30 Sekund Do Dwunastej (69) “Izrael Płonie”

Muzułmanie zamieszkujący oraz okupujący terytoria Izraela mają różne formy rozrywki. Jedną z nich jest obrzucanie kamieniami pojazdów na drogach w wyniku czego giną nawet dzieci. Zamieszki oraz starcia z policją i oddziałami IDF są inną formą rozrywki tzw. „Palestyńczyków”. Powszechnie znane są napady z nożami  np. na nie spodziewających się ludzi czekających na przystankach autobusowych oraz używanie różnych pojazdów w celu rozjeżdżania przechodniów. Najnowszą formą terroryzmu wewnątrz Izraela jest arson. Płoną dzielnice Hajfy, przedmieścia Jerozolimy i innych miast oraz pobliskie lasy i inne tereny Samarii i Judei, niepoprawnie nazywanych dzisiaj w mediach świata jako tzw. Westbank. W wyniku pożarów w okolicach Hajfy zginęło 42 ludzi oraz ponad 50 000 zostało ewakuowanych. Kilkunastu osobników było aresztowanych z powodu podpaleń. Premier Izraela, B. Netanyahu powiedział, że jednoznaczne dowody podpalania będą podstawą traktowania tych przypadków jako akty terroru.

jerusalem-in-fire

„Każdy pożar spowodowany przez podpalenie lub podżeganie do podpalania jest aktem terroru i będzie traktowany jako taki [akt]” – Premier powiedział dziennikarzom w Hajfie w pobliżu miejsca pożarów. Naftali Bennett, lider partii Jewish Home powiedział: „Tylko ci, do których ten kraj nie należy, są zdolni do jego palenia”.

jerozolima-w-ogniu
Według wstępnych statystyk ponad 50% pożarów w Izraelu jest z powodu celowego podpalenia. W piątek, 25 listopada 2016 r. Premier Netanyahu odwiedzając jedną z baz militarnych swego kraju powiedział między innymi:

haifa-in-fire

„Nie ma wątpliwości, że istnieją tutaj podstawy terroryzmu, [które będą] surowo karane. Istnieje cena za ten kryminalny akt, jest cena za terroryzm w formie podpalenia i my wiemy jak [tą karę] egzekwować”.

W przeciwieństwie do wielu innych, z powodu pożarów w Izraelu, świat ma pozytywne reakcje w stosunku do Izraela. W ostatnich dniach wylądowało 19 samolotów oraz 2 helikoptery wyposażone w sprzęt i personel potrzebny do gaszenia pożarów. Ta pomoc pochodzi między innymi z Cypru, Grecji, Włoch, Rosji, Kroacji, Francji, Hiszpanii, Azerbejdżanu, Ukrainy, USA, Kanady oraz Egiptu. Na liście innych krajów oferujących pomoc w gaszeniu wielkich pożarów wewnątrz Izraela są: Holandia, Białoruś, Anglia, Portugalia,  Szwajcaria, Dżordzia, Bułgaria, Rumunia, Czechy, Słowacja, Jordan i  Austria. Nawet Ahmud Abas, lider tzw. „Autonomii Palestyńskiej” wysłał 8 samochodów strażackich do Izraela.  Z tego powodu Premier Nekanyahu dziękując innym krajom za wsparcie wyróżnił lidera tzw. Palestyńczyków za jego humanitarny akt. Z drugiej strony sentyment wśród arabskich Muzułmanów jest przeciwny i wyraża się między innymi tańcami na ulicach oraz rozdawaniem słodyczy z powodu pożarów w Izraelu.

Wszystkim, którzy podżegają do podpalania i niszczenia Izraela oraz angażują się w tych aktach terrorystycznych należałoby przypomnieć biblijne proroctwa. Pierwszy raz cała ziemia była zniszczona potopem z powodu mieszania gatunków: ludzkiego z istotami anielskimi oraz upadku człowieka do tego stopnia, że ludzie myśleli oraz czynili zło, cytuję: „bez przerwy”. Drugi raz ziemia będzie zniszczona przez ogień.

Muzułmańscy arsoniści podpalający terytoria wewnątrz państwa Izrael wypełniają dosłownie proroctwo Amosa, cytuję: „Poślę ogień na Judę, który pożre pałace Jerozolimskie”. (Ks. Amosa 2:5) Płonące przedmieścia Jerozolimy oraz terytoria Judei są jednoznacznym wypełnieniem tego proroctwa. Jednak Bóg wykona sąd nad tymi, którzy niszczą Izrael  oraz którzy nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób budują podstawy do wypełnienia się proroctw przeciwko wszystkim, którzy życzą źle Izraelowi.

Wcześniej czy później wypełnią się proroctwa dotyczące różnych narodów, plemion i krajów, np. „Poślę ogień na mur Gazy, który pożre pałace jej”. (Ks. Amosa1:7), „Poślę ogień na Moaba, (dzisiaj Syria), który pożre pałace Karyjot i umrze Moab w huku, w krzyku i głosie trąby”. (Ks. Amosa 2:2) Miasto Damaszek jest nazwane po imieniu w następującym proroctwie: „Rozniecę ogień w murze Damaszku, który strawi pałace Benadadowe”. (Ks. Jeremiasza 49:27) Oto nadchodzi i spełnia się – wyrocznia Pana Boga. To jest dzień, o którym mówiłem. Wtedy wyjdą mieszkańcy miast izraelskich, by zapalić ogień i spalić oręż, puklerze i tarcze, łuki i strzały, maczugi i dzidy – przez siedem lat palić tym będą. Nie będą musieli już oni przynosić drzewa z pola ani wycinać w lesie, bo będzie się palić orężem. Splądrują tych, którzy ich plądrowali, złupią tych, którzy na nich brali zdobycz – wyrocznia Pana Boga”. (Ks. Ezechiela 39:9-10) „Poślę ogień na mur Tyru [dzisiaj miasto w Libanie na północnym wschodzie od Izraela], który pożre jego pałace”. (Ks. Amosa 1:10) Podobnie prorok Zachariasz zarejestrował w swej księdze: „Otwórz Libanie swe wrota! Niech ogień pożre twe cedry”. ( Ks. Zachariasza 11:1) „Poślę ogień na Teman i pożre pałace Bokra”. (Ks. Amosa 1:12) Tu mówi się o dzisiejszym Jordanie. „I puszczę ogień na Magoga [dzisiaj Rosja] i na tych co bezpiecznie mieszkają na wyspach – a dowiedzą się, że ja jestem Panem”. (Ks. Ezechiela 39:6)

Płonący Izrael jest zapowiedzią, jest pra-wzorem ognia, który będzie pożerał inne narody. Proroctwa Pisma Świętego wypełniały się, wypełniają się i będą się wypełniać ze 100% dokładnością. Dla wierzących jest to niezmiernie ekscytujące. Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że 1. człowiek jest oddzielony od Boga, 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski, który trwał ostatnie 2000 lat od momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję  z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność.                                                                                                                                                                          W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i do mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s