30 Sekund Do Dwunastej (48) “Prozaiczny Grad”

(Poniższy tekst był opublikowany pierwszy raz  na radiostacji 1490AM dnia 3 lipca, 2016 r.)

Biblijne proroctwa opisują nadchodzącą historię z szokującymi detalami. Pismo Święte jest jedyną księgą na świecie, której proroctwa wypełniają się ze 100%-ową dokładnością. Nie istnieje żaden inny system religijny poza Judeo-Chrześcijańskim, który miałby podobne roszczenia. Niemal jedna trzecia tekstu biblijnego jest w swej naturze prorocza. Są również opisy historyczne tak precyzyjne, że na ich podstawie  różne dziedziny wiedzy bazują swój rozwój, np. w żegludze czy w dziedzinie archeologii  Bliskiego Wschodu. Przez ponad 20 wieków teolodzy i sceptycy z różnych środowisk oraz narodów we wszystkich pokoleniach debatowali i do dziś dyskutują o prawdach zawartych w Piśmie Świętym.

yearly-global-natural-disasters

Liczba Globalnych Naturalnych Katastrof.

Jednym z przykładów jest liczba wzrastających naturalnych katastrof na świecie. Jest ciekawe, że w latach od 1950 do 1963 było ich przeciętnie 25-50 rocznie. W latach 1964 do 1975 ich ilość wahała się między 50 a 80 rocznie. Od tego czasu ilość tych katastrof zwiększa się niemal w tempie wykładniczym. Jest to zgodne z proroctwami Pisma Świętego, które stwierdza, że w okresie Czasów Ostatecznych zwiększy się ilość oraz intensywność naturalnych katastrof podobnie jak zwiększają się bóle porodowe. W Ew. Łukasza czytamy: Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie”. (Ew. Łuk. 21:11)

 284742011

Trendy Globalnych Katastrof: Trzęsienia Ziemi, Temperatury, Powodzie, Tornada i Cyklony

W Ew. Marka czytamy: „…będą też miejscami trzęsienia ziemi, a także głód i zamęt. To jest początek boleści”. (Ew. Marka 13:8) Nawet grad ostatnio spada znacznie większy. W ostatnich dniach czerwca w Szwecji spadł grad wielkości 6-8 cm. Taki grad ma wagę około 20 dekagramów i spada z prędkością około 88 mil/godz., czyli około 142 km/godz. Pismo Święte mówi o gradzie, który będzie mieć wagę jednego talentu, cytuję: „I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka”. (Apokalipsa Jana 16:21) Za pomocą prostych matematycznych kalkulacji znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie będą bluźnić Bogu z powodu prozaicznego, wydawałoby się gradu? Waga jednego talentu z czasów biblijnych wynosi około 35 kg. Jeśli 8-mio centymetrowy grad waży około 20 dekagramów, to 35-cio kilogramowy grad będzie mieć średnicę o wielkości minimum 140 do 170 cm.

Żadna wolnostojąca konstrukcja na świecie nie jest obliczona na przetrwanie takiego gradu. Do tej pory największe kule gradu osiągały 20 cm średnicy i ważyły około 90 dekagramów. Jest oczywiste, że w obecnych czasach ludzkość „pomaga” Bogu w wypełnianiu tego proroctwa poprzez rozpylanie różnych metali oraz innych substancji w stratosferze w procesie zwanym krótko „Chemtrails”. Tysiące ton rozpylanych substancji muszą kiedyś spowrotem wrócić na ziemię i ogromnej wielkości grad może być jedną z form tego procesu. Może to jest jeden z powodów dlaczego na całym świecie buduje się podziemne, potężne schrony. Największe bunkry są w Rosji w górach Ural. Szwajcaria ma podziemne bunkry gotowe dla każdego obywatela kraju. W USA same drogi wewnątrz największych bunkrów mają setki kilometrów długości, ale będą służyć jedynie części elitarnej amerykańskiego społeczeństwa.

Bunkry i podziemne prywatne i rządowe schroniska są świadectwem i wypełnieniem innego proroctwa z ust Chrystusa, które mówi o ich istnieniu w Czasach Ostatecznych, cytuję: „ Idą dni […], gdy zaczną mówić do gór: Padnijcie na nas! A do pagórków: Przykryjcie nas!” (Ew. Łuk. 23:29-30). Natomiast w Apokalipsie Jana czytamy: „Królowie ziemscy i możnowładcy, bogacze, wodzowie i mocarze, każdy niewolnik i każdy wolny ukryli się w jaskiniach i skałach górskich. I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka; Bo nadszedł wielki dzień jego gniewu. I któż może się ostać?” (Apokalipsa Jana 6:15-16)

Moim pytaniem jest: jeśli setki proroctw spełniają się dosłownie na naszych oczach; proroctw, które nie mogły się wypełnić 50 czy 100 lat temu, to dlaczego nie wierzyć słowom całego Pisma Świętego? Pismo Święte zaznacza jednoznacznie, że na świecie nie ma nikogo, kto by nie zgrzeszył. Kulminacyjnym punktem grzechów ludzkości będzie Wielki Ucisk przepowiedziany w Apokalipsie Św. Jana. Nastąpi on po ujawnieniu Antychrysta. Jednakże Antychryst, który będzie ujawniony po porwaniu kościoła będzie potrzebować jakiś czas do konsolidacji systemów władzy na całym świecie. W dobie elektronicznej komunikacji jest to możliwe w ciągu kilku godzin, ale może trwać nawet latami. Kiedykolwiek by to nie było, jest oczywiste, że ostateczna władza jednego osobnika w ludzkiej formie – Antychrysta doprowadzi do Wielkiego Ucisku, o którym mówił Jezus, cytuję: „…Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie…”. (Ew. Mateusza 24:21)

Jezus powiedział: „Mówię wam teraz co się zdarzy zanim to [wszystko] się wydarzy, abyście wierzyli, gdy to się stanie…”. (Ew. Jana 13:19) Gdy to wszystko zaczniemy postrzegać, wtedy należy podnieść głowy ponieważ „…nasze wybawienie jest blisko”. Muszą to być bardzo ważne słowa, ponieważ są one zapisane nie w jednej, ale w trzech ewangeliach: w Ew. Mateusza 24:33, w Ew. Marka 13:29 oraz w Ew. Łukasza 21:31.

Ponieważ Boże proroctwa się wypełniają wiele ludzi, którzy do tej pory lekceważyli słowa samego Boga jest obecnie w stanie szoku, bojaźni, niepewności. Ponieważ biblijne proroctwa są prawdziwe, lub inaczej potwierdzone we współczesnej historii świata, to główna myśl Pisma Świętego, że 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. Jest to niezmiernie ważne; problem oddzielenia człowieka od Boga został rozwiązany nie przez człowieka. Został rozwiązany przez Boga! Jest to wyjątkowa idea, ponieważ w żadnym innym systemie religii świata nie jest znana.  Co więcej, kości liderów wszystkich religii  świata od Buddyzmu do Islamu spoczywają w ich grobach. Jedyny pusty grób jest to grób Chrystusa. W naszym obecnym stanie; w stanie grzechu ciągle oddzielającego nas od naszego Stwórcy, kochającego Boga-Ojca:

1. Najpierw musimy zauważyć, że mamy problem, grzech. List Apostoła Pawła do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” Fragment ten mówi o konsekwencjach grzechu: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List Apostoła Pawła do Rzym. 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga w wieczności w przeciwieństwie do Bożej łaski!

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). Jezus był ukrzyżowany z dwu łotrami, bandytami. Jeden z nich ze swego krzyża urągał Chrystusowi. I zginął na krzyżu oraz zginął na wieczność. Drugi z nich dostąpił zbawienia w tak krytycznym momencie swego życia pomimo, że wisząc na krzyżu obok Chrystusa już nie miał czasu na „poprawienie” swojego losu np. przez uczynki. Jego sytuacja wyraźnie obrazuje Bożą Łaskę, która w każdej chwili jest osiągalna przez każdego, kto – jak łotr na krzyżu – zawoła: „Wspomnij na mnie, Panie…”. I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie… Konsekwencje decyzji ujawniają się nie tylko w obecnym życiu, ale pozostają na wieczność.  Zauważmy, na minuty przed śmiercią Chrystus temu łotrowi nie powiedział, np: „Musisz odpokutować w czyśćcu np. 1500 lat, a potem zobaczymy…”. Nawiasem idea czyśćca nie jest biblijna. Znana jest Katolikom oraz Muzułmanom i pojawiła się znacznie później od czasu, gdy powstał Nowy Testament Pisma Świętego. Chrystus mu powiedział: „Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju”. Rozmowa ta jest zarejestrowana w Ew. Łuk. 23:40-43. Jeśli Jezus gwarantował łotrowi na krzyżu raj natychmiastowo oraz bez-warunkowo, to czy tobie będzie stwarzać utrudnienia w przyjęciu zbawienia, gdy o to poprosisz? Absolutnie nie. Zbawienie jest możliwe w każdej chwili temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. Następnie, w Liście Apostoła Pawła do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Ciebie do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”. 

4. Ostatnia część drogi do zbawienia według Listu św. Pawła do Rzymian dotyczy tego, co wynika ze zbawienia. List do Rzymian 5:1 ma wspaniałe przesłanie: „Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Przez Jezusa Chrystusa możemy przeżywać z Bogiem relację pełną pokoju. List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas, nigdy nie będziemy ukarani za nasze grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Opisane wyżej cztery etapy procesu zbawienia mogą być tak proste jak następująca, krótka modlitwa: „Boże Ojcze, wierzę, że posłałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, by umarł na krzyżu za moje grzechy. Wierzę, że On umarł i zmartwychwstał. Wierzę, że przychodzi wkrótce by sądzić żywych i umarłych. Boże Ojcze, żałuję za moje winy. Przebacz mi, proszę wszystkie grzechy. Zamieszkaj w mym sercu i uczyń mnie swoim dzieckiem w imieniu Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Teraz przyjmuję Twój dar łaski w imię Jezusa Chrystusa, Amen!”

67 prostych słów wypowiedzianych z wiarą i świadomością, że Bóg i całe niebo raduje się w tym momencie z powodu twego aktu…W ten sposób narodziłeś, lub narodziłaś się drugi raz. Dokładnie tak jak Jezus to wytłumaczył faryzeuszowi o imieniu Nikodem w nocnej rozmowie (Ew. Jana 3:1-21). Narodziłeś się w Bożej rodzinie na wieczność.

Od tego momentu zaczyna się Twoja największa przygoda – życie z Bogiem. Przede wszystkim zacznij czytać Pismo Święte. W nim znajdziesz odpowiedzi na wszystkie twoje pytania. Pytaj Boga w modlitwie. On Ci odpowie: 1. przez specyficzne słowa Pisma Świętego, 2. przez zmiany w Twoim sposobie życia, które sam zauważysz oraz zauważą szybko Twoi bliscy i znajomi oraz 3. przez okoliczności życiowe…

Szukaj również kościelnej wspólnoty z ludźmi, którzy – jak ty – narodzili się na nowo i chcą pogłębiać miłość i znajomość Boga. Są kościoły, w których czyta się wspólnie Pismo Święte całymi rozdziałami. Uczestnictwo w takim kościele da Ci wiele satysfakcji i wzrostu Twego ducha, poznania Boga i Jego Miłości…

Dzisiaj możesz mieć pewność dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. A wszyscy oczekujemy przyjścia Króla-Królów i Pana-Panów, Jezusa Chrystusa, który obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Dlatego jeśli oczekujesz przyjścia Pańskiego z radością pamiętaj, że nastąpić ono może w czasie krótszym niż „30 Sekund Do Dwunastej” na Bożym zegarze historii ludzkości…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s