30 Sekund Do Dwunastej (49) “Ramadan, Izrael”

Poniższy tekst był opublikowany pierwszy raz  na radiostacji 1490AM dnia 10 lipca, 2016 r.

Po głosowaniu Anglików w sprawie wycofania kraju z Europejskiej Wspólnoty Francja wraz z Niemcami przygotowali plan reformy wspólnoty, który przewiduje głęboką integrację pozostałych członków. Przypuszcza się, że jeśli proponowany dokument byłby wprowadzony w życie, umożliwi im stworzenie jednego super-mocarstwa europejskiego w miejsce luźniejszego związku krajów europejskich, jaki istniał do dzisiaj. Powołanie do istnienia silnie zintegrowanej struktury europejskiej bezpośrednio wiąże się z proroctwami księgi Daniela oraz Apokalipsy Jana oraz jest jednym z etapów wprowadzania tzw. Nowego Porządku Świata (ang. New World Order), który staje się faktem historycznym w Czasach Ostatecznych oraz jest opisany na kartach Pisma Świętego.

Tymczasem zakończył się święty dla Muzułmanów miesiąc Ramadan, który trwał od wieczora 5-go czerwca do wieczora 5-go lipca. Tzw. „Pokojowa Religia Islamu” wpisała się w historię następnym, wyjątkowym sukcesem. W ciągu jednego miesiąca w imię Islamu Muzułmanie dokonali 238 ataków terrorystycznych, w których zginęło 1850 ludzi. Rannych nikt nie liczy. Wszystkie pozostałe religie świata  nie zaatakowały nikogo oraz na całym świecie nie zginęła ani jedna osoba w imię żadnej innej religii. Ci, którzy zwani są „islamofobici” nie zaatakowali ani razu oraz z powodu „islamofobii” nie zginęła ani jedna osoba na całym świecie. Gratulujemy Muzułmanom sukcesu na miarę ludzkości..! Natomiast wszystkich sympatyków Islamu należałoby wysłać z biletem tylko w jedną stronę na tereny pod patronatem Islamu… Np. takich sympatyków, jak obecna administracja Białego Domu, która nie jest w stanie wyksztusić wyrażenia politycznego „radykalny Muzułmanin”.

Jest to jeszcze jeden powód nowego zjawiska. Dotychczasowe terrorystyczne ataki Muzułmanów w Europie oraz w Północnej Ameryce były komentowane przez polityków oraz media jako ataki przemocy, jako rezultat nienawiści w środowiskach chrześcijańskich oraz jako rezultat powszechnie posiadanej broni przez cywilów. Natomiast ci sami politycy oraz media nigdy nie dostrzegają powiązania terrorystycznych ataków z tzw. „Pokojową Religią Islamu”. Tym nowym zjawiskiem jest zmiana strategii terrorystów Islamu. Zgodnie z artykułem z dnia 27-go czerwca 2016-go r. w wydawnictwie The Daily Caller” dowiadujemy się, że Al-Qaida ma dość amerykańsko-europejskiej propagandy. W tym celu, cytuję: „…al-Qaida zaleca ataki na białą część amerykańskiej populacji, aby Obama nie mógł więcej nazywać muzułmańskich ataków w imię Islamu zwykłymi kryminalnymi wybrykami lub przypadkami zwykłej nienawiści”. Nowa strategia Muzułmanów pojawiła się w wyniku strzelaniny Omara Mateena w nocnym klubie w Orlando. Pomimo, że Mateen wyrażał wsparcie dla Stanu Islamu oraz terroryści ISIS zaakceptowali jego lojalność, Prokurator Generalny USA, Loretta Lynch nie była zdolna wyksztusić, że był to akt islamskiego terroru. Zamiast nazwać rzecz po imieniu skompromitowana biurokratka, Loretta Lynch stwierdziła, że, cytuję: „…prawdziwe motywy mordercy mogą nigdy nie być poznane…”. Taka postawa amerykańskich polityków i urzędników administracji jest dowodem „potężnego zwiedzenia”, które sam Bóg posyła na świat. To mydlenie oczu, uporczywe kreowanie fikcyjnych faktów w obecnych Czasach Ostatecznych jest opisane w proroczych słowach Apostoła Pawła do Tesaloniczan. Gdy Prokurator Generalny USA, Loretta Lynch przed kamerami stwierdziła, że jedynym rozwiązaniem problemu podobnych ataków jest okazanie większej miłości islamskim mordercom, śmiało możemy zapytać: na jakiej planecie Loretta Lynch żyje, gdzie oraz w jaki sposób można się doszukać w jej wypowiedziach choćby najmniejszego związku z realiami tych terrorystycznych ataków?

Terroryści Islamu są zdegustowani amerykańsko-europejską propagandą o „pokojowej naturze” religii Islamu i dlatego przyszłe ataki będą dokonywane na białej populacji. Jednak poprawność polityczna nigdy nie zezwoli na złożenie winy za terroryzm na Islam. Nigdy! Dotyczy to nie tylko obecnego Prezydenta USA, B.H. Obamy, ale również przyszłego prezydenta, jak również poprzedniego Prezydenta G. W. Busch’a, który tuż po ataku w dniu  9-11-2001  miał nerw powiedzieć, że Muzułmanie i Chrześcijanie wielbią tego samego Boga. To było bezczelne kłamstwo. My Chrześcijanie nie wielbimy tego samego Boga co Muzułmanie. Allah jest fałszywym bożyszczem, Muhammad jest z gruntu fałszywym wieszczem, a Islam jest fałszywą religią. Jezus powiedział wyraźnie i jednoznacznie, cytuję: „Odpowiedział mu Jezus: ‘Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie’”. (Ew. Jana 14:6) To jest wyłączna, zastrzeżona i ekskluzywna rzeczywistość.

Nie ma miejsca na jakąś dodatkową filozofię fałszywego proroka Mohammeda ponieważ Chrystus JEST Jedną, JEDYNĄ, drogą do swego Boga-Ojca Świętego. Prawdziwe Chrześcijaństwo wyklucza inne religie włącznie z Islamem. Jest niesamowita różnica między Chrześcijanami a Muzułmanami. Wyznawcy Islamu działają w posłuszeństwie do Koranu mordując masowo “infidelów”, tj. każdego, kto nie jest wyznawcą Islamu. Jeśli jakikolwiek Chrześcijanin zabiłby kogoś w imię chrześcijańskiej religii, byłby to akt nieposłuszeństwa słowom Pisma Świętego. I to jest główna różnica między tymi dwu religiami. Jest w Koranie ponad 100 wersetów nawołujących do mordu w imię religii Islamu. Natomiast 6-te przykazanie mówi: „Nie będziesz zabijał”, lub w bardziej poprawnym tłumaczeniu: „Nie będziesz mordować”. (2 Mojżeszowa 20:13) To przykazanie jest jednoznaczne…

Na Bliskim Wschodzie Muzułmanie nie mogą znieść Izraela, tym bardziej, że zgodnie z raportem z dnia  1-go lipca 2016-go r., który ukazał się w The Times Of Israel, Turcja negocjuje szczegóły ugody z Izraelem w sprawie przesyłania izraelskiego gazu ziemnego do Europy za pomocą tureckich gazociągów. Z tego powodu nagle Putin stara się ocieplić stosunki z Turcją poprzez zniesienie ograniczeń w podróżowaniu oraz przez wznowienie ko-operacji handlowej z Turcją. Te geo-polityczne zmiany mają znaczenie w innym wymiarze. Wydaje się, że te wydarzenia zmierzają w jednym kierunku, tj. mają prorocze znaczenie, zwłaszcza w odniesieniu do Izraela. Możemy powiedzieć, że Izrael jest i zawsze będzie jakby proroczym zegarem Boga. Gdy zastanowimy się, zauważymy, że wszystko co dzieje się wewnątrz oraz wokół Izraela wiąże się ściśle z proroctwem 38 rozdziału Ks. Ezechiela. Wszystko dzieje się z karkołomną prędkością. Niektórzy sugerują, że Gog w proroctwie 38-go rozdziału Ks. Ezechiela to nie jest Rosja; że Gogiem jest Turcja. Że Antychryst nie pojawi się ze wskrzeszonego Imperium Rzymskiego oraz z miasta leżącego na siedmiu górach (Rzym), ale raczej pojawi się ze środowiska Islamu, a bardziej precyzyjne będzie Turkiem. Najbliższa przyszłość pokaże. Jedno jest pewne: głównie Rosja oraz Iran (zgodnie z proroctwem rozdziału 38 Ks. Ezechiela) w czołówce wraz z Turcją, Libanem, Sudanem oraz Etiopią napadną wkrótce na Izrael. Natomiast, zgodnie z wersetem 13-ym tego rozdziału Sheba i Dedan (obecnie Arabia Saudyjska) będzie mieć przyjazne stosunki z Izraelem – Arabia Saudyjska ma obecnie dobre stosunki polityczne z Izraelem, Tarszisz (dzisiaj Wielka Brytania) będzie poza administracyjnymi wpływami Europy – stało się to rzeczywistością w ostatnich tygodniach po głosowaniu Anglików powszechnie znane jako „Brexit” oraz tzw. Młode Lwy (obecnie Ameryka) musi być zredukowana na światowej scenie do nie-istotnego, mało liczącego się statusu – obecne wpływy polityczne USA zwłaszcza na Bliskim Wschodzie są minimalne. Wszystko zdaje się wypełniać scenariusz, który został zarejestrowany i zachowany na kartach Pisma Świętego do naszych czasów. Scenariusz ten został zapisany w formie proroctwa ponad 2600 lat temu i wypełnia się na naszych oczach ze 100% dokładnością.

Dla wierzących jest to niezmiernie ekscytujące. Natomiast dla tych, co nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że 1. człowiek jest oddzielony od Boga, że 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i że 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski, który trwał ostatnie 2000 lat od momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza, cytuję: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji.

W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty przez swojego Syna, Jezusa daje nam szansę, podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł wzrastać w Chrystusie.

W następującym cytacie Pisma Świętego dwa razy jest zdanie: „Łaską bowiem zbawieni jesteście”. Przeczytajmy ten fragment Słowa Bożego w całości, cytuję: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych.  Byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował; nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (L. Do Ef. 2:1-9)                                                                                                                                          Jezus powiedział również: „Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, kto do Mnie przychodzi, nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym…”. (Ew. Jana 6:37-40) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA [powtarzam] MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak się osiąga zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”, cytuję: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić [powtarzam], abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s