30 Sekund Do Dwunastej (59) “9/11”

Minęło 15 lat od ataku terrorystycznego w dniu 11 września 2001 r. Ameryka niewiele się nauczyła i dzisiaj znajduje się w bardzo podobnym punkcie zwrotnym tak, jak w tamtym czasie. Jednak 15 lat później Ameryka nie jest ta sama. Obecny punkt zwrotny może być punktem bez możliwości powrotu.

W USA Muzułmanie mają pretensje, że Amerykanie pamiętają atak, w wyniku którego zginęło prawie 3000 ludzi i dwa drapacze chmur zostały zburzone. Muzułmanie mają pretensje, że Amerykanie pamiętają, iż wykonawcami tego ataku byli wyznawcy Islamu. W tym samym dniu Muzułmanie obchodzili swoje własne święto, Eid al-adha znane krótko jako Eid, którego data jest zmienna, ponieważ jest bazowana na zmiennych fazach księżyca. W obecnym roku, podobnie jak w 2001 r. – przypadek(?) – muzułmańskie święto Eid al-adha, to jest tzw. Święto Ofiary przypadało na dzień 11 września.

Co świętują Muzułmanie? Ofiarę Abrahama. Pamiętamy z Pisma Świętego historię patriarcha, cytuję z Biblii Tysiąclecia: A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» – powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was». Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» – zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna». Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę “Pan widzi”. Stąd to mówi się dzisiaj: «Na wzgórzu Pan się ukazuje». Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: «Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza…”. (1 Księga Mojżeszowa 22:1-17)

Jest bardzo ciekawe, że sfałszowany przekaz historyczny oraz fałszywa religia Islamu jest potwierdzeniem oryginału podobnie jak fałszywy trzy-dolarowy banknot jest dowodem, że istnieją prawdziwe dolary.

W Piśmie Świętym mamy jednoznaczny nakaz Boga, by Abraham wziął swego jedynego, obiecanego mu  syna, Izaaka. Muzułmanie twierdzą, że synem złożonym na ofiarę był wcześniejszy, nieprawny syn z egipskiej niewolnicy, Ismael. Ofiara nieprawnego syna nie miałaby żadnego proroczego znaczenia. Pismo Święte wyraźnie stwierdza, że Abraham miał ze swoim synem pójść do kraju Moria. Na pradawnych wzgórzach Moria jest usytuowana Jerozolima. Według tradycji w późniejszym czasie ziemie Morii były odkupione od Jebuzejczyka, Omana przez króla Dawida za 600 złotych szekli (1 Księga Kronik 21:26) w celu zbudowania ołtarza. W tym samym miejscu później Salomon zbudował Pierwszą Świątynię Jerozolimską. Natomiast Muzułmanie twierdzą, że Abraham złożył na ofiarę Ismaila na ołtarzu Kaaba w mieście Mekka. Należałoby zapytać Muzułmanów, w jaki sposób Abraham ze swoim synem, piechotą, z drzewem całopalnym na plecach, dotarł do Mekki, zgodnie z biblijnym przekazem, w ciągu zaledwie trzech dni? Mekka jest położona w odległości 666 mil od ziemi Moria, w Izraelu!  To oznacza, że Abraham z synem oraz dwu sługami musiałby pokonywać odległość 222 mile, lub inaczej ponad 357 km  dziennie. Byłoby zabawne usłyszeć wyjaśnienia islamskich kleryków, jak to jest możliwe… Amerykanie pamiętają wydarzenia wrześniowe 2001 r. i niektórzy twierdzą, że całe to wydarzenie było za przyzwoleniem, lub wręcz wykonane było w tajnej akcji przez amerykański rząd. Nie jest to jeden z powodów, dlaczego Prezydent USA, B.H. Obama przeprasza świat – zwłaszcza muzułmański –  za zło Ameryki? Taka konspiracyjna teoria jest bardzo wygodna dla Muzułmanów, ponieważ potwierdza ich przekonanie, że Ameryka jest z gruntu zła. Taka konspiracyjna teoria stwarza też fałszywą podstawę do propagowania Islamu jako tzw. „religii pokoju”. W przeciwieństwie, Islam ma więcej wspólnego z Nazistami i Hitlerem niż z jakąkolwiek formą pokoju.

Historyczne znaczenie daty 11 września dla Muzułmanów ma głębsze źródła niezależne od wydarzeń w Ameryce.  Z artykułu zamieszczonego w wydawnictwie Islam Watch z dnia 11 września 2008 r. dowiadujemy się dlaczego data 11 września była precyzyjnie wybrana przez Muzułmanów w celu wykonania ataku terrorystycznego, cytuję: „Niewiele osób zdaje się mieć świadomość, że Al-Kaida wybrała datę 11 września jako dzień starannie zaplanowanego ataku na Stany Zjednoczone. […] Jest to warte dyskusji, by zrozumieć to, co napędza islamski terroryzm oraz by pomóc w zrozumieniu, dlaczego brak jakiegokolwiek poczucia historii przez ludzi Zachodu jest niebezpieczny. Islamscy terroryści są popychani przez wydarzenia, które miały miejsce setki lat temu. Oni rozumieją, że Islam i kultury zachodnie ścierają się w śmiertelnej konfrontacji w czasie okresie 1400 lat […]od momentu powstania Islamu. Częścią motywacji islamskich terrorystów jest odwrócenie tendencji upadku świata islamskiego w stosunku kultury zachodniej, który był  zapoczątkowany w dacie 11 września 1683 r., gdy wielka armia turecka została upokarzająco zmiażdżona przez Europejczyków w bitwie pod Wiedniem. […] W 1683 roku, Imperium Osmańskie zaatakowało Wiedeń. Turcy postrzegali Wiedeń jako bramę do panowania nad całą Europą Zachodnią. Podbój Europy był starannie przygotowany […]. Bitwa pod Wiedniem była przełomowym momentem w historii. Europę uratował przyjazd sił zbrojnych kierowanych przez polskiego króla, Jana Sobieskiego. Jan Sobieski i jego wojska odniosły wielkie zwycięstwo przeciwko siłom tureckim w dniu 11 września 1683 r. […] Dla islamskich fundamentalistów ta porażka jest upokarzająca. […]Ich celem jest odwrócenie trendu, dlatego data 11 września została wybrana, by dać światu Muzułmanów nowy powód do świętowania. […] Jednak większość świata islamskiego zdaje się ześlizgiwać w głąb w kierunku ekstremizmu. […]Terroryści przynajmniej zasługują na kredyt ze względu na ich sens historii. Z drugiej strony, nawet horror wydarzeń z dnia 11 września w Ameryce wydaje się być niewystarczający, aby przebudzić Zachód z jego dekadenckiego stuporu i zupełnego braku poczucia historii”. Można dodać, że historia oraz proroctwa ściśle się zazębiają. Zrozumienie historii pomaga w zrozumieniu biblijnych proroctw. Kompletny brak zrozumienia historii oraz proroctw prowadzi do pozornego stanu spokoju.

ISIS jest zaledwie kilometry od granic z Izraelem i liderzy tego państwa są niemal pewni, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy Izrael będzie zaatakowany ze wschodniej strony Wzgórz Golan, zgodnie z artykułem w The Telegraph z dnia 9 września 2016 r. Między USA i Rosją jest ugoda w sprawie krótkoterminowego  pokoju w Syrii, która między innymi w Alepo używała dwa lata temu broń chemiczną. Broń, której część jest  obecnie w rękach terrorystów ISIS. W tym samym czasie Premier B. Netanyahu oraz lider tzw. Palestyńczyków, M. Abbas mają mieć pierwsze od lat spotkanie w sprawie pokoju w Moskwie. Nie w USA ponieważ amerykańskie negocjacje w ostatnich trzech latach zawiodły, zgodnie z wypowiedzią rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Marii Zacharowej. (The Jerusalem Post z dnia 9 września 2016 r.) Jest ciekawe, że Avi Dichter, były szef izraelskiej agencji wywiadowczej ujawnił, że M. Abbaz był agentem KGB w Damaszku w Syrii, w 1983 r. Cisza przed burzą na świecie obecnie ma znacznie większy potencjał niż 15 lat temu, gdy zniszczone były dwa drapacze chmur. Tym razem cały świat może być zaangażowany. Cały świat jest na progu upadku ekonomicznego, rządowego oraz religijnego, i w takim chaosie może być ustanowiony Antychryst oraz Nowy Porządek Świata. Jest ciekawe, że Antychryst będzie promowany przez światowego, religijnego lidera, jednej uniwersalnej religii, cytuję z Biblii Tysiąclecia:Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii”. (Apokalipsa Jana 13:11-15)

Zauważmy, to nie Antychryst, ale druga bestia, tj. fałszywy prorok fałszywej, uniwersalnej, światowej religii będzie czynić wielkie znaki i cuda, duchem obdarzy obraz pierwszej bestii, Antychrysta, do tego stopnia, że obraz będzie przemawiać; ta druga bestia, tj. fałszywy prorok ściągnie ogień z nieba, oraz będzie wykonawczym organem rządów Antychrysta. Te wszystkie fakty przekonują, że jesteśmy na progu wypełniania się proroctwa 17 rozdziału księgi Izajasza, jeśli chodzi o Syrię, a w szczególności o miasto Damaszek oraz proroctw 38 i 39 rozdziału księgi Ezechiela, jeśli chodzi o inwazję na Izrael przez Rosję, Iran, Turcję i innych kolaborantów.

W Czasach Ostatecznych, których historia przepowiedziana na kartach Pisma Świętego rozgrywa się na naszych oczach, coś tragicznego i katastrofalnego zdaje się zagrażać Ameryce z powodu wielu odstępstw od praw biblijnych, na podstawie których była zbudowana. Czy będzie to asteroid, który dosłownie zmieni linie geograficzne kontynentu, czy będzie to nuklearno-chemiczny, lub biologiczny atak terrorystyczny, czy raczej przepowiedziane przez samego Chrystusa tzw. porwanie kościoła, cytuję: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego wiele Chrześcijan oczekuje porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Takie porwanie milionów ludzi  będzie mieć  ekonomiczne, polityczne, militarne i socjalne konsekwencje na całym świecie. Ameryka, która już dzisiaj praktycznie nie liczy się (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie) może być zdegradowana do statusu krajów trzeciego świata. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest ostateczna, podstawowa nadzieja wielu Chrześcijan — społeczność z Bogiem w wieczności…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s