30 Sekund Do Dwunastej (289) ”Dwa Tygodnie Rządów J. Bidena”

„Oto moja Biblia; Jestem tym, kim w niej powiedziane, że jestem, Posiadam to, co w niej powiedziane, że posiadam, Mogę to, co w niej powiedziane, że mogę. I teraz śmiało ogłaszam: Mój umysł jest gotowy, moje serce otwarte, Aby przyjąć nieskalane, niezmienne, wiecznie żywe nasienie Bożego Słowa. Ono zmieni moje życie na zawsze, na zawsze, na zawsze!” (Olga Golikowa)

Jak wiele może się zmienić w ciągu zaledwie kilkunastu dni… Dnia 6 stycznia 2021 r. WicePrezydent USA M. Pence miał prawo i moc unieważnić sfałszowane wybory i ustanowić formalnie i legalnie Prezydenta D. Trumpa na następne 4 lata. Obrady w Kapitolu USA zostały przerwane na okres poniżej 3 godzin z powodu „ataku” tłumów (zwolenników D. Trumpa) pod przewodnictwem agitatorów Antify (co media starają się skrzętnie niedowidzieć). Po wznowieniu obrad, w późnych godzinach wieczornych J. Biden został formalnie zatwierdzony jako Prezydent-Elekt. Demokraci natychmiastowo wykorzystali „szturm na Kapitol” do wprowadzenia w stan oskarżenia (ang. impeachment) Prezydenta D. Trumpa (o wzniecanie zamieszek i insurekcję). Rzeczywistym i głównym celem jest uniemożliwienie D. Trumpowi w kandydowaniu na to stanowisko w 2024 r. Do Waszyngtonu sprowadzono Narodową Gwardię i inne siły zbrojne amerykańskiej armii w celu „protekcji zaprzysiężenia nowego Prezydenta”. Było ponad 30 000 żołnierzy (wiele z nich musiało spać na gołej betonowej podłodze okolicznych garaży. Odchodzący Prezydent, D. Trump przyjął ich (za darmo) do swojego hotelu. W przeciwieństwie do wszystkich zaprzysiężeń w historii tego narodu, w czasie „zaprzysiężenia” J. Bidena nie było żadnych cywilnych świadków, nie było żadnych tłumów. Do dzisiaj nie jest wiadomo, czy J. Biden był formalnie, fizycznie zaprzysiężony przed wymaganymi prawem świadkami, ponieważ wcześniej nagrana ceremonia zaprzysiężenia ukazała się minimum 10 godzin(!) przed prawnie wymaganym czasem (o godz. 12:01 PM).

Aktualnie, nagrana ceremonia została formalnie opublikowana w mediach 17 minut przed wymaganym przez prawo momentem południa dnia 20 stycznia 2021 r. W ciągu następnych 7 dni nowy „Prezydent” USA, J. Biden podpisał aż 28 Zarządzeń Wykonawczych (ang. Executive Order), a następnego dnia następne 5 – razem 33 zarządzenia, których głównym celem jest unieważnienie, wstrzymanie lub zlikwidowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej byłego Prezydenta USA, D. Trumpa.

W pierwszym dniu swych rządów J. Biden swym podpisem, między innymi, zamknął budowę rurociągu naftowego z Kanady do USA. W ten sposób pogorszył stosunki polityczne z Premierem Kanady, J. Trudeau, który musi się tłumaczyć przed swoim narodem o natychmiastowej utracie ponad 4800 wysoko-płatnych miejsc pracy w Kanadzie z tego powodu. W USA natychmiastowo straciło pracę 11 000 ludzi, a w końcowym rezultacie w najbliższych miesiącach straci pracę ponad 48 000 ludzi. Protestują również wpływowe, oryginalne plemiona amerykańskich Indian, którzy stracili pracę przy budowie tego rurociągu. N. Cabtree, przewodniczący lokalnego związku zawodowego odpowiedzialnego za dziesiątki pracowników, którzy są w tej samej sytuacji, napisał: „Straciłem pracę z powodów politycznych i głupoty [rządu], któremu brakuje zdrowego rozsądku…”. Inym rozporządzeniem J. Biden wznowił (ustanowioną pierwszy raz przez administrację B.H. Obamy i natychmiastowo wstrzymaną przez Prezydenta D. Trumpa) praktykę wspólnych łazienek i pryszniców w publicznych budynkach włącznie z całym systemem szkolnictwa i obiektów sportowych. W innym dekrecie J. Biden natychmiastowo wstrzymał budowę zapory granicznej na południu USA. W ten sposób następne tysiące ludzi natychmiastowo straciło pracę. Ostatecznym rezultatem pierwszych dwu tygodni rządów nowego „Prezydenta” USA będzie zwiększone bezrobocie o setki tysięcy ludzi w najbliższych miesiącach bieżącego roku. Demokraci mogą sobie tylko pogratulować.

Pierwszy nieformalny telefon J. Biden zrobił do lidera Chin, Xi Jinping. Podczas pierwszej, formalnej telefonicznej rozmowy z W. Putinem dyskutowano między innymi kwestię balansu nuklearnego. J. Biden miał nerw wtrącać się w wewnętrzne sprawy Rosji (kwestia aresztowania Nawalnego) oraz protestów w Rosji. Na pytanie reportera Fox News, P. Doocy: „Panie Prezydencie, o czym rozmawiałeś z W. Putinem?” J. Biden odpalił z drwiną: „O tobie. Przesyła ci on pozdrowienia”, po czym założył maskę na twarz i uciekł z sali konferencyjnej. J. Biden rozmawiał również z przedstawicielami Niemiec, Francji, Anglii i Meksyku. Media „nie znają” i nie dbają o szczegóły tych rozmów, w przeciwieństwie do niedawnej agresywności o informacje i szczegóły w stosunku do Prezydenta D. Trumpa.

Jedno z pierwszych przemówień J. Bidena dnia 26 stycznia 2021 r. było na internecie słuchane zaledwie przez około 2200 ludzi (z populacji ponad 350 milionów mieszkańców kraju – musi to być prawdziwy „szczyt popularności” fałszywego prezydenta). W jaki sposób uzyskał on ponad 81 milionów głosów w listopadzie 2020 r.? Z drugiej strony były Prezydent USA, D. Trump zrobił to samo, co 4 lata temu zrobił B.H. Obama; stworzył „Biuro Byłego Prezydenta USA” daleko poza „bagnem Waszyngtonu” – na Florydzie, w którym zatrudnia pracowników. Wiele Amerykanów spodziewa się, że jest to forma równoległej prezydentury, która jest również wypełnieniem się przepowiedni K. Kenneta z 2008 r., który wtedy twierdził, że będzie czas, gdy Ameryka będzie mieć dwu Prezydentów w tym samym czasie. Czy będzie to jeszcze w 2021 r.? Zobaczymy…

Siły zbrojne USA mają wiele dowodów fałszerstwa prezydentury przez J. Bidena i kohorty jego popleczników i nie wierzą mu do tego stopnia, iż „czerwony guzik” nie został zamontowany na prezydenckim biurku J. Bidena w Owalnym Biurze Białego Domu. Każdy poprzedni prezydent (Clinton, Bush: Senior i Junior, Obama oraz Trump) miał ten „czerwony guzik” zamontowany. Obecny system polityczny zezwala tylko skorumpowanym ludziom utrzymać i zachować władzę. Najbardziej skompromitowane osoby z byłej administracji B.H. Obamy znalazły się w rządzie J. Bidena: S. Rice, J. Clapper, K. Harris, A. Blinken, J. Jellen, M. Garland, M. Walsh, P. Buttigieg, K. Tai, J. Sullivan, J. Kerry… Zanim nastąpiło „zaprzysiężenie” J. Bidena z Waszyngtonu, dochodziły pogłoski o szalejącej korupcji tworzonego, nowego rządu. Istnieją poszlaki, że fałszywa administracja długo nie wytrzyma. Wcześniej lub później nastąpią spodziewane (możliwe, że nawet masowe) aresztowania skorumpowanych biurokratów. Z drugiej strony ci sami biurokraci usiłują za wszelką cenę uniknąć wojny domowej.

Jednym z bardziej skorumpowanych miejsc w Europie są Włochy. Premier tego kraju, G. Conde podał się do dymisji dnia 26 stycznia 2021 r. Prawniczka S. Powel, która broniła Generała C. Flyn oraz Prezydenta D. Trumpa stwierdziła: „Jest coraz więcej dowodów, że Włochy aktywnie pomagały w defraudacji amerykańskiej elekcji”. Włoska korporacja sprzętu satelitarnego, wojskowego (kilka dni temu generał włoskich sił zbrojnych podał się do dymisji za jego udział konspiracji i defraudacji elekcji w USA) i sprzętu telekomunikacyjnego, Leonardo uzyskała setki milionów dolarów za umożliwienie ciągłej komunikacji umożliwiającej zagranicznym graczom fałszowanie wyborów w trakcie przebiegu elekcji w czasie rzeczywistym i ciągłym poprzez przesyłanie głosów w czasie rzeczywistym, zmienianie ich, wpychanie ich z powrotem do maszyn liczących głosy i fałszowanie wyborów bez korzystania z regularnego, publicznego ruchu internetowego oraz korzystania ze zwykłych, światłowodowych linii telekomunikacyjnych monitorowanych przez Federalne agencje FSA i DOJ. W tej konspiracji, za cichą zgodą wykorzystano w tym celu prywatną sieć satelitarną Watykanu – najbardziej skorumpowaną instytucji/kraju na świecie, skąd dochodzą pogłoski o możliwej rezygnacji Papieża Franciszka. Nie wiadomo, czy jest to prawdopodobne ze względu na niemal nieludzką ambicję Papieża (zjednoczenia wszystkich religii świata). Natomiast poza Włochami w wielu innych krajach politycy podają się coraz częściej do dymisji, rezygnują ze swych lukratywnych i wpływowych stanowisk. Niemal cały rosyjski rząd abdykuje, politycy rządów Holandii, Kuwejtu oraz Estonii składają rezygnacje, następca A. Merkel w Niemczech podał się do dymisji. Jest to zjawisko pożądane przez globalistów tego świata: G. Sorosa, Papieża Franciszka, B. Gatesa, L. Page i S. Brin (Google), J. Bezos (Amazon), M. Zuckenberg (Facebook), C.P. Dorsey (Tweeter) Bilderbergs, Rotshilds, Rockefellers, Morgans, Wartburgs.., 68 najbogatszych rodzin na wszystkich kontynentach świata. Maksymalne osłabienie jak największej ilości rządów jest podstawą do uruchomienia kryzysu na skalę światową. Kryzysu, który wymagałby wprowadzenie w życie oczekiwanego przez nich oraz opisanego na kartach Pisma Świętego Nowego Porządku Świata (ang. NWO). Jak wielkie musi być zamieszanie na arenie międzynarodowej, by cały świat zaczął się usilnie domagać jednego, globalnego lidera, Antychrysta?

Czas Łaski absolutnie się kończy. Czas, w którym można uporządkować swoje osobiste życie w stosunku do Boga. Proces ten następuje przez przyjęcie jednorazowej ofiary Jezusa Chrystusa, poprzez którego śmierć i zmartwychwstanie dostępujemy odkupienia, odnowienia i uświęcenia. W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga. To jest Dobra Nowina, o której mówi Pismo Święte. Dobrą Nowiną jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Na czym polega ta Dobra Nowina? Twój dług został spłacony, jesteś wolny. Twoja wina została wybaczona. To właśnie oznacza słowo ewangelia. Jak jest to realizowane w życiu indywidualnej osoby? Bardzo prosto:

1. Zauważmy, że mamy problem; jest nim grzech. List do Rzymian 3:23 brzmi: „…wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”.  W innym cytacie czytamy: „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23). Nie tylko fizyczna, ale wieczna, duchowa śmierć! Oddzielenie od Boga dzisiaj i w wieczności.

2. Następnym jest krok wiary w słowa Jezusa: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który mnie posłał, MA żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota” (Ew. Jana 5:24). I tu jest punkt decyzji dla każdego człowieka; albo wierzymy Jezusowi, albo nie. Zbawienie jest możliwe temu, kto o nie poprosi z wiarą…

3. W Liście do Rzymian 10:9 czytamy: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych otrzymasz zbawienie”. Jest to tak proste, jak wypowiedzenie z wiarą swego serca twej decyzji życiowej: „Jezu przyjmuję Cię do mojego życia i od tego momentu chcę być Twoim dzieckiem i żyć według Twej woli”.

List do Rzymian 8:1 naucza nas: „Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia”. Dzięki śmierci Jezusa za nas nigdy nie będziemy ukarani za grzechy, włącznie z tymi, które zdarzą się nam w przyszłości. W końcu, w Liście do Rzymian 8:38-39 zawarta jest obietnica dotycząca przyszłości: „I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Tak zamieszkasz pod osłoną Najwyższego! W ten sposób stajemy się nowo narodzonymi (z Ducha) dziećmi Żywego Boga.

Cztery razy w Piśmie Świętym jest Boży nakaz: „Świętymi bądźcie, bo Ja Jestem Święty…”. Trzy razy jest to w Starym Testamencie w odniesieniu do narodu Izraela. (Ks. Kapłańska 11:44, 11:45 oraz 20:7) Czwarty raz adresatem są wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa. Jest to zapisane w Nowym Testamencie Pisma Świętego  w 1-ym Liście Piotra 1:14-16, cytuję z Biblii Tysiąclecia: „[Bądźcie] jak posłuszne dzieci. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”  Codzienne uświęcanie jest procesem, w którym głównymi narzędziami są:

1. czytanie Pisma Świętego, a więc czytaj codziennie oraz

2. osobista rozmowa z Bogiem poprzez indywidualną modlitwę, a więc rozmawiaj z Bogiem.

Dzisiaj możesz mieć pewność, dokąd zmierzasz i czego oczekujesz. Jezus Chrystus powiedział: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem”. (Ew. Jana 14:1-3) Dlatego na podstawie tych słów Jezusa i wielu innych potwierdzających proroctw Starego i Nowego Testamentu Pisma Świętego oczekujemy porwania kościoła, które może nastąpić w każdej chwili. Jezus obiecał powrócić i zabrać w mgnieniu oka swój kościół. Miłujący Bóg ma również powód, by „porwać kościół”: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. (Ew. Łukasza 21:36) Dlatego nawrócenie do Boga, narodzenie z Ducha, odnowienie umysłu jest tak ważne. Zgodnie z Pismem Świętym Chrześcijanie nie będą przechodzić przez piekło Wielkiego Ucisku. W Czasach Ostatecznych, w obecnych czasach jest to największa nadzieja wielu Chrześcijan..

One thought on “30 Sekund Do Dwunastej (289) ”Dwa Tygodnie Rządów J. Bidena”

  1. Dziękuję za ciekawe informacje i spostrzeżenia, lubię czytać pańskiego bloga. Niech Jezus pana prowadzi i umacnia. Pozdrawiam z Polski

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s