30 Sekund Do Dwunastej (58) “Nadzieja”

Miesiąc wrzesień jest szczególnym miesiącem w roku. W 2015 r., w tym miesiącu wydarzyły się lub oczekiwano, że nastąpi conajmniej 31 wydarzeń, które miały prorocze znaczenie.   Zwykle we wrześniu jest czas Święta Trąb w Izraelu. Wiele Chrześcian oczekuje, że przepowiedziane przez Chrystusa tzw. Porwanie Kościoła nastąpi właśnie podczas tego święta.

Jednak jednym z najważniejszych znaków, że żyjemy w Czasach Ostatecznych jest powstanie państwa Izrael. Wypełnienie proroctwa o powrocie Izraela do Ziemi Obiecanej jest jednoznacznym i ostatecznym znakiem kończącej się historii naszej cywilizacji. I nie chodzi o takie zagrożenie jak asteroid, który przeleciał w ostatnich dniach sierpnia 2016 r. w odległości około 24 000 mil od ziemi, tj. w 1/10 części odległości między ziemią a księżycem. Jest to również odległość, gdzie znajduje się większość satelitów systemu komunikacyjnego. Asteroid przeleciał niezauważony przez żadną światową instytucję, włącznie z amerykańską NASA.

Zgodnie z wydawnictwem Breaking Israel News z dnia 1 lipca br. w Jerozolimie jest otwarte centrum kulturalne zwane Alpert Youth Music Center, gdzie w dniach od 5-11 września Muzułmanie, Żydzi oraz pewne formy religii chrześcijańskich wspólnie uwielbiają tzw. „wspólnego boga”. Te uroczystości powstały jako część co-rocznych świąt zwanych Mekudeshet, co oznacza „błogosławiony festiwal”. Jest ciekawe, że Muzułmanie żyjący w Izraelu widzą w tej inicjatywie alternatywę do stanu wojny z Izraelem podtrzymywanej przez ich politycznych liderów. Cytuję Sheikh Ihab Balha, reprezentanta Muzułmanów z ugrupowania Sufi w Jaffie, w działającym w islamskim uniwersytecie Baga al-Gharbiyye, który powiedział: „…zamierzamy zorganizować coś o podłożu religijnym, co jest prawdziwe – przeciwko kłamstwom, że istnieje tylko wojna. Jako ludzie wiary wierzymy, że nasi polityczni liderzy działają w separacji od życia religijnego i doszliśmy do przekonania, że tylko religia może gwarantować pokój zamiast spornych politycznych negocjacji”. Slogan „pokój i bezpieczeństwo” został w ten sposób przeniesiony z politycznego forum na grunt religiny. Powstaje pytanie: ku czemu to wszystko prowadzi? Takie stanowisko i takie poczynania są doskonale skoordynowane z proroczymi słowami Pisma Świętego. W ten sposób na naszych oczach rozgrywa się proces przygotowania do uformowania jednej, światowej religii oraz powołania fałszywego proroka tej światowej religijnej instytucji.

Miesiąc wrzesień jest szczególnym miesiącem w roku. W 2015 r., w tym miesiącu wydarzyły się lub oczekiwano, że nastąpi co najmniej 31 wydarzeń, które miały prorocze znaczenie. Zwykle we wrześniu jest czas Święta Trąb w Izraelu. Wiele Chrześcijan oczekuje, że przepowiedziane przez Chrystusa tzw. Porwanie Kościoła nastąpi właśnie podczas tego święta.

Jednak jednym z najważniejszych znaków, że żyjemy w Czasach Ostatecznych jest powstanie państwa Izrael. Wypełnienie proroctwa o powrocie Izraela do Ziemi Obiecanej jest jednoznacznym i ostatecznym znakiem kończącej się historii naszej cywilizacji. I nie chodzi o takie zagrożenie jak asteroid, który przeleciał w ostatnich dniach sierpnia 2016 r. w odległości około 24 000 mil od ziemi, tj. w 1/10 części odległości między ziemią a księżycem. Jest to również odległość, gdzie znajduje się większość satelitów systemu komunikacyjnego. Asteroid przeleciał niezauważony przez żadną światową instytucję, włącznie z amerykańską NASA.

Zgodnie z wydawnictwem Breaking Israel News z dnia 1 lipca br. w Jerozolimie jest otwarte centrum kulturalne zwane Alpert Youth Music Center, gdzie w dniach od 5-11 września Muzułmanie, Żydzi oraz pewne formy religii chrześcijańskich wspólnie uwielbiają tzw. „wspólnego boga”. Te uroczystości powstały jako część co-rocznych świąt zwanych Mekudeshet, co oznacza „błogosławiony festiwal”. Jest ciekawe, że Muzułmanie żyjący w Izraelu widzą w tej inicjatywie alternatywę do stanu wojny z Izraelem podtrzymywanej przez ich politycznych liderów. Cytuję Sheikh Ihab Balha, reprezentanta Muzułmanów z ugrupowania Sufi w Jaffie, w działającym w islamskim uniwersytecie Baga al-Gharbiyye, który powiedział: „…zamierzamy zorganizować coś o podłożu religijnym, co jest prawdziwe – przeciwko kłamstwom, że istnieje tylko wojna. Jako ludzie wiary wierzymy, że nasi polityczni liderzy działają w separacji od życia religijnego i doszliśmy do przekonania, że tylko religia może gwarantować pokój zamiast spornych politycznych negocjacji”. Slogan „pokój i bezpieczeństwo” został w ten sposób przeniesiony z politycznego forum na grunt religijny. Powstaje pytanie: ku czemu to wszystko prowadzi? Takie stanowisko i takie poczynania są doskonale skoordynowane z proroczymi słowami Pisma Świętego. W ten sposób na naszych oczach rozgrywa się proces przygotowania do uformowania jednej, światowej religii oraz powołania fałszywego proroka tej światowej religijnej instytucji.

znak-ekumenicznej-jednosci-religijnej                         Znak Ekumenicznej Jedności Religijnej

Jest presja, by wszystkie religie świata zjednoczyły się w uniwersalnym ruchu ekumenicznym. Taki bieg historii był przewidziany w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Księdze Apokalipsy Jana, gdzie czytamy o fałszywym proroku, lub inaczej tzw. „drugiej bestii”, który – cytuję z Biblii Tysiąclecia: „…całą władzę pierwszej Bestii przed nim wykonuje. [Druga bestia] sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona”. (Ap. Jana 13:12)  Pierwszą bestią jest Antychryst. Przy końcu rządów Antychrysta ten fałszywy system religijny, objawiony nam w Apokalipsie Jana 17:5 jako: „…Wielki Babilon, Matka nierządnic i obrzydliwości ziemi”,  będzie zniszczony.

Nawiasem, w Piśmie Świętym mamy dwie odrębne definicje Babilonu w rozdziałach 17 i 18: rozróżniamy Babilon eklezjastyczny oraz Babilon ekonomiczny lub inaczej Babilon religijny oraz Babilon finansowy. W 17 rozdziale tej proroczej księgi mówi się o religijnym Babilonie, który jest „…Matką nierządnic i obrzydliwości ziemi”. Główną ideą jest, że Antychryst będzie żądny uwielbienia całego świata i dlatego w pewnym momencie odwróci się przeciwko fałszywemu, uniwersalnemu systemowi religijnemu w czasie, gdy on sam ustanowi się jako bożyszcze. Niektórzy przypuszczają, że Antychryst będzie się wywodzić z muzułmańskich środowisk. Jest to niemożliwe, ponieważ w przeciwieństwie np. do chrześcijańskich środowisk, gdzie na przestrzeni wieków wiele ludzi deklarowało się jako Chrystus, zgodnie z Islamem nikt nie może podobnej deklaracji ogłosić. Według islamskiej doktryny „la ilaha illa allah”, tj. „Nie ma boga poza Allahem” lub inaczej „Nie ma Allaha prócz Allaha”.  Dlatego nikt nie może żądać uwielbienia jako bóg ani być jego reprezentantem na ziemi prócz Mohammedem. Stąd Antychryst nie może się wywodzić     z tego środowiska. Poza tym Żydzi nigdy by nie zaakceptowali muzułmańskiego Antychrysta jako swojego Mesjasza. Naród izraelski odrzucił Chrystusa i do dzisiaj oczekuje Mesjasza. Jest to również jeden z powodów dlaczego wiele ludzi sugeruje, że Papież mógłby być, oraz odgrywać rolę Fałszywego Proroka opisanego w biblijnej Księdze Apokalipsy.

W wydawnictwie Charisma News z dnia 1 sierpnia 2016 r. ukazał się artykuł zatytułowany: „12 Razy Papież Franciszek Otwarcie Propagował Jedną Światową Religię Oraz Nowy Porządek Świata”. W artykule czytamy między innymi: „… w niedzielę, w Polsce Papież Franciszek powiedział setkom tysięcy młodych ludzi zgromadzonych w Światowym Dniu Młodzieży, że muszą wierzyć w nową ludzkość i że powinni odrzucić polityczne granice jako bariery. Co 2-3 lata Katolicy na całym świecie skupiają się na jednej z potężnych konferencji i Papież nie lęka się używać te historyczne wydarzenia w celu promowania jego agendy. Niestety stało się niezwykle jasne, że jego agenda włącza popychanie ludzkości w kierunku jednej, światowej religii oraz Nowego Porządku Świata”. W kolejnych paragrafach artykuł zawiera specyficzne akty Papieża, przez które promował jedną światową religię lub Nowy Porządek Świata od takich jak np.: łączenie Islamu z Katolikami do jego deklaracji, że: „…fundamentalizm chrześcijański [konserwatywne kościoły protestanckie], jest chorobą oraz jest wszystkim, co najgorsze”. Papież Franciszek, jasno oraz w sposób nie budzący wątpliwości nie raz stwierdzał, że wszystkie główne religie świata: „…poszukują lub spotykają Boga różnymi drogami…” oraz, że my wszyscy w ostateczności jesteśmy, cytując Papieża: „…dziećmi tego samego jednego Boga”.

We wrześniu ubiegłego roku Papież Franciszek przemawiał w Nowym Yorku na plenarnym posiedzeniu ONZ, gdzie z jego pomocą została ujawniona nowa „uniwersalna” agenda dla ludzkości. „Uniwersalna agenda”! Powinniśmy zauważyć, że słowo „Katolik” pochodzi z greckiego, a później łacińskiego słowa καθολικός (po grecku), católicos (po łacinie), które oznacza „powszechny” lub „uniwersalny”.  Wracając do artykułu w wydawnictwie Charisma News czytamy: „…wzrastająca liczba fundamentalnych Chrześcijan obawia się, że Papież Franciszek buduje podstawy jednej, światowej religii oraz Nowego Porządku Świata”. Jest możliwe, że popychanie świata  w tych kierunkach nie stanowi nic nowego pod słońcem. Około 1995 r. Papież Jan, Paweł II miał spotkanie ekumeniczne włącznie z Buddystami, religiami Hindu oraz szamanami. Wspomniane na początku niniejszego komentarza obecne uroczystości w Jerozolimie również nie są nowymi w swej naturze. Idąc wstecz do 2014 r., 27 maja zostało podpisane tzw. „Przymierze Jerozolimskie”, zgodnie z raportem Breaking Israel News z tego samego dnia zatytułowanym: „Wiadomości Elitarne: 23 554 Ludzi Z Całego Świata Podpisało Przymierze Jerozolimskie”. W artykule czytamy między innymi: „W czasie pracowitej wizyty Papieża Franciszka w Jerozolimie grupa Żydów i Chrześcijan z całego świata zebrała się, by uczcić miasto Jerozolimę oraz wyrazić wieczny związek ze świętym miastem. Tysiące podpisów zostało złożonych jako dowód wspierania Jerozolimy na dokumencie zwanym ‘Przymierze Jerozolimskie’”. Słowo „przymierze” przywodzi na myśl proroctwo biblijne o 7 letnim przymierzu w Czasach Ostatecznych: „Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień”. (Ks. Daniela 9:27) Dla wyjaśnienia, biblijny tydzień trwa 7 lat. Oryginalnie wyrażenie „Przymierze Jerozolimskie” było obietnicą wiary, pierwszy raz użytą przez państwo Izrael, miastu Jerozolimie w dniu 31 maja 1992 r.

Jest bardzo intrygujące, że historyczne fakty, tworzone przez indywidualne osoby takie jak Papież Franciszek, przez organizacje takie jak ONZ czy przez różne kraje świata, a zwłaszcza przez kraje Bliskiego Wschodu; te wszystkie fakty zazębiają się precyzyjnie z proroctwami Pisma Świętego. Dla wszystkich, którzy mogą powiedzieć, że zgodnie z instrukcjami Pisma Świętego, są nowonarodzonymi z Ducha dziećmi żywego Boga nadzieja nie jest w Nowym Porządku Świata, nie jest w idei pokoju w tym świecie i z pewnością nie w pożądanym pokoju na Bliskim Wschodzie. Nasza nadzieja jest w Księciu Pokoju, w Jezusie Chrystusie. Nasza nadzieja jest w słowach Chrystusa: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Ew. Łukasza 21:28) Nasza nadzieja jest w słowach Apostoła Pawła: „To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my – żywi, pozostawieni na przyjście Pana nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my […], wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!” (1 List Do Tesaloniczan 4:15-18) Tą nadzieją żyjemy i tą nadzieję głosimy wszystkim, którzy do tej pory nie mają nadziei, ponieważ nigdy nie wezwali imienia Pańskiego. Apostoł Paweł pisze: „Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan dla wszystkich. […] Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. (List do Rzymian 10: 12-13)

Jest krytyczne pytanie: czy był w twoim osobistym życiu moment, gdy z własnej woli wezwałeś, lub wezwałaś imienia Pańskiego..? Jezus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3)

Jezus Chrystus JEST BOGIEM i na pewno wie, co mówi niezależnie od teologii powstających w ostatnich kilku stuleciach. Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego wiele Chrześcijan oczekuje porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół – ciebie i mnie. Miłujący Bóg ma również powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest ostateczna, podstawowa nadzieja wielu Chrześcijan — społeczność z Bogiem w wieczności…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s