30 Sekund Do Dwunastej (68) “Królestwo Nie Z Tego Świata”

„Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom…”. (Ew. Jana 18:36)                                                                                                                                                                     Polityka tzw. Kościoła Powszechnego jest przeciwstawna tym słowom Pisma Świętego. Kościół Katolicki formalnie został stworzony przez Cesarza Konstantyna w trzecim wieku naszej ery na terenach Cesarstwa Rzymskiego. Bardzo szybko stało się jasne, że w upadającym powoli cesarstwie wzrasta siła ekonomiczna i polityczna największej chrześcijańskiej organizacji.

Rok temu w jednym z moich komentarzy powiedziałem między innymi: Symbolem absolutnej władzy na świecie jest flaga papieska. Na tej specyficznej fladze są dwa klucze. Każdy z nich jest symbolem.

VATICAN-PAPAL

Flaga Papieska

Przeciętny Katolik nie jest w stanie powiedzieć, co oznaczają te dwa klucze. A są one symbolem dwu doktryn: 1. Doktryny Absolutnej Władzy Duchowej. Ta doktryna pojawiła się pierwszy raz w Kościele Powszechnym w 606-ym r., oraz 2. Doktryny Absolutnej Władzy Doczesnej. Ta doktryna została wprowadzona w życie 150 lat później, w 756-ym r. przy pomocy króla Franków, Pepina Wielkiego. Jego dary były podstawą stworzenia oraz formalnego zorganizowania Państwa Kościelnego, które istnieje do dzisiaj, Watykanu.

„Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd. Wtedy Piłat zapytał go: A więc jesteś królem? Jezus mu odpowiedział: Ty mówisz, że jestem królem. Ja po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu”. (Ew. Jana 18:36-37)

Jest bardzo ciekawe, że w tłumaczeniu, rosyjskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim oraz dwu tłumaczeniach Pisma Świętego na j. polski przez środowiska protestanckie, jak również w 25 tłumaczeniach  na j. angielski włącznie z tłumaczeniem Biblii Genewskiej z 1560 r. w zarejestrowanej rozmowie Jezus odpowiada Piłatowi: „Ty mówisz, że jestem królem”.  Jedynie w tłumaczeniu katolickiej Biblii Tysiąclecia to zdanie brzmi inaczej, cytuję pytanie i odpowiedź: „…Piłat zatem powiedział do Niego: ‘A więc jesteś królem?’ Odpowiedział Jezus: ‘Tak, jestem królem…’”. (werset 37) Takie tłumaczenie nie zgadza się również z oryginalnymi tekstami greckimi, Jezus nie zamierzał w tym czasie sprawować władzy królewskiej, nie zamierzał tworzyć państwa kościelnego. Stworzenie państwa kościelnego na ziemi w okresie Czasu Łaski jest przeciwstawne słowom Pisma Świętego. Okres lub Eon Łaski liczy się od momentu odejścia Chrystusa do Boga-Ojca Świętego  po Jego zmartwychwstaniu, aż do momentu powtórnego przyjścia Chrystusa i porwania tych wierzących, którzy będą godni być nazwani Oblubienicą Chrystusa. Podczas nieobecności Kościoła-Oblubienicy na ziemi jednym z wydarzeń będzie Wielki Ucisk. Natychmiastowo po Wielkim Ucisku nastąpi tzw. 1000-letnie królestwo Chrystusa na ziemi. To królestwo będzie sprawowane nie przez Papieża, ale przez samego Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa wraz z Jego Oblubienicą przez okres 1000-ca lat. Jest to zgodne z tekstem Apokalipsy Jana, cytuję: “…i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem. A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat”. (Apokalipsa Jana 20:4-6)

Żadna administracja Watykanu począwszy od szóstego wieku naszej ery aż do dzisiaj nie zamierzała czekać na królowanie Chrystusa. Przeciwnie, na przestrzeni wieków jasno i wyraźnie można zauważyć konsekwentne dążenie do wprowadzenia w życie absolutnej władzy państwa kościelnego, Watykanu. Flagi Watykanu powiewają w większości państw na świecie. Zauważmy, że według tekstu Pisma Świętego dusze, które będą królować, nie będą królować z jakimkolwiek Papieżem. Będą królować z Jezusem Chrystusem przez okres 1000 lat, a nie przez czas około 2000 lat obecnego Okresu Łaski.

Tymczasem dnia 11 lipca 2013 r. opublikowany był tzw. ‘List Apostolski” Papieża Franciszka z datą prawomocności od 1 września 2013 r. Na podstawie tego dokumentu Papież Franciszek zawładnął każdą osobą na całym świecie. Zgodnie z tym dokumentem każda osoba, która ma świadectwo urodzenia jest automatycznie jednostką korporacyjną w oczach administracji Watykanu. Nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy nie, Katolikiem, czy Protestantem, Muzułmaninem, czy Buddystą, czy też Ateistą. Jeśli osoba ma Świadectwo Urodzenia wydane przez jakąkolwiek instytucję, gdziekolwiek na świecie, taka osoba automatycznie jest własnością Watykanu. Krótko mówiąc, wszyscy żyjący są – z prawnego punktu widzenia Watykanu – defacto niewolnikami kościelnego państwa, Watykanu. Żaden rząd na świecie nie ma większego autorytetu niż Papież. Papież jest głównym liderem wprowadzającym Nowy Porządek Świata. Papież promuje nowy system monetarny. Papież chlubi się tytułem “wikary”. Wiele Katolików nie zdaje sobie sprawy z wagi tego tytułu. Słowo „wikary” oznacza dosłownie „anty”. Dlatego dosłowne znaczenie wyrażenia „Vicar Cristo” brzmi „Antychryst”. W Apokalipsie Jana jest wiele obrazowych opisów „Antychryst”. Kandydatami na Antychryst w historii naszej cywilizacji byli między innymi Napoleon, Hitler, Stalin, Putin, Obama oraz Papież Franciszek. Ktokolwiek będzie wprowadzać w życie demoniczny system Jednego Światowego Rządu, Jednej Światowej Ekonomii oraz Jednej Światowej Religii według tzw. Nowego Porządku Świata ma potencjał zostać Antychrystem.

Bieżące wydarzenia na całym świecie zdają się wypełniać scenariusz, który został zarejestrowany i zachowany na kartach Pisma Świętego do naszych czasów. Scenariusz ten został zapisany w formie proroctwa ponad 2600 lat temu i wypełnia się na naszych oczach ze 100% dokładnością w naszych czasach, na naszych oczach…

Dla wierzących jest to niezmiernie ekscytujące. Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że 1. człowiek jest oddzielony od Boga, 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski, który trwał ostatnie 2000 lat od momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: „Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję  z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność.

W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i do mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s