30 Sekund Do Dwunastej (54)

Podczas gdy ataki terrorystyczne zwielokrotniły się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, w Izraelu liczba terrorystycznych ataków spadła z 70 miesięcznie w październiku 2015-go r. do zaledwie sześciu w lipcu b.r.   W tych atakach zginęło 41 Żydów oraz około 250 tzw. „Palestyńczyków”, zgodnie z raportem J.C. Rosenberga z dnia 08/03/2016 bazowanym na statystykach zamieszczonych w izraelskim wydawnictwie The Jerusalem Post.  Jest to tylko cisza przed burzą, czy raczej jest to jeszcze jeden dowód, że sam Bóg chroni Naród Wybrany?

Tymczasem na podstawie raportu przez The Jewish Press.com z dnia 07/27/2016, Palestinian Authority (PA) z Mahmudem Abbasem na czele przygotowuje sprawę sądową(!) przeciwko Anglii za Deklarację Balforską z 1917 r., na podstawie której powstał Izrael w 1948 r. Z innego raportu J.C. Rosenberga dowiadujemy się, że Stan Islamu (IS) w swym wydawnictwie „DABIQ” opublikował swoją wizję świata. Według tej wizji: 1. Celem liderów ISIS jest wywołanie oraz dokonanie Końca Świata, oraz 2. Liderzy ISIS przysięgają “Break The Cross” (“Złamanie Krzyża”) poprzez masowe rzezie na Bliskim Wschodzie, oraz wszędzie na świecie, ażeby doprowadzić do anihilacji Chrześcijaństwa z powierzchni ziemi. Liderzy ISIS przedstawiają powody nienawiści, ostateczne cele oraz wyjaśniają, dlaczego nigdy nie zaprzestaną masowego mordu, aż nie osiągną ostatecznego, totalnego zwycięstwa.

Jest to niezwykle ważne, by przywódcy Waszyngtonu oraz przywódcy całego świata wreszcie zaczęli słuchać i czytać, o czym piszą i mówią terroryści ISIS. Liderzy ISIS nie ukrywają swoich ludobójczych celów zakończenia świata. Nie ukrywają swojej nienawiści do dwu miliardów Chrześcijan na świecie, ani do wszystkich innych „Infidels”  (“niewiernych”), którzy nie uznają Allaha.

Większość światowych przywódców nie rozumie oraz nie jest zainteresowanych eschatologią Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów. Teologia tych pierwszych dwu grup nie zagraża światu. W odróżnieniu, teologia Islamu jest niezmiernie agresywna. ISIS ma oraz wprowadza w życie plan stworzenia globalnego kalifatu zgodnie z zasadami Koranu.

W tym kontekście jest znamienne, że w czasie podróży do Polski, zgodnie z raportem Breithbart, Papież Franciszek powiedział między innymi, że morderstwo jednego z księży oraz łańcuch innych ataków terrorystycznych jest dowodem, że świat jest w stanie wojny, która: „…nie jest spowodowana żadną religią”. W odpowiedzi Papieżowi Stan Islamu (IS) zadeklarował: „Nasza wojna jest wojną religijną. Nienawidzimy ciebie”. W ten sposób liderzy Stanu Islamu bezpośrednio zaprzeczają Papieżowi. Jednym z celów papieskiej wizyty było nakłonienie Polaków do otworzenia granic kraju dla Muzułmanów, którzy obecnie niszczą różne kraje zachodniej Europy.

Ameryka upada moralnie. Jednym z przejawów jest zagrożenie prawomocności wyborów. Zgodnie z wydawnictwem (Judical Watch) z 8/8/2016 r. w USA prawie 3 miliony ludzi jest nielegalnie zarejestrowanych do głosowania w więcej niż w jednym stanie. W stanie Indiana ilość uprawnionych do głosowania przekracza 100%. Administracja B.H. Obamy blokuje wysiłki w celu oczyszczenia systemu rejestracji.  Wszędzie na świecie, a zwłaszcza na Bliskim Wschodzie jest coraz więcej dowodów, że wpływy USA się kurczą. Niektórzy sugerują, że w Piśmie Świętym mamy niewyraźną aluzję o Ameryce. Przeczytajmy: „Tak mówi Pan Bóg: Owego dnia zrodzą się myśli w twym sercu i poweźmiesz zły zamysł. Powiesz: Wyruszę przeciw nieumocnionemu krajowi, pociągnę przeciwko ludziom spokojnym – gdzie wszyscy żyją bezpiecznie, a nie ma murów, zasuw i bram by plądrować i łupić, by rękę swą położyć na ruinach, które znowu  zostały zamieszkane, oraz na lud, który się zebrał z krajów pogańskich, a który myśli jedynie o trzodach    i dobytku, a mieszka w środku ziemi. Szeba i Dedan, i handlarze z Tarszisz, i wszyscy jego przekupnie będą do ciebie mówić: Czy przybywasz po to, by łupić? Czy zgromadziłeś tłum, by grabić srebro i złoto,   by porwać do siebie trzody i dobytek, by nabrać wielkiego łupu?” (Księga Ezechiela 38:10-13)

Wiemy, że Szeba i Dedan obecnie są terenami Arabii Saudyjskiej. Wiemy również, że tzw. „Młode Lwięta Tarsziszu” będą protestować. Niektórzy sugerują, że wyrażenie „Młode Lwięta Tarsziszu” reprezentuje USA, której populacja przybyła z Tarsziszu, którym jest Anglia. Jeśli tak jest rzeczywiście, to zgodnie z biblijnymi proroctwami, Młode Lwięta – USA tylko będą biernie kwestionować atak na Izrael. Jeśli to wyrażenie, jak twierdzą inni, nie dotyczy USA to – w najgorszym przypadku USA będzie aktywnie atakować Izrael wraz z innymi. Przepowiedziany atak nastąpi tuż po Porwaniu Kościoła oraz na samym początku 7-mio letniego, Wielkiego Ucisku, który rozpocznie się w momencie porwania kościoła. Izrael zburzy swoje mury obronne wybudowane na początku lat 2000-ych z powodu tzw. „2 Intifady” wierząc, że 7-mio letni pakt „Pokój I Bezpieczeństwo” będzie wystarczający. Jednak tern pakt będzie narzucony Izraelowi siłą. W połowie 7-mio letniego okresu Antychryst złamie ten pakt zgodnie z opisem następującego proroctwa: „Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. A około połowy tygodnia ustanie ofiara krwawa i ofiara z pokarmów. Na skrzydle zaś świątyni będzie ohyda ziejąca pustką i przetrwa aż do końca; do czasu ustalonego na spustoszenie”. (Księga Daniela 9:27)                                                                                                                                                                                                            Jeden tydzień w biblijnym proroctwie trwa 7 lat. USA z własnej woli nie będzie po stronie Izraela lub będzie zniszczona według proroctwa zarejestrowanego w Nowym Testamencie Pisma Świętego: „Kiedy bowiem będą mówić: «Pokój i bezpieczeństwo» – niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą (1 List Apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:3) W Księdze Izajasza czytamy: Wspomnijcie rzeczy minione od wieków! Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. Obwieszczam od początku to, co ma przyjść, i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię: Mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę”. (Ks. Izajasza 46:10) Wszystko zdaje się wypełniać scenariusz, który został zarejestrowany i zachowany na kartach Pisma Świętego do naszych czasów. Scenariusz ten został zapisany w formie proroctwa ponad 2600 lat temu i wypełnia się na naszych oczach ze 100%-tową dokładnością. Nie wypełniło się to wszystko 100 czy 10 lat temu. Proces ten nie może być zatrzymany na następne 5 czy 50 lat. Te proroctwa wypełniają się obecnie, w naszych czasach, na naszych oczach…                                                                                                                                                                  Dla wierzących jest to niezmiernie ekscytujące. Natomiast dla tych, którzy nigdy osobiście nie spotkali Jezusa jest to powód co najmniej do zaniepokojenia. Ponieważ, jeśli słowa proroctw zawartych w Piśmie Świętym tak precyzyjnie się wypełniają w realiach obecnego świata, to należy ciągle przypominać słowa Pisma Świętego, których w wielu kościołach się dzisiaj nie naucza: Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję  z nim wieczerzę, a on ze mną”. (Apokalipsa Jana 3:19-20) Jezus nie mówi tych słów tylko do liderów kościoła, do kapłanów, biskupów, papieży, czy też telewizyjnych, charyzmatycznych liderów protestanckich denominacji. Te słowa są adresowane do wszystkich  ludzi. By pomóc człowiekowi w największej życiowej decyzji, tj. w wyborze między życiem a śmiercią oraz między piekłem a niebem na wieczność. W tym objawia się miłosierdzie Chrystusa w stosunku do każdego mieszkańca ziemi – do ciebie i do mnie. On naprawdę widzi w nas coś niezwykłego. Mimo grzechu, wszystkich upadków, depresji, samotności, Bóg-Ojciec Święty, przez swojego Syna Jezusa daje nam szansę i podnosi nas do swojej rzeczywistości. Jezus jest tym, który był odrzucony, wyśmiewany, ukrzyżowany jako kryminalista. On wykonał wszystko, co było wymagane w Bożym planie zbawienia człowieka. Przez swoją przelaną na krzyżu krew przygotował On grunt, byś ty i ja – jak drzewo mógł w Nim wzrastać.                                                                                                                                                      Jezus Powiedział: „Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”. (List Do Efezjan 2:9) Jezus powiedział również: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał MA życie wieczne i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do życia” (Ew. Jana 5:24). Jest to tak proste jak wypowiedzenie z wiarą w twym sercu: „Jezu oddaję Ci moje życie, chcę od tej chwili żyć według Twej woli oraz być Twoim dzieckiem”. To wszystko co musisz zrobić; oddać kontrolę swego życia Bogu.  Tak prostym sposobem osiąga się zbawienie oraz to jest początek życia z Jezusem.

Jezus obiecał wrócić po swój kościół, który będzie porwany w mgnieniu oka po zakończeniu Okresu Łaski. Miłujący Bóg ma powód by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) To jest podstawowa, ostateczna nadzieja Chrześcijan – społeczność z Bogiem w wieczności.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s