowany i wykonany. Do nas należy tylko przyjąć ten plan tak jak dzieci przyjmują choinkowe prezenty dopóki jeszcze jest czas, który możemy określić słowami  „30 Sekund Do Dwunastej” na Bożym zegarze historii świata…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s