30 Sekund Do Dwunastej (66) “10 Królestw ‘Klubu Rzymskiego'”

Wyniki elekcji na Prezydenta USA mogą nie mieć wielkiego biblijnego znaczenia. Ponieważ cały świat jest już podzielony na 10 regionów, zgodnie z proroctwem ze Starego Testamentu Pisma Świętego, cytuję: „…Czwarta bestia – to czwarte królestwo, które będzie na ziemi, różne od wszystkich królestw; pochłonie ono całą ziemię, podepce ją i zetrze. Dziesięć zaś rogów – z tego królestwa powstanie dziesięciu królów…”. (Ks. Daniela 7:23-24) W Nowym Testamencie Pisma Świętego mamy powtórzenie tego proroctwa, cytuję: „…A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii. Ci będą walczyć z Barankiem…”. (Apokalipsa Jana 17:11-14)

club-of-rome-10-kingdoms-1997           10 Królestw “Klubu Rzymskiego” Przed 1997

                       club-of-rome-10-kingdoms-2009 10 Królestw Klubu Rzymskiego Po 2009

Obecne wojny oraz pogłoski o wojnach są zgodne z proroczymi słowami samego Chrystusa, cytuję: „Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu…”. (Ew. Mateusza 24:6, Ew. Marka 13:7 oraz Ew. Łukasza 21:9) Wojny te wynikają ze złamanych obietnic, które obrazują załączone mapy Królestw „Klubu Rzymskiego”, np. Turcja na pierwszej mapie była częścią 2, zachodnio-europejskiego regionu. Tureckie flagi powiewają w muzułmańskich środowiskach, w wielu krajach zachodnio-europejskich krajów. Na mapie z 2009 r. sytuacja jest zmieniona. Region 7 został podzielony i Turcja jest częścią regionu Bliskiego Wschodu. Tureckie ambicje zostały zdruzgotane i Erdogan walczy o wpływy na Bliskim Wschodzie z Iranem oraz Arabią Saudyjską. Rosja (region 5) miała obiecane kraje wschodniej Europy włącznie z Polską, Ukrainą, Rumunią, Bułgarią, Białorusią, Litwą, Estonią oraz Mongolią. Na nowszej mapie większość europejskich krajów jest przypisana zachodnio-europejskiemu regionowi 2 oraz Mongolia jest przypisana Chinom (region 10). Putin nie może darować europejskim oligarchom i Watykanowi takich cięć i dlatego walczy obecnie przeciwko wprowadzeniu w życie Nowego Porządku Świata. Dlatego mamy wzrost zbrojeń krajów NATO wzdłuż granic Rosji oraz w odpowiedzi Rosja zbroi się po drugiej stronie tych granic. Częścią regionu 4 (Australia) były również kraje RPA oraz Namibia. Obydwa kraje na nowej mapie, w nowych warunkach zostały przypisane regionowi 8. Na Dalekim Wschodzie  region 9 indonezyjsko-indyjski został również podzielony, w wyniku którego Taiwan, Burma, Laos, Nepal Bangladesz, Malazja, Indonezja, Nowa Gwinea też znalazły się w innych rękach zgodnie z mapoą z 2009 r. Różnice na mapach Nowego Porządku Świata wyjaśniają wypełnianie się biblijnych proroctw w naszych czasach, na naszych oczach.

Watykan odgrywa główną rolę w kształtowaniu Nowego Porządku Świata. Gdy Jezus przyszedł na świat, był on prawdziwym Synem Boga. Jezus jest nazywany drugim Adamem, przez którego pojawiło się nowe stworzenie, tj. prawdziwie wierzący ludzie. Kilka wieków później cesarz Konstantyn to zmienił, gdy powołał do istnienia uniwersalny kościół katolicki. Ktokolwiek nie zgadzał się z oficjalną polityką uniwersalnego kościoła, ginął.  Taki stan trwał całe wieki i jest praktykowany aż do dzisiaj. Wśród wielu historyków oraz teologów istnieje przekonanie, że Watykan stworzył islam w celu prześladowania Żydów i Chrześcian. Te informacje pochodzą między innymi ze stron internetowych http://www.jesuits.webs.com/islam, http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html.  Posłużmy się przykładem. Historyk i producer filmowy Jim Arrabito przemawiał w wielu kościołach amerykańskich. W swych wypowiedziach ostrzegał, że hierarchia powszechnego kościoła  jest tą „elitarną siłą”, która stoi za wprowadzeniem w życie Nowego Porządku Świata. Zginął w podejrzanym wypadku lotniczym w 1990 r. Podobnie, były jezuita, Alberto Rivera, autor książki „Prorok”, który znał realia kościelne od podszewki, twierdził, że uniwersalny powszechny koścół jest tzw. „Wielkim Babilonem, o którym pisał Apostoł Jan, cytuję: „…I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi”. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa…”. (Apokalipsa Jana 17:3-6) W swojej książce „Prorok” były jezuita pisze między innymi: „…co opowiadam dowiedziałem się w tajnych sesjach […]. Kościół katolicki w 3 wieku usiłował zdobyć Święte Miasto […], dlatego uknuty był spisek, by Jerozolima stała się miastem katolickim. Niewykorzystaną, potężną siłą, która mogłaby to zadanie zrealizować byli synowie Ismaela…”, których Pismo Święte opisuje następująco: „…Po czym Anioł Pański oznajmił: ‘Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie można go policzyć’. I powiedział: ‘Jesteś brzemienna i urodzisz syna, któremu dasz imię Izmael, bo słyszał Pan, gdy byłaś upokorzona. Będzie to człowiek dziki jak perski osioł (onager). Będzie on walczył przeciwko wszystkim i wszyscy – przeciwko niemu; będzie on utrapieniem swych pobratymców’”. (1 Ks. Mojżeszowa 16:11-12) Alberto Rivera pisze dalej: „…Biedni Arabi nie zdawali sobie sprawy, że są ofiarami najsprytniejszych planów kiedykolwiek zrealizowanych przez siły ciemności. Gdy Kardynał Bea nam to opowiadał w Watykanie, powiedział, że dokumentacja tych faktów jest ściśle tajna, ponieważ zawiera informacje wiążące Watykan z powstaniem Islamu. Obydwie religie mają tak dużo informacji o sobie, że , jeśli byłyby ujawnione, spowodowałyby taki skandal, który byłby katastrofą dla obu religii”. Tuż po opublikowaniu swojej książki były Jezuita, Albert Rivera został otruty w 1997 r. Jednak podobieństwa obu religii są szokujące: kobiety w islamskich kulturach oraz zakonnice w kościele powszechnym mają niemal identyczne ubiory. Modlitwy za pomocą różańca występują w obu religiach.

Alberto Rivera napisał również, że „…papieska hierarchia oraz zakon Jezuitów są najpotężniejszymi jednostkami na szczycie struktury organizacji Iluminatów, którzy bez ustanku pracują w celu wprowadzenia Nowego Porządku Świata”. Dnia 2 kwietnia 2013 r. ukazał się artykuł w katolickim wydawnictwie Catholic Stand pt. „Protestanci: nadszdł czas powrotu”. Autor artykułu pisze między innymi: „Moim braciom i siostrom, Protestantom: nadszedł czas powrotu do Matki Kościoła. My was chcemy, potrzebujemy was, kochamy was…”. Wśród Katolików popularne jest przekonanie, że różne wyznania protestanckie są dosłownie córkami macierzystego kościoła. Podobnie jak Szyici i Sunici, dwie główne denominacje Islamu są córkami powszechnego kościoła. Dlatego nikogo nie powinno dziwić dążenie Papieża do zjednoczenia dwu głównych religii świata. Jest możliwe, że po zjednoczeniu Islamu z Katolikami oraz głównymi filarami protestanckich denominacji, Papież będzie mógł zrealizować odwieczne dążenie kościoła powszechnego i wreszcie zasiąść na tzw. „Tronie Dawida” w Jerozolimie.

Jednakże wiele doktryn kościoła powszechnego oraz wielu kościołów protestanckich nie nie ma żródła w  biblijnych tekstach. Fałszywe doktryny różnych kościołów, poprzez ruch ekumeniczny oraz wysiłki Jezuity, Papieża Franciszka, mają potencjał objęcia wszystkich ludzi na świecie. Siły demoniczne rozsiewają w kościele fałszywe doktryny by zwieść każdą żyjącą duszę. Dlatego Bóg dopuszcza i opisuje w Piśmie Świętym Czasy Ostateczne na tysiące lat, zanim ten okres nastąpi. W ten sposób może być zrealizowane następne proroctwo Pisma Świętego, cytuję: „…Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał…”, lub w innym tłumaczeniu: „…żadne ciało by nie ocalało. Lecz z powodu wybranych ten czas zostanie skrócony”. (Ew. Mateusza 24:21-22)

Zauważmy, czas wojen i pogłosek o wojnach jest okresem, cytuję: „skracania czasu”. Dzieje się to przez skłócenie narodów przeciwko sobie. To właśnie dzieje się na naszych oczach, w naszych czasach. Bieżące wydarzenia na całym świecie zdają się wypełniać scenariusz, który został zarejestrowany i zachowany na kartach Pisma Świętego do naszych czasów. Scenariusz ten został zapisany w formie proroctwa ponad 2600 lat temu i wypełnia się na naszych oczach ze 100%-tową dokładnością. Nie wypełniło się to wszystko 100 czy 10 lat temu. Proces ten nie może być zatrzymany na następne 5 czy 50 lat. Te proroctwa wypełniają się obecnie, w naszych czasach, na naszych oczach…

Dla wierzących jest to niezmiernie ekscytujące. Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to główna myśl Pisma Świętego, że 1. człowiek jest odzielony od Boga, 2. sam Bóg przygotował i wykonał rozwiązanie tej tragicznej sytuacji przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i 3. człowiek ma do wyboru życie w Chrystusie lub śmierć przez odrzucenie Jego zbawienia – te wszystkie fakty  mają konsekwencje. Konsekwencje, które mają swe piętno w obecnym życiu oraz pozostają na wieczność. Każdy człowiek decyduje o tym osobiście, ponieważ każdy z nas ma wolną wolę. W kończącym się Okresie Łaski, który trwał ostatnie 2000 lat od momentu zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa, należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję  z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Ap. Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też telewizyjnych, haryzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność.

W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i do mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.

Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcian – społeczność z Bogiem w wieczności.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s